Zobrazení agendy Výroba

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Výroba

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Výroba (výchozí) Zobrazuje seznam výrobních zakázek.
 
 
 
 
 
 
Výroba po komponentách Zobrazuje rozpad výrobní zakázky na komponenty.
Výroba po položkách Zobrazuje seznam výrobních zakázek po položkách.
Aktivity →
(délka trvání výrobní aktivity je zobrazena v hodinách, resp. v desetinách hodin)
Aktivity Zobrazení seznamu úkolů určujících, co který zdroj má předepsáno dělat.
Aktivity předepisuje agenda Výroba. Při vytvoření výrobní zakázky se vytváří zdroje pro aktivitu a z celé operace se vytvoří aktivita. Zobrazení Aktivity reaguje na knihy zakázek a na roky.
 
 
 
Přehled plánování Zobrazuje počátek a konec aktivity, tzn. časové rozvržení úkolů nebo činností, které mají zdroje vykonávat.
Přehled plnění Zobrazuje časové a množstevní plnění úkolů nebo činností, které mají zdroje vykonávat. 
Souhrn plnění Souhrn plnění je spojení všech přehledů plnění, které zobrazují, jaké mělo být původní množství, jaké bylo shodné množství, jaké neshodné množství a kolik minut se z celkového předpisu vyplýtvalo.

 

Související dokumenty