Import avíz bankovních výpisů

Při importu bankovních výpisů nedochází ke spárování sdružených plateb s hrazenými doklady. Sdružené platby se obvykle vyskytují při platbě kartami přes platební terminály. Spolu s bankovními výpisy banky posílají i avíza těchto výpisů, ve kterých jsou sdružené platby rozepsané po jednotlivých položkách a uvedené poplatky, které si banka účtuje za transakci kartou. Doplněk Import avíz bankovních výpisů načítá tato doplňující avíza, upravuje podle nich bankovní výpis a umožňuje tak správně spárovat jeho položky s hrazenými doklady.

Doplněk importuje avíza ve formátech GPE, ČSOB, Fio banky a Global Payments Europe, s.r.o. (GPE).

Obsah:

 

Poznámka

 • Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.
 • Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy.

 

Nastavení doplňku

Instalovaný doplněk spustíte v agendě Banka příkazem menu Agenda/Import avíz bankovních výpisů

 • V dialogu průvodce (obr. 1) ze seznamu pole Banka ComboBox - Nabídka vyberete název banky, pro kterou chcete importovat avíza.
  • Na pracovní stanici nebo na síti vytvoříte dvě libovolně pojmenované složky (např. Import a Archiv). Do jedné budete ukládat soubory avíz pro import a do druhé se po importu budou tyto avíza archivovat.
 • Cesty k vytvořeným složkám nastavíte v polích Složka avíz a Složka archiv pomocí tlačítka 
 • V poli Omezit hledání bankovních výpisů na knihu vyberte ComboBox - Nabídka ze seznamu knihu agendy Banka, kterou používá banka nastavená v doplňku. V této složce bude doplněk hledat jednotlivé bankovní výpisy z avíza.

Doplněk Import avíz bankovních výpisů

Obrázek 1: Doplněk Import avíz bankovních výpisů.

 

Pro správné spárování položek bankovních výpisů a hrazených dokladů je třeba nastavit, v jakých knihách se mají hrazené doklady hledat.

 • Toto nastavení je v poli Omezit hledání hrazených dokladů na knihy ComboBox - Nabídka  (obr. 1 a 3).
 • Nabízí se tři varianty hledání hrazených dokladů v knihách agendy Vydané doklady:
 1. Všechny knihy
 • Hrazené doklady budou hledány ve všech knihách.
 1. Vybrané knihy
 • Hrazené doklady budou hledány pouze ve vybraných knihách.
 1. Podle terminálů
 • Hrazené doklady budou hledány v knihách nastavených pro jednotlivé platební terminály. Nastavení platebních terminálů a souvisejících knih je přístupné po stisku vedle pole.
  Poznámka: Pokud neznáte názvy jednotlivých terminálů, stiskněte po načtení avíz ke zpracování tlačítko Další > a seznam jednotlivých terminálů bude automaticky doplněn. Poté se vratíte tlačítkem < Zpět a v dialogu Terminály (obr. 2) doplníte související knihy terminálů ComboBox - Nabídka

Dialog Terminály

Obrázek 2: Dialog Terminály.

 

Tlačítko Možnosti

Hledání hrazeného dokladu je možné i podle referenčního čísla transakce, kam si lze ukládat variabilní symbol hrazeného dokladu.

Pokud vaše avíza tuto informaci obsahují, můžete si toto párování nastavit v možnostech doplňku volbou CheckBox - Zatržítko Omezit hledání hrazených dokladů podle referenčního čísla transakce (obr. 1).

Import avíz

Před zahájením importu avíz je třeba nakopírovat příslušná avíza do složky nastavené v doplňku.

 • Použitím tlačítka Vložit avíza nebo Vložit avízo se naplní seznam avíz ke zpracování (obr. 3).
  • Funkce tlačítka "Vložit avíza" naplní seznam hromadně všemi avízy z importní složky.
 • Klepněte na tlačítko Další >

Doplněk Import avíz bankovních výpisů a seznam avíz ke zpracování

Obrázek 3: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a seznam avíz ke zpracování.

 

Po klepnutí na tlačítko Další > proběhne kontrola na spárování položek avíz s položkami bankovních výpisů.

 • Pokud se podaří vše spárovat, průvodce zobrazí prázdnou tabulku.
 • Pokračujete použitím tlačítka Další >

 

Jestliže tabulka nějaké položky obsahuje, import neproběhl správně a v tabulce se zobrazí informace o nespárovaných položkách avíz a kritériích, podle kterých byly hledány položky bankovních výpisů (obr. 4).

Možné příčiny

 • Import avíz probíhá dříve než import bankovních výpisů. Nejdříve musí proběhnout import bankovních výpisů a teprve poté import avíz.
 • Nastavená "kniha" v doplňku pro hledání bankovních výpisů ("Omezit hledání bankovních výpisů na knihu") neodpovídá "knize" bankovních výpisů importovaných avíz.

Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (položky výpisů), které se nepodařilo spárovat s položkami bankovních výpisů Varia

Obrázek 4: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (položky výpisů), které se nepodařilo spárovat s položkami bankovních výpisů Varia.

 

Použitím tlačítka Další > proběhne kontrola na nespárování položek úhrad s hrazenými doklady, přestože jsou nastavené parametry pro jejich nalezení.

 • Pokud se podaří vše spárovat, průvodce zobrazí prázdnou tabulku.
 • Pokračujete použitím tlačítka Další >

 

Jestliže tabulka nějaké položky obsahuje, import neproběhl správně a v tabulce se zobrazí informace o nespárovaných položkách úhrad a kritériích, podle kterých byly hledány hrazené doklady (obr. 5).

Možné příčiny

 • Zkontrolujte, zda je v tabulce u jednotlivých záznamů vyplněna "kniha". Pokud není, zřejmě bude špatné nastavení terminálů a souvisejícíh knih.
 • Pokud je "kniha" v pořádku, můžete dohledat doklad ručně. Kritéria pro hledání dokladu jsou uvedena v tabulce u každé nespárované úhrady: Datum = Datum dokladu, Hrubá částka = Zbývá uhradit dokladu, Kniha = Kniha dokladu.
 • Nalezený identifikátor dokladu zapište do pole sloupce Číslo faktury (obr. 5). Doplněk poté tento doklad uhradí příslušnou úhradou.

Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (úhrady), které se nepodařilo spárovat s fakturami, přestože jsou parametry pro jejich nalezení nastavené

Obrázek 5: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (úhrady), které se nepodařilo spárovat s fakturami, přestože jsou parametry pro jejich nalezení nastavené.

 

Po klepnutí na tlačítko Další > proběhne kontrola na spárování položek úhrad s hrazenými doklady, u nichž nejsou nastavené parametry pro jejich nalezení.

 • Jestliže takové položky neexistují, průvodce zobrazí prázdnou tabulku.
 • Pokračujete použitím tlačítka Další >

Pokud nespárované položky existují, v tabulce se zobrazí informace o nespárovaných položkách úhrad (obr. 6).

Možné příčiny

 • Přesto, že tabulka není prázdná, import může být v pořádku, pouze není nastaveno vyhledávání hrazených dokladů.

Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (úhrady), které se nepodařilo spárovat s fakturami. Nejsou nastavené parametry pro jejich nalezení.

Obrázek 6: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (úhrady), které se nepodařilo spárovat s fakturami. Nejsou nastavené parametry pro jejich nalezení.

 

Použitím tlačítka Další > zobrazíte tabulku se všemi položkami úhrad spárovanými s hrazenými doklady (obr. 7).

 • Nyní klepnete na tlačítko Dokončit
 • U každé položky se zrealizuje vlastní rozdělení sdružených plateb na bankovních výpisech – na jednotlivé úhrady podle avíza – a následně proběhne úhrada souvisejících nalezených hrazených dokladů těmito položkami.
 • U všech těchto položek úhrad na bankovních výpisech vznikne finanční rozdíl, který je rovný poplatku za transakci kartou.
 • Po importu se přesunou všechny avíza z importované složky do složky archivu.
 • Dialog průvodce se zavře.

Dokončení importu v průvodci importem avíz bankovních výpisů

Obrázek 7: Dokončení importu v průvodci importem avíz bankovních výpisů.

Oprávnění

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Banka/Import avíz bankovních výpisů.

 

Související dokumenty