Formáty exportovaných dat

Obsah:

 

Formáty exportovaných dat
*.xml Vario data (xml) Kompatibilní Vario data. Pro výměnu informací mezi různými systémy (např. Vario → Portál veřejné správy).
Vario XML doklady Vario data (xml) Jedná se o uzavřený (proprietární) formát určený pro výměnu dokladů s externími systémy. Struktura formátu je daná, uživatel může zvolit pole, která se budou exportovat.
UBL Universal Business Language Formát UBL je standardizovaný formát pro výměnu obchodních informací mezi obchodními partnery, který je založen na XML a obsahuje předdefinované struktury a prvky pro obchodní dokumenty. Evropská norma pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017 specifikuje formáty / syntaxe podle článku 3 odst. 2 evropské směrnice 2014/55 / EU. UBL 2.1 ISO / IEC 19845:2015 a UN / CEFACT CII (Cross Industry Invoice) jsou dva z formátů / syntaxů uvedených v normě.
*.mdb Microsoft database Databáze programu MS Access.
*.dbf Databáze dBase III, IV a V DataBase File – Databázové soubory programu dBase.
ISDOC + PDF ISDOCX Information System Document

ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace, který umožňuje bezpapírovou výměnu faktur (a dalších dokladů), jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami, který definovala „Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat” sdružení ICT Unie (dříve SPIS).

Elektronická faktura se z Varia odešle e-mailem stejně pohodlně a jednoduše jako klasická faktura na tiskárnu. Vario k elektronické faktuře automaticky přiloží i tiskovou (PDF) reprezentaci dokladu.

ISDOCX je variantou formátu ISDOC (Information System Document) pro výměnu elektronických faktur v jednotném, všemi účetními systémy zpracovatelném, formátu. Viz Odeslání vybraných dokladů ve formátu ISDOCX do webové služby iBox.

*.doc, .docx 1. Word – Dokument

2. Word – Dopis

3. Word – Smlouva
Dokument MS Office WORD.

1. Na základě vybrané šablony dokumentu pro MS Word (.dot) vytvoří nový dokument a vyplní do něj údaje z aktuálního záznamu. Další šablony lze vytvářet dle potřeby.

2. Na základě vybrané šablony dokumentu pro MS Word (.dot) vytvoří nový dokument (s příponou .DOC nebo DOCX podle verze Wordu) a vyplní do něj údaje z aktuálního záznamu. Spolu s Variem se dodává šablona Dopis.dot, do které se doplní adresa a oslovení. Další šablony lze vytvářet dle potřeby.

3. Na základě vybrané šablony dokumentu pro MS Word (.dot) vytvoří nový dokument a vyplní do něj údaje z aktuálního záznamu. Spolu s Variem se dodává šablona Smlouva.dot, do které se doplní název, adresa a ostatní údaje. Další šablony lze vytvářet dle potřeby.
*.pdf Dokument Adobe Reader (Acrobat) Formát vhodný pro odesílání e-mailem. Pro čtení dokumentu doporučujeme instalovat aplikaci Adobe Acrobat Reader.
Doporučujeme: FAQ České znaky v dokladech formátu PDF (odkaz míří do databáze Často kladených dotazů).
*.pdf Digitálně podepsaný dokument Adobe Reader (Acrobat)

V nabídce Exportu a v okně odeslání tiskových formulářů naleznete volbu PDF s digitálním podpisem. Pokud chcete tuto možnost využívat, je potřeba nainstalovat na počítač rozšíření, které obsahuje potřebné dll knihovny. Rozšíření je k dispozici na stránce stažení software.

Dokument ve formátu *.pdf lze z Varia podepsat Vario certifikátem v souboru a certifikátem uloženým s privátním klíčem v uložištích počítače nebo uživatele.

*.snp Snapshot Snímek sestavy je soubor, který obsahuje věrnou kopii všech stránek sestavy vytvořené v aplikaci Microsoft Access (sw Vario). V novějších verzích Microsoft Accessu a jiných aplikacích můžete místo Snapshot Vieweru používat jiné způsoby zobrazování a sdílení dat. Instalujte si libovolný program, pomocí něhož můžete snímek zobrazit, vytisknout nebo odeslat elektronickou poštou. 
*.vcf Vizitka vCard Elektronická obdoba vizitky (formát vCard akceptuje např. MS Outlook). Exportuje kontakt(y) z Varia do formátu vCard verze 2.1. Soubory vCard obsahují základní kontaktní údaje.
*.html Tabulka agendy do HTML (htm) HyperText Markup Language (webový dokument, např. tabulka agendy). Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru HTML. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr. Formát vhodný pro odesílání e-mailem.
*.xls, .xlsx Tabulka agendy do MS Excel (xls)

Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru aplikace MS Excel. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.
Export tiskového formuláře do souboru xls vytvoří soubor xls s nejnovější možnou verzí formátu.

  • Do souboru je možné vyexportovat dle verze Varia max. 32768/65000 řádků (xls).
  • Pro převod nelimitovaný na 65 tisíc řádků použijte export do Excelu „Tabulka agendy do Microsoft Excel (xlsx)”. Podmínkou funkčnosti je mít společně s Variem instalovaný plnohodnotný MS Excel.
*.txt (INHOUSE) INHOUSE MS-DOS text – formát INHOUSE je určen pro konverzi do EDI dokumentů (elektronická výměna dokladů mezi firmami).
*.rtf Tabulka agendy do MS Word (rtf) Rich Text Format – obsahuje co největší množinu formátovacích příkazů, což ulehčuje výměnu dokumentů mezi nejrůznějšími programy pro zpracování textu.
formát přenosného terminálu (*.txt) Inventura pro přenosný terminál DELIM a PS Uloží seznam majetku ve formátu přenosného terminálu (čtečky čárových kódů) pro inventuru.
*.dat Tisk štítků Intermec EasyCoder C4 Vytvoří soubor pro tisk štítků na tiskárnu EasyCoder C4.
e-mail Export e-mail Vytvoří e-mailovou zprávu (přílohu e-mailu, soubor, případně namísto souboru složku lze komprimovat do ZIP).
zfo Datová schránka Formát datové zprávy dodávané (ke stažení) do datové schránky Varia.

Exporty pro Word

Šablony .DOT (.DOTX) pro funkci „Dopis pro Word”

Vario obsahuje ve složce ...Moduly\Vario\Exporty tři šablony Příklady.dot, Dopis.dot a Smlouva.dot. V menu Soubor/Export dat jsou (v agendě Adresář a Zakázky) exporty Word – Dopis, Word – Smlouva a Word – Dokument. První dva jsou svázány se vzorovými šablonami Dopis.dot a Smlouva.dot, třetí nemá definovanou šablonu a umožňuje tak uživateli zvolit si vlastní .DOT soubor během exportu.

Funkce exportu ve formátu Dopis pro Word vytváří dokumenty s příponou .DOC. Export je upraven tak, aby nové verze Wordu vytvářely dokumenty s příponou .DOCX.

Funkce exportu do Wordu používá syntaxi "asp" značek "<% Výraz %>." Možnost definice pojmenovaných polí zůstává, ale "asp" značky mají více možností. Lze jimi definovat nejen hodnoty polí, ale i funkce stejným způsobem jako v šablonách e-mailů. Příklady naleznete v soboru Příklady.dot

Propojení programů Office

Menu Nástroje → Propojení programů Office Publikovat v dokumentu Microsoft Office Word

  • Exportuje záznamy z tabulky agendy do dokumentu aplikace MS Word ve formátu *.rtf. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

Menu Nástroje → Propojení programů Office → Analyzovat v sešitu Microsoft Office Excel

  • Exportuje záznamy z tabulky agendy do dokumentu aplikace MS Excel ve formátu *.xls. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

Menu Nástroje → Propojení programů Office → Sloučit s Microsoft Office Word

  • Sloučí záznamy z tabulky agendy se záznamy v dokumentu aplikace MS Word ve formátu *.rtf. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

Libre Office (Open Office) příklad

Pokud používáte kancelářský balík Libre Office, je třeba v OS nastavit výchozí program, ve kterém bude uložený soubor *.rtf otevírán.

  • MS Windows: Nabídka Start/Výchozí programy/dialog Zvolte programy používané systémem Windows ve výchozím nastavení/Přidružit typ souboru nebo protokol ke konkrétnímu programu. V seznamu vyhledejte příponu *.rtf, vyberte ji a klepněte na tlačítko Změnit program... V dialogu Otevřít v programu označte položku "program OpenOffice", zatržítkem zvolte K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program a volby potvrďte tlačítkem OK.
  • Jestliže jste již vytvořili rtf soubor, vyvolejte na něm Místní nabídku, zvolte položku Otevřít v programu/Zvolit výchozí program... V dialogu Otevřít v programu označte položku "program OpenOffice", zatržítkem zvolte K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program a volby potvrďte tlačítkem OK.

Od této chvíle, při použití funkce Varia Publikovat v dokumentu Microsoft Office Word, soubor *.rtf otevřete v nastaveném výchozím programu Libre Office.

 

Související dokumenty