Zobrazení agendy Katalog

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Katalog

  Ceník Po výběru tohoto zobrazení nejdříve zvolíte požadovaný ceník a platnost ke dni. Dialog potvrdíte tlačítkem OK. Takto lze zobrazit (vytisknout i exportovat) ceny pro zvolený ceník a/nebo kategorii cen. Volbu Ceníku či kategorie cen lze provést i výběrem kontaktu (firmy). Převezme se nastavení z karty Obchodní. Tím je usnadněno vyhledání, tisk či export cen konkrétního zákazníka.
  Ceníky a platnosti Zobrazení vám usnadní správu platností ceníků. Získaný přehled zobrazuje všechny ceníky a jejich platnosti. Každý ceník můžete klepnutím na jeho název otevřít a upravit jeho platnosti.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Katalog (výchozí) Zobrazí veškeré produkty z aktuální knihy agendy Katalog.
 
 
 
 
 
 
 
Katalog a čárové kódy Zobrazuje stejné sloupce jako výchozí zobrazení, ale navíc sloupce "Varianta" a "Čárový kód další" (z dialogového okna Čárový kód EAN / Další čárové kódy). Pokud je mezi dalšími čárovými kódy definováno více kódů (např. pro jednotlivé varianty), produkt se zobrazí na více řádcích.
Katalog a katalog variant Tabulkový pohled zobrazuje produkty z Katalogu a jejich varianty z Katalogu variant.
Katalog a obaly Pro aktuální knihu zobrazuje veškeré produkty a k nim obaly, pokud je k produktům evidujete.
Katalog a sady Zobrazuje položky katalogu + sloupce materiálu (Produkt komponenty, Varianta a Množství) připojeného k sadám nebo výrobkům. Řádek sady je tudíž zopakován pro každou komponentu sady. Zobrazení je určeno pro získání informace o složení a teoretické dostupnosti sad a výrobků na skladu po jejich kompletaci, výrobě.
Obaly – výkaz za období Zobrazení sumarizuje hmotnosti obalů dle definice a množství z prodejních dokladů. Exportem do Excelu a vytvořením kontingenční tabulky získáte hodnotný podklad pro vyplnění nového výkazu EKO-KOM.
Přehled množství Slouží k zobrazení informací o stavu produktů z aktuální knihy agendy Katalog (Varianta, Sklad, Skladem, REZERVOVÁNO, K dispozici, DODAT, rezervovat, OBJEDNÁNO, POTVRZENO). Jestliže máte produkt ve více skladech, zobrazuje se produkt na více řádcích (tj. co řádek, to sklad). Poklepání na identifikátor skladu otevře dialog Skladová položka.
Stav skladů (podle katalogu) Toto zobrazení obsahuje, na rozdíl od zobrazení Přehled množství, veškerá podstatná pole z katalogu. Pro vybranou knihu katalogu zobrazuje produkty, jejich varianty, popis produktu, katalogové číslo, hodnotu skladem a skladové jednotky. Jestliže máte produkt na více skladech, zobrazuje se produkt na více řádcích (tj. co řádek to sklad). Poklepání na identifikátor skladu se otevře dialog Skladová položka.
Grafy Kontingenční graf Produkty dle množství Graf zobrazuje počty prodejů. Na dolní ose kategorií jsou popisky top 10 produktů. Poklepáním na popisek se otevře detail produktu z katalogu.
Přepínat mezi kontingenční tabulkou a grafem lze pomocí tlačítek na Panelu nástrojů - Filtry
 
Kontingenční graf Produkty dle obratu Graf zobrazuje obraty prodejů. Na dolní ose kategorií jsou popisky top 10 produktů. Poklepáním na popisek se otevře detail produktu z katalogu.
Přehledy Měsíční přehled prodeje Zobrazuje přehled prodejů produktů za jednotlivé měsíce roku z aktuální knihy agendy Katalog. K produktu se zobrazují všechny sloupce z tabulky Katalog, čili z výchozího zobrazení agendy Katalog nebo z katalogové karty produktu.
  Přehledy Produkty prodej Zobrazuje celkovou částku fakturovanou za produkt a za zadané období od-do, seřazeno podle fakturace bez DPH včetně množství.
Kontingenční tabulka Přehled prodeje Kontingenční tabulka s přehledem prodejů produktů za jednotlivé měsíce vybraného roku a knihy agendy Katalog.

 

 

Související dokumenty