Elektrozařízení

Dne 14. 8. 2013 skončila možnost uvádět na prodejních dokladech odděleně náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh do dne 13. srpna 2005. Od 15. 8. 2013 je potřeba zahrnout náklady na likvidaci elektroodpadu do prodejní ceny. Toto neplatí pro velké spotřebiče, které jsou uvedené ve skupině 1.x. U skupiny 1. je možné uvádět poplatky odděleně až do 14. 8. 2015. Podrobnosti vztažené k nastavení programu Vario naleznete v dokumentu Samostatné uvádění poplatku za likvidaci elektroodpadu.

Elektroodpad

 V agendě Sklad a Katalog funkci spustíte z menu Agenda/Elektrozařízení...

  • Otevře se dialogové okno Elektrozařízení – sazebník elektroodpadu, pomocí něhož je možné definovat seznam skupin elektrozařízení a poplatků za likvidaci. Bylo by velmi komplikované udržovat vztah mezi položkami elektrozařízení a poplatků za odpad mezi zakázkami a fakturami. Z tohoto důvodu Vario podporuje vkládání pouze na prodejní doklady (fa vydaná a pokladní doklad).

Postupujte takto:

  • Na kartě Skupiny elektrozařízení v poli sloupce Skupina elektrozařízení uveďte jednoznačný identifikátor (stručný). Vyplňte další pole sloupců Popis skupiny, Poplatek bez DPH, Sazba a obě Předkontace. Pokud si přejete vkládat poplatek na doklady automaticky, zaškrtněte na kartě Nastavení příslušnou volbu a přečtěte si poznámkový text.

 

Dále je třeba zařadit produkty do skupin.

  • V detailu záznamu Produkt je skryté pole se seznamem předem definovaných Skupin elektrozařízení. Seznam zobrazíte přepnutím titulku z nabídky ComboBox - Nabídka pole Sazba DPH (nebo Celní sazebník nebo Sazba spotřební daně) na Skupina elektrozařízení. Ze seznamu pole můžete vybírat definované skupiny. Hromadnou změnu můžete též provést v tabulce agendy (funkce Katalog / Povolit úpravy v tabulce agendy).
  • Pokud máte zvolenou volbu automatického vkládání, např. do Vydaných faktur a vložíte do položek produkty s uvedenou skupinou elektrozařízení, vloží se při opuštění tabulky položek v detailu faktury sumy poplatků za jednotlivé skupiny. Mějte na paměti, že se tím změní cena dokladu.

 

 Na dokladech byste měli uvádět text, kterým informujete zákazníky o způsobu zajištění financování likvidace elektroodpadu (využijte seznam Text ComboBox - Nabídka  na kartě Součet).

Změna elektrozařízení

Pokud se v detailu produktu mění skupina elektrozařízení, proběhne kontrola, zda již produkt nebyl použit na prodejním dokladu (za podmínky, že je zapnuté používání poplatků za elekroodpad). Jestliže ano, je uživatel upozorněn na možné změny poplatku při úpravách již existujících dokladů.

Omezení

Vario nepodporuje vkládání poplatků na nákupní doklady. Uživatelé musí zapsat přijatou fakturu tak, jak jí vystavil dodavatel. Poplatky pravděpodobně nebudou navyšovat pořizovací cenu zboží (zaúčtují se zřejmě na účty neovlivňující základ daně - to necháváme na vašich postupech). Dále byste měli zajistit, aby byl "prodán" stejný počet poplatků, který jste "nakoupili". Musíte zajistit přefakturaci za stejnou cenu. Při spotřebě zboží pro vaši potřebu byste měli poplatek přidat k pořizovacím nákladům.

Problémy

Domníváme se, že samostatné uvádění poplatku za elektroodpad zbytečně komplikuje nákup a prodej zboží. Například při dobropisování (zejména částečném) bude potřeba správně odečíst se zbožím i poplatek. Vzhledem k tomu, že se jedná o přechodné ustanovení a u nových výrobků musí být náklady zahrnuty v ceně, bychom se přiklonili spíše k zahrnutí poplatků do ceny zařízení.

Problémy nastanou též při změně sazeb. Prodejci uvádějící poplatky samostatně, budou muset zajistit, aby přefakturovali poplatky tak, jak je "nakoupili". Jediným spolehlivým řešením bude uvést novu skupinu elektrozařízení a založit novou katalogovou položku (tím i skladovou), která bude spojená s novým poplatkem.

Dalším potencionálním problémem může být tvorba nabídek. Zákazník by měl být informován o konečné ceně včetně poplatku. To by však znamenalo hlídat vazbu mezi položkou zboží a poplatku při převodu nabídky na zakázku a zakázky na prodejní doklady (včetně částečné fakturace a řady dalších možných změn).

Do dokladů, které nemají vyplněný poplatek, ale jsou zaúčtované nebo uzamčené, nelze dodatečně vkládat poplatky za likvidaci elektroodpadu.

 

Související dokumenty