Tiskové výstupy agendy Adresář

Agenda Adresář má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Tiskové formuláře

Aktuální objekt (doklady kontaktů)

Tabulku agendy lze vytisknout výběrem položky Aktuální objekt. Slouží k tisku dokladů pro vybrané kontakty v tabulce agendy (za firmu). V možnostech dialogu Tisk můžete zvolit, jaké doklady se mají vytisknout. Doklady se na formuláři seskupí podle knih a uvedeny jsou také součty za knihy.

Obálka

Tiskový formulář slouží k tisku adres na dopisní obálku. Před tiskem bude zobrazen dialog Možnosti obálky pro nastavení voleb: velikost obálky, zpáteční adresa, doplňující texty a možnost tisku loga firmy. Pro výběr adresátů lze použít filtr, nejlépe podle pole Zasílat nebo Kategorie. Řazení tištěných záznamů se přebírá z tabulky agendy Adresář.

Osobní údaje

Slouží k přehlednému vytištění souhrnu základních údajů z Adresáře o kontaktní osobě firmy. Výpis dat  firmy můžete použít například na jednání. Řazení tištěných záznamů se přebírá z tabulky agendy Adresář.

Seznam pošty

Je určen pro vytištění seznamu zásilek podávaných na poště pomocí hromadného podacího lístku (kniha odeslané pošty). Pracovnice vám ke každé zásilce doplní podací číslo zásilky a její výplatné. Slouží tedy jako potvrzení o podání doporučených zásilek. Formulář přesně koresponduje s originálním tiskopisem České pošty, aby bylo umožněno případné strojové čtení.

Pokud rozesíláte více dopisů (např. použitím funkce "hromadná korespondence"), nemusíte vyplňovat podací lístky pro každou zásilku, ale můžete si adresy firem vytisknout na hromadném podacím lístku (při tisku formuláře "Seznam pošty" můžete nastavit volbu Rozsah tisku na: Podle filtru tabulky – stejně jako u Obálky nebo Štítků). Řazení tištěných záznamů se přebírá ze zobrazení tabulky agendy Adresář.

Štítky

Slouží k tisku adres na samolepící adresní štítky. Před tiskem bude zobrazen dialog pro výběr předdefinovaných velikostí, případně nastavení vlastních rozměrů štítků. Pro výběr adresátů použijte filtr, nejlépe podle pole Zasílat nebo Kategorie. Řazení tištěných záznamů se přebírá z tabulky agendy Adresář.

Telefonní seznam firem

Slouží k přehlednému vytištění (podle abecedy) telefonního a faxového spojení na kontakty (firmy) z Adresáře.

Telefonní seznam osob

Slouží k přehlednému vytištění telefonního, faxového a e-mailového spojení na osoby z Adresáře. Pokud není u kontaktu uvedena žádná kontaktní osoba, zobrazí se tento kontakt na začátku telefonního seznamu pod heslem ? (pokud tomu chcete zamezit, vytvořte si v tabulce filtr, který vám vybere jen kontakty s osobami = Jméno osoby ...Is not null... je neprázdné).

 

Související dokumenty