Instalace a nastavení modulu Výroba

Instalace

Nastavení

Základní parametry modulu Výroba nastavíte v dialogu Možnosti Vario (obr. 1). Po výběru názvu modulu ve stromové struktuře vlevo zobrazíte v pravém okně detailní nastavení rozdělené do čtyř sekcí.

Nastavení modulu Výroba v dialogu Možnosti Vario

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario pro modul Výroba.

 

1. Modul Výroba

Vlastní nastavení modulu Výroba.
Výrobní ceník ComboBox - Nabídka Jméno ceníku, který má být použít jako výrobní ceník, tedy ceník, který je kompletně spravován systémem Vario, a do nějž jsou ukládány všechny vypočtené ceny materiálů, výrobků a polotovarů.
Ceník materiálů ComboBox - Nabídka Pomocný ceník, do něhož můžete vložit ceny materiálů, které mají být fixně použity při kalkulaci výrobního ceníku.
Výchozí pracovní doba ComboBox - Nabídka Pracovní doba zdroje, která se používá při sestavení plánů objednání.
Plánovací horizont dní Plánování výroby plánuje aktivity do intervalu od „Plánovat k datu” po dobu „Plánovací horizont dní”. Není-li nastaveno, použije Vario místo hodnoty 0 hodnotu 365. Při plánování můžete výchozí hodnotu přepsat dle potřeby.

 

Oba nákupní ceníky, tzn. Výrobní ceník a Ceník materiálů vytvořte dopředu. Postup je popsán v dokumentaci modulu Sklad.

 

Výrobní ceník materiálů je seznam nákupních cen produktů, které chceme vždy použít při kalkulaci výrobků. Proč? Při kalkulaci výrobků systém ověřuje ceny vstupujících komponent v následujícím pořadí:

i) Nejdříve systém zkontroluje výrobní ceník materiálů, a pokud tam najde cenu, použije ji.

ii) Pokud ji ve výrobním ceníku materiálů nenalezl, hledá v nákupních cenících, ze kterých použije nejvyšší cenu. Chcete-li předejít použití nejvyšší ceny z nákupních ceníků, uveďte do výrobního ceníku materiálů materiál a přímo k němu definujte cenu, kterou si přejete, aby modul Výroba používal pro kalkulaci výrobku.

iii) Jestliže nenajde cenu ani v nákupních cenících, použije nákupní cenu z pole Cena nákupní z karty Obecné dialogu Produkt. Platná je v tomto poli také cena 0 (nula), je-li nalezena, systém ji použije.

 

2. Hodiny k výrobní zakázce

Týká se evidence odvedené práce.
Seznam referentů ComboBox - Nabídka Nastavení k evidenci práce se týká seznamu referentů, kteří se mají nabízet pro odvádění prací na výrobních zakázkách. Povolená nastavení jsou: uživatelé Varia, osoby v Naše firma, a nebo libovolný datový zdroj, který si uživatel vytvoří v nastavení systému Číselníky. Hodnoty tohoto datového zdroje jsou potom zapisovány do tabulky Zakázky hodiny.
CheckBox - Zatržítko Vybrat všechny záznamy Výchozí nastavení výběru (vybráno/nevybráno) na kartě Aktivity v detailu výrobní zakázky, v zobrazení Zadávání plnění.
CheckBox - Zatržítko Nastavit filtr podle aktuální položky dokladu Filtrování

 

Volby seznamu Uzavírání výrobní zakázky souvisí s funkcí Uzavřít výrobní zakázku, která signalizuje, že z této položky výrobní zakázky už nepřijde na sklad žádný výrobek nebo polotovar, že už na něj nebude naskladněná žádná komponenta, prostě že tato položka výrobní zakázky je definitivně vyrobená. V tento okamžik lze v systému vynutit přepočtení ceny příjmu výrobku na sklad, protože systém výchoze nabízí kalkulovanou cenu, kterou najde právě ve výrobním ceníku.

3. Uzavírání výrobní zakázky

Týká se chování systému při uzavírání výrobních zakázek.
  • Při uzavírání položky se do deníku loguje i nová cena položky.
Podle kalkulace Vloží cenu z uchované kalkulace položky.
  • Cena se nebude upravovat a zůstane cena kalkulovaná, jak ji máte ve výrobní kalkulaci.
Práce kalkulace/Komponenty skutečnost Složí cenu z uchované kalkulace položky a cen výdejek.
  • Ponecháte kalkulovanou cenu operací a tím jí přidáte skutečnou cenu výdejů. Při uzavírání výrobní zakázky lze opravit ceny příjmů podle cen výdejů komponent.
Práce skutečnost/Komponenty kalkulace Složí cenu z uchované kalkulace položky a evidence výroby.
  • Ponecháte kalkulovanou cenu komponent a k ní připočtete skutečnou cenu práce podle evidence práce. Při uzavírání výrobní zakázky lze opravit ceny příjmů podle cen evidované práce.
Podle skutečnosti Složí cenu z cen výdejek a evidence výroby.
  • Výslednou cenu složíte ze skutečné ceny výdejů a skutečné ceny práce.
Podle výrobního ceníku Použije cenu z výrobního ceníku.
Neměnit Ponechá cenu beze změn.

 

možnostech agendy Výroba naleznete nastavení "Způsob opravy ceny" i pro jednotlivé knihy. Seznam obsahuje stejné hodnoty jako "Způsob opravy ceny" zde v modulu a navíc hodnotu "Podle nastavení modulu" (výchozí).

 

4. Vystavit výrobní zakázky

Určuje chování modulu při vystavování výrobních zakázek.
Tlačítko Výrobní sklady Výrobní zakázky se vystavují pouze na výrobní sklady, které vyberete v dialogu Výrobní sklady (obr. 2).
CheckBox - Zatržítko Spouštět průvodce objednáním materiálů Nastavení, zda po dokončení Průvodce vystavením výrobních zakázek se má automaticky spustit Průvodce vystavením objednávek.

 

Dialog Výrobní sklady – Vyberte výrobní sklady

Obrázek 2: V dialogu Výrobní sklady je třeba zatržítkem určit, který sklad se má chovat jako výrobní (lze vybrat i více skladů).

 

Důležitým předpokladem k úspěšné práci s modulem Výroba je nastavení zdrojů. Zdroje je samostatná agenda Varia, podobně jako Deník událostí, Dokumenty, Kursovní lístek a Úkoly.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty