Obecné informace o agendě Kusovníky

Tabulka agendy Kusovníky zobrazuje výrobky a komponenty, tedy produkty, ze kterých se výrobek skládá. Výrobek a jeho komponenty je třeba v agendě Katalog vytvořit založením nového záznamu produktu, který hodláte vyrábět (typ produktu Výrobek, Polotovar, případně Sada), pak také založením záznamů produktů – komponent, ze kterých bude produkt vyroben (libovolný typ produktu). Komponentou (kusovníkem) výrobku mohou být i Polotovar, Výrobek či Sada, které je před započetím výroby také třeba vyrobit.

 

Přednost agendy Kusovníky spočívá především v nabídce skupiny údajů pro změnové řízení, tzn., možnosti zadání dat do polí Platí od a Platí do dané vazby, a zda-li je tato vazba schválená (zatržítko Schváleno – podle této kusovníkové vazby se může vyrábět). Využití polí platností v praxi znamená, že lze pro komponentu výrobku definovat rozmezí, ve kterém vstoupí do výroby.

 

Výrobek a komponenta v dialogu Kusovník

Obrázek: Předem definovaným výrobkům vložíte komponenty například pomocí dialogu Kusovník, který vyvoláte poklepáním na tři tečky v řádku položky. Poklepáním na „modrý identifikátor" v polích Produkt a Komponenta otevřete detail dialogu Produkt.

 

Pomocí místní nabídky lze záznamy v tabulce agendy filtrovat a řadit. Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů měníte pohled na data v tabulce agendy.

 

Navazující dokument