Zobrazení agendy Účetnictví

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Účetnictví

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Deník (výchozí)

Zobrazuje všechny zaúčtované položky dokladů v zápisu MD/D.

V seznamu uložených filtrů naleznete filtr s názvem Dialogový filtr, který je určen pro zobrazení Účetní kniha a Deník. Tento filtr otevře okno, ve kterém lze ze seznamu vybrat číslo účtu a (nebo) středisko. Po potvrzení se zobrazí v tabulce agendy jen záznamy na dané číslo účtu (středisko). Filtr umožňuje pohodlnější prohlížení konkrétního čísla účtu v zobrazení Účetní kniha.

 
 
 
 
 
 
 
Deník s účetním rozvrhem

Zobrazuje všechny zaúčtované položky dokladů v zápisu MD/D a navíc ke každému účtu informace z účtového rozvrhu (popis, druh, číslo konta 2 atd.).

V seznamu uložených filtrů naleznete filtr s názvem Dialogový filtr, který umožňuje zadat účet výběrem ze seznamu. Pro zobrazení typu „Deník” filtruje výskyt účtu ve sloupcích pro strany „má dáti” nebo „dal”.

Doklady Seznam zaúčtovaných dokladů s uvedeným kontem dokladu a celkovou zaúčtovanou částkou za doklad.
Předkontace Seznam všech předkontací nastavených u jednotlivých knih.
Saldo

Zobrazení ukazuje sumu zápisů na saldokontní účty. Řádky jsou seskupené podle Párovacího znaku a Čísla účtu.

Je zobrazen součet zápisů na strany Má dáti a Dal a Rozdíl za daný párovací znak na daném účtu.

Dále jsou zobrazeny relevantní částky z prvotních dokladů (kde párovací znak+číslo prvotního dokladu) jako Celkem bez DPH, Celkem, Zbývá uhradit, Uhrazeno, Požadovaná a Uhrazená záloha, Zaokrouhlení, Firma, VS a Datum.

Účetní kniha Zobrazuje všechny zaúčtované případy v zápisu Konto vs. Protikonto. Každý účetní zápis je tak uvedený na dvou řádcích (tedy vždy i reverzně).

V seznamu uložených filtrů naleznete filtr s názvem Dialogový filtr, který je určen pro zobrazení Účetní kniha a Deník. Tento filtr otevře okno, ve kterém lze ze seznamu vybrat číslo účtu a (nebo) středisko. Po potvrzení se zobrazí v tabulce agendy jen záznamy na dané číslo účtu (středisko). Filtr umožňuje pohodlnější prohlížení konkrétního čísla účtu v zobrazení Účetní kniha.
Účetní kniha dle DUZP

Účetní kniha dle DUZP umožňuje třídit a filtrovat doklady, jak podle běžného účetního období (tedy kam je doklad zaúčtován), tak podle DPH období (tedy do jakého přiznání k DPH byl zahrnut).

V seznamu uložených filtrů naleznete filtr s názvem Dialogový filtr, který umožňuje zadat účet výběrem ze seznamu. Pro zobrazení typu „Deník” filtruje výskyt účtu ve sloupcích pro strany „má dáti” nebo „dal”.

Účtový rozvrh Účtový rozvrh vybraného roku (Rok na Panelu nástrojů).
Zdanitelná plnění Slouží pro kontrolu a prohlížení zdanitelných plnění. Zobrazuje stejné záznamy jako tiskový formulář Zdanitelná plnění (pouze nerespektuje nastavení "Nezahrnovat doklady ve stavu neúčtovat" z možností DPH). Zobrazení umožňuje zobrazit další sloupce, které nejsou k dispozici v tiskovém formuláři (např. Firma, DIČ).

 

Jak zkontrolovat rozdíl mezi stavem účtu DPH 343 proti Přiznání k DPH, který vzniká z důvodu účtování na jiné „účetní” období, než je období přiznání k DPH? 

 • Otevřete zobrazení Účetní kniha dle DUZP. Na panelu nástrojů Filtry zvolte ze seznamu uložených filtrů filtr Různá období.
 • Nad sloupcem Konto otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte 343* a potvrďte klávesou Enter.
 • Zobrazí se zápisy na účty 343, u kterých se liší účetní období od období pro DPH.
 • Nad sloupcem Období DUZP otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte období, které kontrolujete.
 • Nad sloupcem Rozdíl otevřete místní nabídku a zvolte Rychlý součet.
 • Pokud od výsledné hodnoty odečtete stejně zjištěný rozdíl minulého měsíce, bude se výsledek rovnat rozdílu vypočtenému na zúčtovacím interním dokladu (rozdíl květen minus rozdíl duben = rozdíl na ID za květen).
 • Rozdíl několika desítek haléřů je skutečné zaokrouhlení DPH sledovaného měsíce.

nebo

 • Otevřete zobrazení Účetní kniha dle DUZP.
 • Nad sloupcem Konto otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte 343* a potvrďte klávesou Enter.
 • Nad sloupcem Období DUZP otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte číslo období (měsíce) a potvrďte klávesou Enter.
 • Zobrazí se zápisy na účty 343 podle období, které je shodné s Přiznáním k DPH.

 

Související dokumenty