Roční účetní uzávěrka

Na konci roku se provádí roční účetní uzávěrka – provede se uzavření všech účtů a převedení jejich nenulových zůstatků do dalšího roku – rok se uzavře. V této souvislosti doporučujeme dokument: Co by měla udělat účetní před uzavřením účtů a před účetní uzávěrkou.

Pro provedení uzávěrky je k dispozici jednoduchý průvodce. Při uzávěrce se zůstatky kont převádějí do dalšího roku. Saldokonta můžete nechat převést po jednotlivých nevyrovnaných zápisech – usnadní se tak další párování dokladů. Před provedením uzávěrky byste měli zkontrolovat a vyrovnat zápisy na saldokontní konta. Více viz dokument Dialog Saldokonta.

 • Roční účetní uzávěrka přavádí saldokonta přímo rozepsaná podle párovacích znaků.
 • Převádějí se jen zůstatky u saldokont s nenulovým zůstatkem.

 Předpokladem správných výsledků jsou korektně provedené uzávěrky předchozích roků.

 

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

 

Postupujte takto:

Průvodce uzávěrkou zobrazíte výběrem příkazu Nástroje agendy (Agenda) /Roční účetní uzávěrka… (obr. 1)

Dialog Roční účetní uzávěrka

Obrázek 1: Průvodce roční účetní uzávěrkou.

 

 1. Klepněte na tlačítko Možnosti…
 • V okně Možnosti roční účetní uzávěrky (obr. 2) nastavte účty pro uzávěrkové operace (Počáteční a konečný účet rozvažný, Účet zisku a ztrát, Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a Převod podrozvahy). Tyto účty se řídí typem organizace (Podnikatel, Nezisková organizace, Státní nezisková organizace).
 • TIP: Pokud používáte vlastní účtovou osnovu, kterou Vario nemá zahrnutou, vyberte vlastní závěrkové a převodové účty. Dbejte na správné označení druhu účtu. Závěrkové účty musí mít v osnově označení U=Uzávěrkové.
 • Pro převod podrozvahových účtů můžete vybrat jakýkoli účet označený druhem "Ostatní".
 • Převodový můstek zrušených kont na konta nová pro rok: Pokud chcete převést zůstatky zrušených kont na konta nová, vyplňte tabulku, z kterého konta na jaké konto budou zůstatky převedeny. Zůstatky se převádí včetně zápisů saldokonta. Nepřevádí se však čísla kont v prvotní evidenci.
 • Tlačítkem Náhled převodů… vyvoláte dialog s tabulkou dokladů, které se budou přepočítávat (obr. 2).
 • Klepněte na tlačítko Účtový rozvrh… (obr. 2).
  • Prostřednictvím dialogu Účtový rozvrh zkontrolujte, zda jsou jako saldokontní označena CheckBox - Zatržítko ta správná konta.
 • Tlačítkem Zavřít uložte provedené změny (obr. 2).

Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky

Obrázek 2: Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky.

 

 • V okně Průvodce roční účetní uzávěrkou (obr. 1) zadejte rok, který chcete uzavřít (popřípadě uzávěrku daného roku zrušit). Nabízí se loňský rok – zkontrolujte ho nebo upravte.
 • Zadejte účetní deník, do kterého chcete zapsat uzávěrkové operace.
 • Doklady účtované na saldokontní konta, které mají nevyrovnané saldo, můžete převést do dalšího roku zaškrtnutím funkce CheckBox - Zatržítko Převést saldokonta (Nevyrovnané doklady) – obr. 1.
 • Jestliže rozlišujete údaje v účetnictví pomocí pole Středisko, můžete převést zůstatky kont po jednotlivých střediscích zatržením pole CheckBox - Zatržítko Převést zůstatky rozvahových kont po střediscích.
 1. V dialogu Roční účetní uzávěrka (obr. 1) klepněte na tlačítko OK. Klepnutím na tlačítko Storno (obr. 1) celou akci odvoláte (uzávěrka nebude provedena).
 • Funkce systému provede uzávěrku nebo ji zruší (podle nastavených požadavků) a zobrazí se dialog s výsledky uzávěrky (obr. 3).

V okně Průběh účetní uzávěrky máte kromě jiných k dispozici tlačítko, kterým uložíte protokol logu do souboru, je zde prvek pro změnu velikosti okna, navíc se zobrazuje ukazatel průběhu v procentech

Obrázek 3: V okně Průběh účetní uzávěrky máte kromě jiných k dispozici tlačítko, kterým uložíte protokol logu do souboru, je zde prvek pro změnu velikosti okna, navíc se zobrazuje ukazatel průběhu v procentech.

 

Související dokumenty