Zobrazit skryté sloupce (Přijaté doklady)

Než začnete pracovat s doklady, doporučujeme vaší pozornosti funkci Zobrazit skryté sloupce... Některé sloupce agend jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.

Sloupce Účtování, Úhrada a Uzamčení

Obrázek: Pole sloupců Účtování, Úhrada a Uzamčení v tabulce agendy a na dokladu (karta Obecné).

 

  • Jestliže zobrazíte sloupce Účtování, Úhrada a Uzamčení (po instalaci byly skryty) v tabulce agendy, v polích těchto sloupců se zobrazují čísla. V detailu dokladu jsou tyto hodnoty zobrazeny textově.

 

Hodnoty polí Účtování, Úhrada a Uzamčení

Úhrada
0 Uhradit
1 Nehradit
2 Uhrazeno
3 Hradí se
Účtování
0 Účtovat
1 Odúčtováno
2 Neúčtovat
3 Zaúčtováno
Uzamčení
0 Neuzamčeno
1 Uzamčeno

 

Související dokumenty