Popis karty Položky – Doklad

Podformulář položky produktů slouží k zápisu jednotlivých položek dokladu (např. zboží, služby, položky bankovního výpisu, položky bankovního příkazu a další).

Například, pokud se jedná o práci se skladem, je produkt typu Zboží nezbytný. Do položky dokladu buď zapíšete text a vyplníte částky, nebo vložíte produkt z katalogu. Proč byste měli vkládat produkt? Protože u produktu můžete mít již vyplněnou cenu, předkontaci a další údaje. Vložením produktu s vyplněnými údaji si usnadníte a automatizujete práci.

Obsah

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.


S položkami dokladu můžete pracovat ve dvou režimech pohledu:

 1. Výchozí pohled na položky je Datový list podformuláře = záložka Tabulka (i).
 2. Druhou možností je přepnutí na záložku Detail = záložka Formulář (ii), která zobrazí detail vybrané položky.

Jestliže jste zvyklí používat místní nabídku, lze ji využít na přepínání mezi pohledem Datový list podformuláře = záložka Tabulka / a pohledem Detail = záložka Formulář.

Tabulkový pohled na položky dokladu

i. V tabulkovém pohledu (obr. 1) na položky vyplníte všechny položky s údaji, které potřebujete evidovat. Tento postup je vhodný zejména, pokud chcete přímo z faktury přijmout produkty na sklad.

Doklad, karta Položky a tabulkový pohled na položky dokladu

Obrázek 1: Výchozí pohled na položky dokladu: Datový list podformuláře = záložka Tabulka a dialog Přehled stavů položek dokladu.

Úpravy vzhledu karty Položky

 • Podobně, jako lze upravit vzhled tabulky agendy, můžete na kartě Položky uživatelsky měnit rozvržení sloupců. Rozvržení tabulky si můžete uložit a příště načíst pomocí voleb, které vyvoláte klepnutím na tři tečky vedle textu Tabulka (viz tip níže).
 • O souvislostech, které nastávají při změně šířky sloupců Produkt, Varianta a Popis informuje dokument Vkládání a přidání položek na doklad.
 • Doklady (formuláře) Varia, které disponují možností ukládat si vlastní pořadí sloupců a jejich šířky, si pamatují informaci o výšce řádku položky stejně jako v tabulce agendy. Funkce Výška řádku… je dostupná z místní nabídky nad položkou dokladu.
 • Některé sloupce jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté, ty, které chcete vidět, vyberete v dialogu spuštěném z místní nabídky příkazem Zobrazit skryté sloupce… (tip: např. zobrazení sloupce Párovací znak u faktur a skladových dokladů).

 

Detailní pohled na položku dokladu
ii. V režimu pohledu Detail (obr. 2) zobrazíte veškeré informace k vybrané položce. Některé hodnoty zvolené v polích jsou platné pouze pro tuto vybranou položku.

Doklad, karta Položky a detailní pohled na vybranou položku dokladu

Obráek 2: Vybraná položka dokladu v režimu pohledu Formulář = záložka Detail.

Práce s poli a funkcemi v detailu vybrané položky

 • Pokud jsou položky v cizí měně, můžete přepínat mezi náhledy částek v korunách a v cizí měně pomocí záložek Koruny a Cizí měna (obr. 1 a 2).
 • Pole Celkem (obr. 1, 2) výchoze zobrazuje součet jednotlivých položek dokladu rozdělený na částku základu, částku DPH a celkovou částku (Přehled DPH podle plnění). Klepnutím na Vyvolá dialog vyvoláte dialog Přehled stavů položek dokladu, ve kterém z nabídky pole Zobrazit můžete nastavit další přehledy pro položky dokladu (obr. 1). Přijatý doklad v dialogu Přehled stavů položek dokladu disponuje funkcí, která umožňuje vytvořit korekci kompletní rekapitulace základu DPH: tlačítko Upravit DPH…. Jak DPH v přijatém dokladu opravíte, popisujeme v dokumentu Změna částek DPH přijatého dokladu.
 • Do textového pole nad položky dokladu můžete zapsat libovolný komentář (obr. 1 a 2), který se vytiskne nad položkami tiskového formuláře. Další funkce související s položkami (a dokladem) naleznete v menu místní nabídky, která mění obsah nabídky dle místa vyvolání. Pokud chcete provést hromadně nějaký příkaz jen pro položky v určitém stavu, můžete na ně aplikovat filtr.
 • (Režim „detail položky”) – U položek většiny typů dokladů lze evidovat vlastní údaje v polích Počet 1 položky, Počet 2 položky, Údaj 1 položky, Údaj 2 položky. Údaje z polí uvidíte v „zobrazení”, která pracují s položkami (viz Evidence uživatelských údajů k položkám). Při kopírování dokladu se přenášejí i jmenovaná pole.
 • Mezi poli vybrané položky se můžete přepínat pomocí klávesy Tab, mezi kartami Ctrl+Tab.
 • Mezi předchozími a následujícími položkami dokladu se přesouváte pomocí tlačítek Předchozí a Následující na panelu nástrojů dokladu (obr. 1 a 2).

 

Tabulka 1: Popis polí na kartě Položky (společně v náhledu spodní záložky Detail nebo Tabulka)

Pole Popis
Produkt
 • tlačítko Přepínač polí a výběr z nabídky slouží pro výběr produktu z Katalogu.
 • tlačítko Spustí dialog Najít zobrazí detail vybraného záznamu Produkt.
  • V seznamech položek dokladů se vyhledají produkty jen z těch knih, ke kterým má aktuální uživatel oprávnění (viz také dialog Katalog a sklad).
 • K dispozici je možnost definovat na jednom skladu různé účty skladu podle typu produktu.
Sklad
 • Klepnutím na tlačítko Přepínač polí a výběr z nabídky vedle pole Sklad, se ukáže seznam skladů a množství produktu na skladu (viz také dialog Množství Produktu). Typ skladu na položce dokladu není možné změnit, pokud byla položka svázána s jiným dokladem, s výjimkou dokladů Příjemka a Objednávka. Na příjemce (nebo na objednávce) sklad lze změnit. Změna se promítne do všech dokladů spojených s položkou, na které byl sklad změněn. Pokud je některá se svázaných položek rozdělená (například kvůli částečnému plnění), změna skladu není možná.
 • K dispozici je možnost definovat na jednom skladu různé účty skladu podle typu produktu.
Stav

Informuje o stavu položky. Podle hodnoty stavu položky jsou povoleny další operace s položkou prostřednictvím místní nabídky vyvolané buď klepnutím na tlačítko Vyvolá dialog nebo z nabídky pravého tlačítka při současném umístění kursoru do tohoto pole (například Přehled…).

TIP: Pokud chcete provést hromadně nějaký příkaz jen pro položky v určitém stavu, můžete na ně aplikovat filtr (Místní nabídka nad polem Stav) a potom tlačítkem vpravo dole „Stav vše” zpracovat jen zobrazené položky. Související dokument: Nastavení příkazů stavu položek dokladu.

Popis Popis položky.
Katalogové číslo Katalogové číslo produktu.
Částky

Množství x Cena za jednotku = Cena bez DPH + DPH = Cena s DPH

Výpočet DPH na dokladu:

Stačí zadat pouze 2 libovolné údaje, ostatní částky se dopočítají. Při zadání ceny s DPH se v souladu se zákonem použije výpočet „shora” (koeficient místo procenta). Pokud se zadá částka „zdola”, počítá se s plnou přesností (procento). Přitom nezáleží na pořadí zadání částek (základ-DPH, DPH-základ nebo celková částka-DPH, DPH-celková částka).

Poznámka Poznámka položky.
Předkontace

Tlačítkem Přepínač polí a výběr z nabídky provedete výběr z definované nabídky typu předkontace nebo čísla konta.

 • V místní nabídce nad polem Předkontace je k dispozici položka Účtový rozvrh. Dialog Účtový rozvrh otevřený nad polem Předkontace nabízí odlišná tlačítka oproti dialogu otevřenému v agendě Účetnictví z menu Agenda nebo nad účetním dokladem. K dispozici jsou tlačítka: Obraty, Vložit účet a volba Povolit úpravy rozvrhu.
 • Pokud otevřete rozvrh z menu Agenda a nebo nad položkou účetního dokladu, je automaticky otevřen pro úpravy. Pokud jej otevřete nad dokladem, je v režimu jen pro čtení, protože se předpokládá, že ho používáte pro vyhledání účtu. Aby bylo v tomto režimu možné upravovat rozvrh, funkci povolíte CheckBox - Zatržítko zatržením.

Pole Předkontace

Systém Vario nabízí dva různé dialogy, které vyvoláte nad položkou dokladu, nad polem Předkontace z místní nabídky volbou Konta.

 • Zda se zobrazí první nebo druhý, závisí na tom, zda je účetnictví jednoduché nebo podvojné.
 • Pokud máte účetnictví nastaveno na Účetnictví (podvojné), zobrazí se dialog „Účetní rozvrh YYYY” se dvěma sloupci (obr. 3).
 • Pro zadání omezovacích kriterií použijte tlačítko Filtr.

Dialog Účetní rozvrh YYYY se dvěma sloupci

Obrázek 3: Dialog „Účetní rozvrh YYYY” se dvěma sloupci.

 

 • Pokud máte účetnictví nastaveno na Daňová evidence (jednoduché), zobrazí se dialog Seznam kont s jedním sloupcem (obr. 4).

Dialog Seznam kont s jedním sloupcem

Obrázek 4: Dialog „Seznam kont” s jedním sloupcem.

 

Tabulka 2: Popis polí na kartě Položky (společně v náhledu spodní záložky Detail nebo Tabulka) – pokračování tab. 1

Pole Popis
Středisko Klepnutím na tlačítko Přepínač polí a výběr z nabídky provedete výběr z definovaných kódů nebo názvů středisek.
Zdanitelná plnění

Klepnutím na tlačítko Přepínač polí a výběr z nabídky provedete výběr z typu DPH pro daňové přiznání.

Nabídka zdanitelných plnění na položkách prvotních dokladů

 • Pokud je zadána nenulová sazba DPH, není k dispozici typ Není.
 • Typ Není se vyplňuje jako výchozí u plnění se sazbou 0 %, kde nejsou k dispozici žádné jiné typy plnění.
 • Plnění Přenesená DPH a RCH tuzemsko se nabízejí pouze pokud je vyplněno DIČ tuzemského plátce.
 • Plnění EU Osvobozená, EU Osvobozená DP, Třístranný obchod DZ, Služby mimo tuzemsko a Přemístění se nabízejí pouze pokud je vyplněno DIČ zahraničního plátce.
Při vystavení dokladů lze určit výchozí zdanitelné plnění šablonou (Možnosti/Šablony/Nová položka).
Zakázka
 1. Zde se zobrazuje identifikátor dokladu Zakázka dle nastavení v možnostech agendy Zakázka.
 2. V tabulkovém (Ctrl+F) a detailním pohledu lze k položce dokladu dodatečně doplnit číslo zakázky. Číslo zakázky může mít dvojí význam:
 • jednak slouží jako identifikátor vazby položky vydané faktury na položku zakázky a také
 • může sloužit pro účetní rozlišení nákladů a výnosů zakázky.

K usnadnění doplňování čísel zakázky v položkách dokladu použijte funkci doplňování existujících čísel zakázek při psaní. Stiskem klávesy F4 nad polem Zakázka otevřete seznam zakázek. Vybraná zakázka ze seznamu se vloží stiskem klávesy Enter.

 1. V detailním pohledu lze k položce dokladu dodatečně doplnit číslo zakázky. Klepnutím na Tři tečky vyvoláte dialog Najít pro přiřazení související zakázky. Tlačítko Spustí dialog Najít zobrazí detail vybraného dokladu Zakázka.
Položka dokladu Určuje pořadí položky v dokladu.
Cena základní Základní cena za jednotku před slevou.
Sleva Procento slevy uplatněné na položce.
Tlačítko Stav vše (na obrázcích Vyskladnit) Umožňuje položky hromadně vydat ze skladu (stav VYDÁNO) nebo kliknutím na Přepínač polí a výběr z nabídky postupně měnit stav položky.

Rozvržení položek dokladu si můžete uložit (obr. 5). Ke každému typu dokladu můžete mít uloženo více rozvržení položek, která vyhovují příslušným činnostem. Nabídka s příkazy pro uložení a otevření rozvržení položek se otevře klepnutím na … (tři tečky) v pravém okraji plochy přepínače záložky Tabulka. Po uložení rozvržení pod vlastním názvem se tato rozvržení nabídnou přímo v seznamu této nabídky.

Nabídka s příkazy pro uložení a otevření rozvržení položek

Obrázek 5: Nabídka s příkazy pro uložení a otevření rozvržení položek dokladu.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty