Formáty exportovaných dat

Formáty exportovaných dat
*.xml Vario data (xml) Kompatibilní Vario data. Pro výměnu informací mezi různými systémy (např. Vario → Portál veřejné správy).
Vario XML doklady Vario data (xml) Jedná se o uzavřený (proprietární) formát určený pro výměnu dokladů s externími systémy. Struktura formátu je daná, uživatel může zvolit pole, která se budou exportovat.
*.mdb Microsoft database Databáze programu MS Access.
*.dbf Databáze dBase III, IV a V DataBase File – Databázové soubory programu dBase.
ISDOC + PDF (isdocx) Information System Document

ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace, který umožňuje bezpapírovou výměnu faktur (a dalších dokladů), jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení ICT Unie (dříve SPIS).

Elektronická faktura se z Varia odešle e-mailem stejně pohodlně a jednoduše jako klasická faktura na tiskárnu. Vario k elektronické faktuře automaticky přiloží i tiskovou (PDF) reprezentaci dokladu.

*.doc, .docx 1. Word - Dokument

2. Word - Dopis

3. Word - Smlouva
 
Dokument MS Office WORD.

1. Na základě vybrané šablony dokumentu pro MS Word (.dot) vytvoří nový dokument a vyplní do něj údaje z aktuálního záznamu. Další šablony lze vytvářet dle potřeby.

2. Na základě vybrané šablony dokumentu pro MS Word (.dot) vytvoří nový dokument (s příponou .DOC nebo DOCX podle verze Wordu) a vyplní do něj údaje z aktuálního záznamu. Spolu s Variem se dodává šablona Dopis.dot, do které se doplní adresa a oslovení. Další šablony lze vytvářet dle potřeby.

3. Na základě vybrané šablony dokumentu pro MS Word (.dot) vytvoří nový dokument a vyplní do něj údaje z aktuálního záznamu. Spolu s Variem se dodává šablona Smlouva.dot, do které se doplní název, adresa a ostatní údaje. Další šablony lze vytvářet dle potřeby.
*.pdf Dokument Adobe Reader (Acrobat) Formát vhodný pro odesílání e-mailem. Pro čtení dokumentu doporučujeme instalovat aplikaci Adobe Reader (odkaz míří do sítě Internet).
Doporučujeme: FAQ České znaky v dokladech formátu PDF (odkaz míří do databáze Často kladených dotazů a vyžaduje připojení k Internetu).
*.pdf Digitálně podepsaný dokument Adobe Reader (Acrobat)

V nabídce Exportu a v okně odeslání tiskových formulářů naleznete volbu PDF s digitálním podpisem. Pokud chcete tuto možnost využívat, je potřeba nainstalovat na počítač rozšíření, které obsahuje potřebné dll knihovny. Rozšíření je k dispozici na stránce stažení software (odkaz míří do sítě Internet).

Dokument ve formátu *.pdf lze z Varia podepsat Vario certifikátem v souboru a certifikátem uloženým s privátním klíčem v uložištích počítače nebo uživatele.

*.snp Snapshot Snímek sestavy je soubor, který obsahuje věrnou kopii všech stránek sestavy vytvořené v aplikaci Microsoft Access (sw Vario). Snapshot Viewer je program, pomocí něhož můžete snímek zobrazit, vytisknout nebo odeslat elektronickou poštou.
*.vcf Vizitka vCard Elektronická obdoba vizitky (formát vCard akceptuje např. MS Outlook). Exportuje kontakt(y) z Varia do formátu vCard verze 2.1. Soubory vCard obsahují základní kontaktní údaje.
*.html Tabulka agendy do HTML (htm) HyperText Markup Language (webový dokument, např. tabulka agendy). Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru HTML. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr. Formát vhodný pro odesílání e-mailem.
*.xls, .xlsx Tabulka agendy do MS Excel (xls)

Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru aplikace MS Excel. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.
Export tiskového formuláře do souboru xls vytvoří soubor xls s nejnovější možnou verzí formátu.

  • Do souboru je možné vyexportovat dle verze Varia max. 32768/65000 řádků (xls).
  • Pro převod nelimitovaný na 65 tisíc řádků použijte export do Excelu „Tabulka agendy do Microsoft Excel (xlsx)”. Podmínkou funkčnosti je mít společně s Variem instalovaný plnohodnotný MS Excel.
*.txt (INHOUSE) INHOUSE MS-DOS text - formát INHOUSE je určen pro konverzi do EDI dokumentů (elektronická výměna dokladů mezi firmami).
*.rtf Tabulka agendy do MS Word (rtf) Rich Text Format - obsahuje co největší množinu formátovacích příkazů, což ulehčuje výměnu dokumentů mezi nejrůznějšími programy pro zpracování textu.

formát přenosného terminálu (*.txt)

Inventura pro přenosný terminál DELIM a PS

Uloží seznam majetku ve formátu přenosného terminálu (čtečky čárových kódů) pro inventuru.

*.dat

Tisk štítků Intermec EasyCoder C4 Vytvoří soubor pro tisk štítků na tiskárnu EasyCoder C4.
e-mail Export e-mail Vytvoří e-mailovou zprávu ("přílohu e-mailu", "soubor", případně namísto souboru "složku" lze komprimovat do ZIP).

 

Exporty pro Word

Šablony .DOT (.DOTX) pro funkci „Dopis pro Word”

Vario obsahuje ve složce ...Moduly\Vario\Exporty tři šablony Příklady.dot, Dopis.dot a Smlouva.dot. V menu Soubor/Export dat jsou (v agendě Adresář a Zakázky) exporty Word – Dopis, Word – Smlouva a Word – Dokument. První dva jsou svázány se vzorovými šablonami Dopis.dot a Smlouva.dot, třetí nemá definovanou šablonu a umožňuje tak uživateli zvolit si vlastní .DOT soubor během exportu.

Funkce exportu ve formátu Dopis pro Word vytváří dokumenty s příponou .DOC. Export je upraven tak, aby nové verze Wordu vytvářely dokumenty s příponou .DOCX.

Funkce exportu do Wordu používá syntaxi "asp" značek "<% Výraz %>." Možnost definice pojmenovaných polí zůstává, ale "asp" značky mají více možností. Lze jimi definovat nejen hodnoty polí, ale i funkce stejným způsobem jako v šablonách e-mailů. Příklady naleznete v soboru Příklady.dot

Propojení programů Office

→ Menu Nástroje → Propojení programů Office Publikovat v dokumentu Microsoft Office Word

Exportuje záznamy z tabulky agendy do dokumentu aplikace MS Word ve formátu *.rtf. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

→ Menu Nástroje → Propojení programů Office → Analyzovat v sešitu Microsoft Office Excel

Exportuje záznamy z tabulky agendy do dokumentu aplikace MS Excel ve formátu *.xls. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

→ Menu Nástroje → Propojení programů Office → Sloučit s Microsoft Office Word

Sloučí záznamy z tabulky agendy se záznamy v dokumentu aplikace MS Word ve formátu *.rtf. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

Libre Office (Open Office) příklad

Pokud používáte kancelářský balík Libre Office, je třeba v OS nastavit výchozí program, ve kterém bude uložený soubor *.rtf otevírán.

  • MS Windows: Nabídka Start/Výchozí programy/dialog Zvolte programy používané systémem Windows ve výchozím nastavení/Přidružit typ souboru nebo protokol ke konkrétnímu programu. V seznamu vyhledejte příponu *.rtf, vyberte ji a klepněte na tlačítko Změnit program... V dialogu Otevřít v programu označte položku "program OpenOffice", zatržítkem zvolte K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program a volby potvrďte tlačítkem OK.
  • Jestliže jste již vytvořili rtf soubor, vyvolejte na něm Místní nabídku, zvolte položku Otevřít v programu/Zvolit výchozí program... V dialogu Otevřít v programu označte položku "program OpenOffice", zatržítkem zvolte K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program a volby potvrďte tlačítkem OK.

Od této chvíle, při použití funkce Varia Publikovat v dokumentu Microsoft Office Word, soubor *.rtf otevřete v nastaveném výchozím programu Libre Office.

 

Související dokumenty