Detail účetního dokladu

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Karta Doklad

Na kartě Doklad (obr. 1) jsou zobrazeny základní údaje o zaúčtovaném dokladu: číslo dokladu, variabilní symbol, název firmy, datum, období, rok, měna, kurs...  V poli Konto dokladu může být zapsáno konto, proti kterému jsou zaúčtovány všechny položky dokladu. Pole Prvotní doklad slouží (po zaúčtování dokladu) ke zjištění čísla dokladu z prvotní evidence. Toto číslo si doklad uchová stále – i po provedení uzávěrky.

V místní nabídce (kontexty pravého tlačítka myši) jsou k dispozici následující volby:

 • Zobrazit doklad – otevře se doklad z prvotní evidence k náhlednutí.
 • Odúčtovat – doklad se odstraní z účetního deníku a v prvotní evidenci nastaví jako Odúčtovaný.
 • Odúčtovat a upravit doklad – po odúčtování se prvotní doklad zobrazí a je možné ho rovnou opravit a následně i z prvotního dokladu zaúčtovat.
 • Účtový rozvrh – otevře se dialog Účtový rozvrh.

Obsah příkazů v nabídce se mění dynamicky podle typu účetního záznamu a případně podle pole, nad kterým nabídku otevřete.

Místní nabídka účetního dokladu

Místní nabídka se mění podle kontextu:

Místní nabídka nad zaúčtovaným dokladem     Místní nabídka nad dokladem deníku
Obrázek: Místní nabídka nad zaúčtovaným dokladem   Obrázek: Místní nabídka nad dokladem deníku

 

 • Přítomnost položky Uzamknout doklad/Odemknout uzamčený doklad zajišťuje konzistentnost nabídky s místní nabídkou nad prvotním dokladem.
 • V místní nabídce se také zobrazují kontextové příkazy Hledat firmu…/Otevřít firmu (nad polem Firma a Název firmy) a Účtový rozvrh (nad polem Konto dokladu).
 • Příkaz Lupa vyvoláte stiskem kombinace kláves SHIFT+F2.
 • Položky Číselník k poliČíselník editace… se zobrazují kontextově jen pro pole s uživatelským číselníkem.

Místní nabídka položek účetního dokladu

 • Příkazy Účtový rozvrh…Rychlý součet se zobrazují konextově (tj. nad poli Má dáti, Dal, resp. Částka).
 • Příkaz Najít a Najít a nahradit jsou nahrazeny jedním příkazem Najít a nahradit, který otevírá okno hledání.
 • Příkaz Zobrazit skryté sloupce… otevírá okno pro zobrazení sloupců.
 • Příkaz Odstranit… pro odstranění řádků.

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Detail účetního dokladu, karta Doklad

Obrázek 1: Detail účetního dokladu, karta Doklad, místní nabídka a nabídka Stav dokladu.

V poli Stav dokladu můžete nastavit stav dokladu po zaúčtování:

 • Neuzavírat – znamená, že nelze provést účetní uzávěrku pokud nedořešíte tyto účetní případy a nenastavíte je na stav OK.
 • Uzamčeno – doklad je uzamčen pro úpravy, pokud uživatel nemá příslušná oprávnění pro změnu tohoto stavu.
 • Schválit – stav pro schvalování dokladu v účetní evidenci.
 • OK – všechno je v pořádku.
  • Stavy Schválit a OK se nevztahují k žádné funkci programu, jedná se pouze o informace.

Pole Souvisí s dokladem

Karta Rozúčtování

Na kartě Rozúčtování (obr. 2, 2a) lze zkontrolovat účtování dokladu MD/D a další údaje (Středisko...). Tyto údaje nelze měnit.

 • Poklepáním na modrém identifikátoru v polích Párovací znak (obr. 2a) se otevře dialogové okno Párovací znak.

Detail účetního dokladu, karta Rozúčtování a položky dokladu

Obrázek 2: Detail účetního dokladu, karta Rozúčtování a položky dokladu. V položkách rozúčtování lze filtrovat a řadit obdobně, jako v položkách prvotního dokladu.

 

Detail účetního dokladu, karta Rozúčtování a detail položky

Obrázek 2a: Detail účetního dokladu, karta Rozúčtování a detail položky.

Karta Součet

Na kartě Součet (obr. 3) zjistíte v poli Doklad celkem – částku dokladu celkem v Kč a v poli Doklad celkem (m) částku dokladu celkem v cizí měně.

Karta Součet

Obrázek 3: Detail účetního dokladu, karta Součet a místní nabídka.

Karta Saldo dokladu

Na kartě Saldo dokladu (obr. 4) zobrazíte výběrem z nabídky ComboBox - Nabídka pole Saldokonto párování saldokonta na tomto dokladu.

 • Poklepáním na modrém identifikátoru v poli sloupce Párovací znak (obr. 3) se otevře dialogové okno Párovací znak.
 • Doklady se otevírají poklepáním na identifikátoru dokladu nebo funkcí z místní nabídky Zobrazit doklad...

Detail účetního dokladu a karta Saldo dokladu

Obrázek 4: Detail účetního dokladu, karta Saldo dokladu a místní nabídka nad položkou dokladu.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty