Obecné informace o modulu Adresář

Modul Adresář je určen k evidenci obchodních kontaktů a udržení přehledu o aktuálních odběratelsko-dodavatelských vztazích směrem k obchodním partnerům organizace.

Výchozím oknem modulu je zobrazení tabulky agendy Adresář. Modul obsahuje celkem tři agendy: Adresář, Obchodní příležitosti a Kampaně.

Přidávat a upravovat adresy lze i z ostatních modulů během běžné práce. Ke každé organizaci lze zadat libovolný počet osob s upřesněním kontaktních údajů a osobních dat.

Adresář rozlišuje následující Typy kontaktů
Organizace (firma)
Osoba
Pobočka
Podnikající osoba

 

Bohatá nabídka funkcí

  • Osoby spadající pod organizaci (firmu) jsou v adresáři vedeny jako kontakty typu osoba. Díky tomu je i u osob k dispozici kompletní sada informací a funkcí.
  • Ke každému kontaktu lze evidovat neomezený počet adres a kontaktních údajů (telefony, e-maily, komunikátory).
  • Funkce Nabízet v dokladech je rozšířeno o možnost zaškrtnutím zvolit zobrazování Odběratel nebo Dodavatel (případně obou) v přijatých a vydaných dokladech (pro zvýšení přehlednosti).
  • Plánování tras a propojení adres na mapu. 
  • Modul dále nabízí nadstandardní funkce pro hromadný tisk štítků, obálek a dopisů, vypracování přehledů obratů, závazků a podobně.
  • V tabulce agendy můžete smazat pouze záznamy, které nejsou provázané s žádnými doklady (kontakt nefiguruje na žádném dokladu systému).

Agendy modulu Adresář Obchodní příležitosti a Kampaně rozšiřují Vario na plnohodnotný CRM systém. Dalším příspěvkem v oblasti CRM je rozšíření Adresáře o funkci tzv. Segmentace kontaktů.

 

Související dokumenty