Obecné informace o modulu Adresář

Modul Adresář je určen k evidenci obchodních kontaktů a udržení přehledu o aktuálních odběratelsko-dodavatelských vztazích k obchodním partnerům organizace. Přidávat a upravovat adresy lze i z ostatních modulů během běžné práce. Ke každé organizaci lze zadat libovolný počet osob s upřesněním kontaktních údajů a osobních dat.

 

Adresář rozlišuje Typ kontaktu:
Organizace (firma)
Osoba
Pobočka
Podnikající osoba

 

Osoby spadající pod organizaci (firmu) jsou v adresáři vedeny jako kontakty typu osoba. Díky tomu je i u osob k dispozici kompletní sada informací a funkcí.

 

  • Ke každému kontaktu lze evidovat neomezený počet adres a kontaktních údajů (telefony, e-maily, komunikátory)
  • "Nabízet v dokladech" je rozšířeno o možnost zaškrtnutím zvolit zobrazování "Odběratel" nebo "Dodavatel" (případně obou) v přijatých a vydaných dokladech (zvýšení přehlednosti).
  • Plánování tras a propojení adres na mapu 

 

Dále modul nabízí nadstandardní funkce pro hromadný tisk štítků, obálek a dopisů, vypracování přehledů obratů, závazků a podobně.

V tabulce agendy můžete smazat pouze záznamy, které nejsou provázané s žádnými doklady (kontakt nefiguruje na žádném dokladu systému).

 

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Adresář. Modul obsahuje agendy Adresář, Obchodní příležitosti a Kampaně.

 

Agendy modulu Adresář Obchodní příležitosti a Kampaně rozšiřují Vario na plnohodnotný CRM systém. Dalším příspěvkem v oblasti CRM je rozšíření Adresáře o funkce segmentace kontaktů.