Obecné informace o agendě Katalog

Informace o produktech se zadávají prostřednictvím Katalogu. Pokud chcete vést produkt na skladě, musíte ho nejdříve zařadit do katalogu. Například pomocí dokladu Příjemka.

Katalog zobrazíte například výběrem položky Katalog z rozbalovacího seznamu modulů a agend na pásu karet Položky skupiny Agenda nebo na Panelu nástrojů.

Agenda slouží pro evidenci produktu:

U každého záznamu lze určit jeho typ
Zboží Materiál Sada Obal
Výrobek Polotovar Sestava Služba
  • Důležité rozlišení je mezi službou a zbožím. Vario hlídá logické vazby, například u zboží vyplní sklad, ale u služby jej vyplnit nedovolí. Službu tedy nelze naskladnit, zboží musíte naskladnit.
  • V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Produkt. Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.
  • Ke každé položce katalogu můžete vést její prodejní a nákupní ceny podle různých ceníků. V katalogu můžete definovat z jakých částí se produkt skládá (počítače, stavebnicový nábytek) a v případě potřeby produkt na fakturu rozepsat po částech nebo ho ze skladu vydávat po částech.
  • Vario kontroluje i nejmenší nedělitelné množství produktů. Produktům lze evidovat sériová čísla, trvanlivosti, šarže a další údaje.
  • Položku, která není zapsána v katalogu nelze přijmout na sklad. Každou položku katalogu lze naskladnit i na několik skladů současně, ale v katalogu je uvedena pouze jednou.
  • Stejně jako jinde v systému Vario, můžete vést libovolný počet katalogů a rozčlenit položky do více katalogů. Členění do více katalogů lze doporučit u velmi rozsáhlých skladů nebo se hodí po delším čase používání, kdy můžete chtít odsunout staré, již nepoužívané položky.

Katalog můžete používat i pro evidenci produktů, které nedáváte na sklad - např. služeb (zajištění dopravy, výjezdu servisního technika, školení apod.). Ušetříte si tak práci při vyplňování dokladů - jednoduše je můžete vybírat ze seznamu a nemusíte je stále vypisovat ručně. Navíc v katalogu můžete definovat jejich sazbu DPH, předkontace a ceny.

 

Související dokumenty