Vrácení produktů

→ Vystavování vratek pomocí průvodce

Vratku je možné použít, pokud je potřeba provést vrácení produktů na sklad skladovým dokladem. Například, pokud není možné zpětně změnit realizovaný pohyb. K vrácení produktů doporučujeme používat průvodce vystavením vratek. Funkce a příklady jsou popsány v textu níže a v odkazovaných dokumentech:

Skladové pohyby reprezentované položkami skladových dokladů nelze upravovat, pokud je stav položky OK. Jestliže potřebujete změnit realizovaný pohyb dokladu, použijte u Příjemky na kartě Položky změnu stavu příkaz Zrušit naskladnění. Pro Výdejky Zrušit vyskladnění. Související problematika s tímto krokem je popsána v dokumentu Přehled - stav plnění skladové položky a související doklady.

→ Vratku můžete vystavit také ručně

→ Vratka výdejky a vrácení z jiného skladu

Při výběru vracené položky (klepnutím na vedle pole Vrácená položka) v detailu položky výdejky se zobrazuje dotaz na sklad, ze kterého se má vybrat výdej k vrácení (obr. 1). Díky tomu je možné přijmout vracenou položku na jiný sklad, než ze kterého byl uskutečněn výdej.

Dotaz na sklad před zobrazením položek k vrácení

Obrázek 1: Dotaz na sklad před zobrazením položek k vrácení.

 

Jestliže máte jen jednu skladovou knihu, zobrazí se rovnou okno Položka výdejky pro výběr položky výdejky, ze které se má vrátit produkt.

Okno Položka výdejky k výběru položky výdejky, ze které se má vrátit produkt

Obrázek 2: Okno Položka výdejky k výběru položky výdejky, ze které se má vrátit produkt.

→ Přepočet cen na vratce výdejky

Zadání nebo změna ceníku na vratce výdejky má vliv na vkládané položky. Ceny vkládaných položek se přepočtou podle nákupního ceníku, ale pouze u položek, které nemají vazbu na vracenou položku (u položek převzatých z výdejky je nutné zachovat původní cenu).

→ Vyskladnění vratky příjemky

  • Při vyskladnění vracených položek se dají vrátit i produkty, které již nejsou skladem. Při vystavení vratky příjemky se vytvoří vazba na vracenou položku. Při vrácení (výdeji) se vyskladní produkty z vraceného příjmu.
  • Protože dané produkty byly již často vydány, Vario se nejdříve pokusí vydat produkty z vraceného příjmu a pokud se to nepodaří, vydá produkty z dalšího příjmu, který je k dispozici.

→ Vratka příjemky – kurs a zobrazení Všechny obvyklé souvislosti

Jestliže je skladový doklad Příjemka vystaven v cizí měně, v dokladu Vratka příjemky je vyžadováno, aby měla stejný kurs jako příjemka, bez ohledu na kurs aktuálně platný.

Na kartě Souvislosti, v zobrazení Všechny obvyklé souvislosti se vypisují vracené příjemky (a výdejky). Zobrazit by se měly také vratky na původních příjemkách (a výdejkách).

→ Nastavení souvisejících knih

Pro knihy agendy Vydané doklady můžete nastavit souvislosti mezi:

  • Dobropisem – Vratkou výdejky a
  • Fakturou – Vratkou výdejky.

Pro knihy v agendě Přijaté doklady souvislosti mezi:

  • Fakturou – Vratkou příjemky.

Nastavení slouží k automatickému přiřazení knih pro vystavení vratek z dobropisů, nebo záporných položek faktur.

→ Vrácení zboží zadáním záporného množství na prodejním dokladu

Ve Variu můžete vrátit zboží zadáním záporného množství na prodejním/nákupním dokladu (faktuře vydané i přijaté, pokladním dokladu, zakázce i objednávce). Místo výdejky, resp. příjemky se k položce se záporným množstvím vystaví vratka.

Jestliže nastavujete stav více položek pomocí tlačítka Stav vše (rozbalovací šipka vpravo dole vedle tlačítka Stav vše), nastaví se stav Fakturovat pouze u kladných položek. U záporných položek musíte stav nastavit přímo na dané položce.

Příklad vrácení zboží dodavateli ručním založením vratky

Vario umožňuje vystavovat vratky a dobropisy ke konkrétním prodejním dokladům. Při vrácení zboží zákazníkem zpravidla není problém dohledat podle čísla faktury (pokladního dokladu) nebo výdejky konkrétní prodej a k němu vystavit dobropis a vratku.

Horší to může být s následným vystavením vratky k příjmu pro dodavatele. Například v následující situaci:

Zákazník vrátí zboží. Uživatel vystaví vratku k výdejce, kterou bylo zboží vydáno. Zboží přijme zpět na sklad. Dohodne se s dodavatelem, že mu zboží vrátí. Správně by měl vyhledat příjemku, kterou nakoupil dané zboží a k ní vystavit vratku. Může však postupovat i jinak. Vystaví novou vratku příjemky, vloží na ní produkt a potom určí vracenou položku tak, že v detailu položky klepne na vedle pole Vracená položka. Tím se nabídne seznam příjemek a vratek výdejek, kterými byl přijat daný produkt na sklad. Správně by měl vybrat některou z příjemek. Může však vybrat i vratku výdejky, kterou přijal zboží od zákazníka. Tím vznikne problém, protože se v tomto případě jedná o zboží vrácené na sklad zákazníkem, což v praxi nedává smysl.

Ve Variu je pro tento případ doplněna kontrola, která hlídá, zda uživatel nevybral příjem, který byl realizován vratkou výdejky. Pokud ano, zobrazí se okno (obr. 3) s dotazy:

Vyhledat příjemku

Obrázek 3: Okno Vyhledat příjemku.

 

Klepnutím na první volbu se najde příjemka, kterou byl zakoupen daný produkt. Tím se vytvoří vazba na příjemku a zboží bude vráceno ke správnému příjmu od dodavatele. Pokud bude následně vystaven dobropis, bude mít vazbu na fakturu, která se váže na danou příjemku.

Příjemka se však nenajde,

  • pokud původně zvolená vratka výdejky nemá nastavenou vazbu na vracenou výdejku.
  • pokud příjemka není, protože produkt byl přijat převodkou nebo jinou vratkou.

V těchto případech je potřeba ručně určit ve vratce vazbu na příjemku, kterou si zvolíte pro vrácení.

 

Související dokumenty