Bankovní účet dle měny dokladu

Instalovaný událostní doplněk slouží ke kontrole bankovního spojení dokladu v návaznosti na měnu dokladu. Řešení pomáhá eliminovat lidskou chybu, aby nedocházelo k platbám v devizových měnách na korunový účet a naopak.

Pro správnou funkčnost doplňku nastavte v dialogu Naše firma názvy bank, čísla bankovních spojení a ve sloupci Měna označení cizí měny.

Vlastnosti

Doplněk provádí kontrolu měny účtu při každé změně měny dokladu a to pouze na dokladech typu:

  • Zakázka,
  • Faktura vydaná,
  • Faktura zálohová.

Pokud dojde k rozdílu měny dokladu a měny bankovního spojení na dokladu, zobrazí se dialogové okno Vyberte bankovní spojení, které chcete vložit na doklad. Zde najdete seznam bankovních spojení zadaných v dialogu Naše firma, která odpovídají nově zadané měně dokladu (obr. 1).

  • Potvrzením výběrového dialogu dojde k vložení bankovního spojení do dokladu.
  • Zrušení výběrového dialogu ponechá doklad beze změny.
  • Pokud nedojde k dohledání žádného vhodného bankovního spojení, dialogové okno s nabídkou bankovních spojení se neotevře a doklad zůstane beze změny.

Dialog doplňku Bankovní účet dle měny dokladu

Obrázek 1: Dialog doplňku "Bankovní účet dle měny dokladu".

Nastavení

Chování doplňku můžete ovlivnit pomocí dvou voleb v možnostech doplňku (obr. 2):

  • Automaticky vkládat jediný nalezený účet – Pokud bylo nalezeno jediné bankovní spojení korespondující s měnou dokladu, zatržením volby aktivujete automatické vkládání tohoto bankovního spojení do dokladu, dialogové okno pro volbu bankovního spojení se již neotevře.
  • Při nespárování měny vracet účet ze šablony – Pokud pro zadanou měnu dokladu nebylo nalezeno žádné vhodné bankovní spojení, zatržením volby aktivujete navrácení bankovního spojení, které je nastavené v šabloně knihy dokladu. Pokud je v šabloně pro Banku nastaveno =DejNasiFirmu("Banka"), vkládá výchozí bankovní spojení z dialogu Naše firma.

Možnosti Vario a volby pro událostní doplněk Bankovní účet dle měny dokladu

Obrázek 2: Možnosti Vario a volby pro událostní doplněk "Bankovní účet dle měny dokladu".

Oprávnění

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Událostní doplňky/Bankovní účet dle měny dokladu (obr. 2).

Pokud necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

 

Související dokumenty