Vario provozované na Accessu 2010

Článek popisuje změny v instalaci a spuštění programu Vario od aktualizace na vydání vyšší než 20150525.01.

Obsah:

Setup.exe

 1. Při první instalaci se Vario instaluje do výchozí složky C:\Progam Files\Vario a datový profil do složky C:\DataVario.

Do složky profilu je přidána složka Setup14 určená pro aktualizaci starších verzí Varia (do vydání 20150525.01 včetně). Složka obsahuje následující soubory:

 • Setup14\Setup.exe
 • Setup14\Setup.exe.manifest
 • Setup14\Vario\Licencni_smlouva.txt
 • Setup14\Vario\Vario.ini
 1. Při aktualizaci starého (původního) profilu se nejprve v jeho složce vytvoří podsložka _Zaloha_V12_V14_2015_obnova, do které jsou zálohovány složky Setup, Setup14 a SetupCommon. Jako další krok se provede sloučení složky Setup14\Upravy do složky Setup\Upravy s tím, že jsou přepsány pouze starší soubory. Poté proběhne standardní aktualizace profilu bez složky Setup14. Po aktualizaci profilu je složka Setup14 odstraněna a znovu vytvořena podle bodu 1.
 2. Při aktualizaci profilu nové verze Varia již proběhne normální aktualizace s tím, že pro zajištění možnosti aktualizace starších verzí Varia je stále vytvářena nová složka Setup14 podle bodu 1.
 3. Při instalaci Varia doporučujeme verzi Accessu 2010, přičemž  Access 2013 se nabízí jako nedoporučený (Vario provozované v prostředí MS Access 2013 nepodporuje klasický vzhled, kontingenční tabulky a grafy). Access 2003 se již nenabízí – není podporován.
 4. Pokud je na stanici Vario 12 i Vario 14, pokusí se Setup.exe načíst seznam profilů jak z Varia 12, tak z Varia 14 a ty nabídne k aktualizaci.
 5. Je-li na stanici nainstalována 64bitová verze Accessu nebo Office, zobrazí se při spuštění Setup.exe upozornění "Nelze spustit instalaci" (obr. 1) s odkazem na stránku Provoz systému Vario a verze MS Access (Setup nebude možno spustit).

Instalační program Vario: Nelze spustit instalaci

Obrázek 1: Instalační program Vario: Nelze spustit instalaci.

 

 1. Pokud není na stanici ani jedna z podporovaných verzí MS Access (2010, 2013) a uživatel není lokální administrátor, zobrazí se v případě, že je Setup.exe spuštěn z Vario.exe s parametrem /s (aktualizace sdílených knihoven), – upozornění "Nelze spustit instalaci" (obr. 2) s odkazem na stránku Provoz systému Vario a verze MS Access.

Obrázek 2: Instalační program Vario: Nelze spustit instalaci.

 

 1. Pokud je na stanici Vario 12 i 14, uživateli se zobrazí volby (obr. 3), které mají následující význam:
 • První volba přejmenuje C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12\Vario.exe na C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12\Vario.exe12 a do C:\Program Files\Vario14\Vario.ini zapíše do sekce [Vario] hodnotu Vzhled=Klasický. Aktualizace bude pokračovat.
 • Druhá volba přejmenuje C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12\Vario.exe na C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12\Vario.exe12 a do C:\Program Files\Vario14\Vario.ini zapíše do sekce [Vario] hodnotu Vzhled=Moderní. Aktualizace bude pokračovat.
 • Třetí volba zobrazí webovou stránku Provoz systému Vario a verze MS Access.

Instalační program Vario: Konflikt verzí

Obrázek 3: Instalační program Vario: Konflikt verzí.

Vario.exe

1. Při spuštění Vario.exe po přechodu na novou verzi Varia se v případě, že je pro Vario 12 používán Access 2003, provedou následující kroky:

1.1 Pokud je uživatel lokální Administrátor a na stanici je nainstalován Access 2010 v 32bitové verzi, Vario se automaticky přepne na použítí Accessu 2010 s "klasickým" vzhledem.

1.2 Pokud uživatel není Administrátor a není nainstalován Access 2010 v 32bitové verzi, zobrazí se v přihlašovacím dialogu informace (obr. 1) s odkazem na stránku Provoz systému Vario a verze MS Access (Vario nebude možné spustit).

Vario – přihlášení

Obrázek 1: Vario – přihlášení.

 

1.3 Pokud je uživatel lokální Administrátor a není nainstalován Access 2010 v 32bitové verzi:

1.3.1 Není-li ve složce datového profilu složka s instalací Runtime 2010, zobrazí se upozornění s možností jeho stažení do složky .\SlozkaProfilu\Runtime\ACCRT2010 a následné instalace.

Kontrola verze MS Access: Používáte nepodporovanou verzi MS Access

Obrázek 2: Kontrola verze MS Access: Používáte nepodporovanou verzi MS Access.

 

 • Na dalších stanicích se pak již bude nabízet pouze instalace Runtime z této složky podle 1.3.2.

1.3.2 Je-li ve složce datového profilu složka s instalací Runtime 2010, zobrazí se dialogové okno s volbou jeho instalace (obr. 3).

Kontrola verze MS Access: Používáte nepodporovanou verzi MS Access

Obrázek 3: Kontrola verze MS Access: Používáte nepodporovanou verzi MS Access.

 

2. Je-li na stanici nainstalováno Vario 12 i Vario 14, zaktualizuje se pouze Vario 14.

3. Při spuštění Varia 14 za současné přítomnosti "starého" Varia 12 – se z Varia 12 naimportuje seznam datových profilů chybějících ve Variu 14.

4. Je-li pro Vario použit Access 2010, pak lze ve Vario.exe v možnostech (spuštění) Přihlášení - Možnosti spuštěnípřepínat mezi zobrazeními "Klasický" a "Moderní" (obr. 4). Pro Access 2013 je tato volba nepřístupná.

5. Je-li na stanici nainstalovaná 64bitová verze Accessu 2010 nebo 64bitová verze Office 2010, zobrazí se v přihlašovacím dialogu (obr. 4) následující upozornění (Vario nebude možné spustit).

Vario – přihlášení

Obrázek 4: Vario – přihlášení.

 

Související dokumenty