Detail účetního dokladu

Karta Doklad

Na kartě Doklad (obr. 1) jsou zobrazeny základní údaje o zaúčtovaném dokladu: číslo dokladu, variabilní symbol, název firmy, datum, období, rok, měna, kurs...  V poli Konto dokladu může být zapsáno konto, proti kterému jsou zaúčtovány všechny položky dokladu. Pole Prvotní doklad slouží (po zaúčtování dokladu) ke zjištění čísla dokladu z prvotní evidence. Toto číslo si doklad uchová stále – i po provedení uzávěrky.

V místní nabídce (pomocí pravého tlačítka myši) jsou k dispozici následující volby:

 • Zobrazit doklad – otevře se doklad z prvotní evidence k náhlednutí.
 • Odúčtovat – doklad se odstraní z účetního deníku a v prvotní evidenci nastaví jako Odúčtovaný.
 • Odúčtovat a upravit doklad – po odúčtování se prvotní doklad zobrazí a je možné ho rovnou opravit a následně i z prvotního dokladu zaúčtovat.
 • Účtový rozvrh – otevře se dialog Účtový rozvrh.

V poli Stav dokladu můžete nastavit stav dokladu po zaúčtování:

 • Neuzavírat – znamená, že nelze provést účetní uzávěrku pokud nedořešíte tyto účetní případy a nenastavíte je na stav OK.
 • Uzamčeno – doklad je uzamčen pro úpravy, pokud uživatel nemá příslušná oprávnění pro změnu tohoto stavu.
 • Schválit – stav pro schvalování dokladu v účetní evidenci.
 • OK – všechno je v pořádku.
  • Stavy Schválit a OK se nevztahují k žádné funkci programu, jedná se pouze o informace.

Pole Souvisí s dokladem

Detail účetního dokladu, karta Doklad

Obrázek 1: Detail účetního dokladu, karta Doklad, místní nabídka a nabídka Stav dokladu.

Karta Rozúčtování

Na kartě Rozúčtování (obr. 2, 2a) lze zkontrolovat účtování dokladu MD/D a další údaje (Středisko...). Tyto údaje nelze měnit.

 • Poklepáním na modrém identifikátoru v polích Párovací znak (obr. 2a) se otevře dialogové okno Párovací znak.

Detail účetního dokladu, karta Rozúčtování a položky dokladu

Obrázek 2: Detail účetního dokladu, karta Rozúčtování a položky dokladu. V položkách rozúčtování lze filtrovat a řadit obdobně, jako v položkách prvotního dokladu.

 

Detail účetního dokladu, karta Rozúčtování a detail položky

Obrázek 2a: Detail účetního dokladu, karta Rozúčtování a detail položky.

Karta Součet

Na kartě Součet (obr. 3) zjistíte v poli Doklad celkem – částku dokladu celkem v Kč a v poli Doklad celkem (m) částku dokladu celkem v cizí měně.

Karta Součet

Obrázek 3: Detail účetního dokladu, karta Součet a místní nabídka.

Karta Saldo dokladu

Na kartě Saldo dokladu (obr. 4) zobrazíte výběrem z nabídky ComboBox - Nabídka pole Saldokonto párování saldokonta na tomto dokladu.

 • Poklepáním na modrém identifikátoru v poli sloupce Párovací znak (obr. 3) se otevře dialogové okno Párovací znak.
 • Doklady se otevírají poklepáním na identifikátoru dokladu nebo funkcí z místní nabídky Zobrazit doklad...

Detail účetního dokladu a karta Saldo dokladu

Obrázek 4: Detail účetního dokladu, karta Saldo dokladu a místní nabídka nad položkou dokladu.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty