Zobrazení agendy Účetnictví

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Účetnictví

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Deník (výchozí) Zobrazuje všechny zaúčtované položky dokladů v zápisu MD/D.
 
 
 
 
 
 
 
Deník s účetním rozvrhem Zobrazuje všechny zaúčtované položky dokladů v zápisu MD/D a navíc ke každému účtu informace z účtového rozvrhu (popis, druh, číslo konta 2 atd.).
Doklady Seznam zaúčtovaných dokladů s uvedeným kontem dokladu a celkovou zaúčtovanou částkou za doklad.
Předkontace Seznam všech předkontací nastavených u jednotlivých knih.
Saldo

Zobrazení ukazuje sumu zápisů na saldokontní účty. Řádky jsou seskupené podle Párovacího znaku a Čísla účtu.

Je zobrazen součet zápisů na strany Má dáti a Dal a Rozdíl za daný párovací znak na daném účtu.

Dále jsou zobrazeny relevantní částky z prvotních dokladů (kde párovací znak+číslo prvotního dokladu) jako Celkem bez DPH, Celkem, Zbývá uhradit, Uhrazeno, Požadovaná a Uhrazená záloha, Zaokrouhlení, Firma, VS a Datum.

Účetní kniha Zobrazuje všechny zaúčtované případy v zápisu Konto vs. Protikonto. Každý účetní zápis je tak uvedený na dvou řádcích (tedy vždy i reverzně).

V seznamu uložených filtrů naleznete filtr s názvem Dialogový filtr, který je určen pro zobrazení Účetní kniha a Deník. Tento filtr otevře okno, ve kterém lze ze seznamu vybrat číslo účtu a (nebo) středisko. Po potvrzení se zobrazí v tabulce agendy jen záznamy na dané číslo účtu (středisko). Filtr umožňuje pohodlnější prohlížení konkrétního čísla účtu v zobrazení Účetní kniha.
Účetní kniha dle DUZP Účetní kniha dle DUZP umožňuje třídit a filtrovat doklady, jak podle běžného účetního období (tedy kam je doklad zaúčtován), tak podle DPH období (tedy do jakého přiznání k DPH byl zahrnut).
Účtový rozvrh Účtový rozvrh vybraného roku (Rok na Panelu nástrojů).
Zdanitelná plnění Slouží pro kontrolu a prohlížení zdanitelných plnění. Zobrazuje stejné záznamy jako tiskový formulář Zdanitelná plnění (pouze nerespektuje nastavení "Nezahrnovat doklady ve stavu neúčtovat" z možností DPH). Zobrazení umožňuje zobrazit další sloupce, které nejsou k dispozici v tiskovém formuláři (např. Firma, DIČ).

 

Jak zkontrolovat rozdíl mezi stavem účtu DPH 343 proti Přiznání k DPH, který vzniká z důvodu účtování na jiné „účetní” období, než je období přiznání k DPH? 

 • Otevřete zobrazení Účetní kniha dle DUZP. Na panelu nástrojů Filtry zvolte ze seznamu uložených filtrů filtr Různá období.
 • Nad sloupcem Konto otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte 343* a potvrďte klávesou Enter.
 • Zobrazí se zápisy na účty 343, u kterých se liší účetní období od období pro DPH.
 • Nad sloupcem Období DUZP otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte období, které kontrolujete.
 • Nad sloupcem Rozdíl otevřete místní nabídku a zvolte Rychlý součet.
 • Pokud od výsledné hodnoty odečtete stejně zjištěný rozdíl minulého měsíce, bude se výsledek rovnat rozdílu vypočtenému na zúčtovacím interním dokladu (rozdíl květen minus rozdíl duben = rozdíl na ID za květen).
 • Rozdíl několika desítek haléřů je skutečné zaokrouhlení DPH sledovaného měsíce.

nebo

 • Otevřete zobrazení Účetní kniha dle DUZP.
 • Nad sloupcem Konto otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte 343* a potvrďte klávesou Enter.
 • Nad sloupcem Období DUZP otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte číslo období (měsíce) a potvrďte klávesou Enter.
 • Zobrazí se zápisy na účty 343 podle období, které je shodné s Přiznáním k DPH.

 

Související dokumenty