Roční účetní uzávěrka

Na konci roku se provádí roční účetní uzávěrka – provede se uzavření všech účtů a převedení jejich nenulových zůstatků do dalšího roku – rok se uzavře. V této souvislosti doporučujeme dokument: Co by měla udělat účetní před uzavřením účtů a před účetní uzávěrkou.

Pro provedení uzávěrky je k dispozici jednoduchý průvodce. Při uzávěrce se zůstatky kont převádějí do dalšího roku. Saldokonta můžete nechat převést po jednotlivých nevyrovnaných zápisech – usnadní se tak další párování dokladů. Před provedením uzávěrky byste měli zkontrolovat a vyrovnat zápisy na saldokontní konta. Více viz dokument Dialog Saldokonta.

 • Roční účetní uzávěrka přavádí saldokonta přímo rozepsaná podle párovacích znaků.
 • Převádějí se jen zůstatky u saldokont s nenulovým zůstatkem.

 Předpokladem správných výsledků jsou korektně provedené uzávěrky předchozích roků.

 

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Pro provedení (zrušení) uzávěrky postupujte takto:

 • Průvodce uzávěrkou spustíte klepnutím na příkaz Nástroje agendy (Agenda)/Roční účetní uzávěrka… (obr. 1).

Dialog Roční účetní uzávěrka

Obrázek 1: Průvodce roční účetní uzávěrkou.

 

1. V okně průvodce (obr. 1) klepněte na tlačítko Možnosti…

 • V dialogu Možnosti roční účetní uzávěrky (obr. 2) nastavte účty pro uzávěrkové operace (Počáteční a konečný účet rozvažný, Účet zisku a ztrát, Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a Převod podrozvahy). Tyto účty se řídí typem organizace (Podnikatel, Nezisková organizace, Státní nezisková organizace).
 • TIP: Pokud používáte vlastní účtovou osnovu, kterou Vario nemá zahrnutou, vyberte vlastní závěrkové a převodové účty. Dbejte na správné označení druhu účtu. Závěrkové účty musí mít v osnově označení U=Uzávěrkové.
 • Pro převod podrozvahových účtů můžete vybrat jakýkoli účet označený druhem „Ostatní”.
 • Převodový můstek zrušených kont na konta nová pro rok YYYY: Pokud chcete převést zůstatky zrušených kont na konta nová, vyplňte tabulku, z kterého konta na jaké konto budou zůstatky převedeny. Zůstatky se převádí včetně zápisů saldokonta. Nepřevádí se však čísla kont v prvotní evidenci. Podrobný postup práce s převodovým můstkem naleznete v dokumentu nápovědy Roční účetní uzávěrka – převodový můstek.
 • Tlačítkem Náhled převodů… vyvoláte dialog s tabulkou dokladů, které se budou přepočítávat (obr. 2).
 • Klepněte na tlačítko Účtový rozvrh… (obr. 2).
  • Prostřednictvím dialogu Účtový rozvrh zkontrolujte, zda jsou jako saldokontní označena CheckBox - Zatržítko ta správná konta.
 • Tlačítkem Zavřít uložte provedené změny a dialog Možnosti roční účetní uzávěrky se uzavře (obr. 2).

Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky

Obrázek 2: Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky.

 

2. V okně Průvodce roční účetní uzávěrkou (obr. 1) zadejte rok, který chcete uzavřít (popřípadě uzávěrku daného roku zrušit). Nabízí se loňský rok – zkontrolujte ho nebo upravte.

 • Zadejte účetní deník ComboBox - Nabídka, do kterého chcete zapsat uzávěrkové operace.
 • Doklady účtované na saldokontní konta, které mají nevyrovnané saldo, můžete převést do dalšího roku zaškrtnutím funkce CheckBox - Zatržítko Převést saldokonta (Nevyrovnané doklady) – obr. 1.
  • Metodu převodu otevřených saldokontních případů můžete vybrat pomocí volby CheckBox - Zatržítko Převést po střediscích (obr. 1).
   • Pokud volba není vybrána
    Při převodu salda se převedou jen nevyrovnané doklady. Pokud není saldo vyrovnáno v rámci středisek, může tento typ převodu vést k rozdílným zůstatkům po střediscích v otevřeném roce.
   • Pokud je volba vybrána
    Při převodu salda se důsledně převedou všechny nevyrovnané saldokontní případy a to včetně těch, které nejsou vyrovnané v rámci středisek. To může vést i k převodu dokladů, které jsou vyrovnané pokud jde o celkovou částku na účtu, ale nejsou vyrovnané v rámci účtu a střediska.
 • Jestliže rozlišujete údaje v účetnictví pomocí pole Středisko, můžete převést zůstatky kont po jednotlivých střediscích zatržením pole CheckBox - Zatržítko Převést zůstatky rozvahových kont po střediscích.
 • Roční účetní uzávěrka umožňuje převést zůstatky saldokontních účtů po jednotlivých saldokontních případech jak pro rozvahové účty, tak pro podrozvahové účty. Samozřejmě to platí jen v případě, že je podrozvahový účet v účtovém rozvrhu označen jako saldokontní. Funkci aktivujete zatržením pole CheckBox - Zatržítko Převést zůstatky podrozvahových účtů (viz Převod saldokontních podrozvahových účtů). 
 • V dialogu Roční účetní uzávěrka (obr. 1) klepněte na tlačítko OK. Klepnutím na tlačítko Storno (obr. 1) celou akci odvoláte (uzávěrka nebude provedena).
 • Klepnutím na tlačítko OK provedete uzávěrku (nebo ji zrušíte podle nastavených požadavků) a zobrazí se dialog s výsledky uzávěrky (obr. 3).

V okně Průběh účetní uzávěrky máte kromě jiných k dispozici tlačítko, kterým uložíte protokol logu do souboru, je zde prvek pro změnu velikosti okna, navíc se zobrazuje ukazatel průběhu zpracování v procentech

Obrázek 3: V okně Průběh účetní uzávěrky máte kromě jiných k dispozici tlačítko, kterým uložíte protokol logu do souboru, je zde prvek pro změnu velikosti okna, navíc se zobrazuje ukazatel průběhu zpracování v procentech.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty