Hromadný e-mail (Adresář)

Funkce slouží pro odeslání stejné zprávy (případně připojených dokumentů) na více elektronických adres uvedených u kontaktu.

Před používáním hromadného rozesílání doporučujeme zvolit, případně nastavit metodu odesílání e-mailu (přílohy).

Dále postupujte takto: 

 • V tabulce agendy zobrazte pomocí filtru jen požadované kontakty.
 • Vyberete příkaz Agenda/Hromadný e-mail... Systém zobrazí dialogové okno Hromadný e-mail (obr. 1), ve kterém pro odesílanou poštu vyberete buď Radio button - Přepínač e-mail kontaktu a nebo (je-li to umožněno) Radio button - Přepínač e-mail jeho nadřízeného kontaktu, případně osoby.
 • Lze nastavit prodlevu mezi odesíláním e-mailů (v sekundách). Tato volba je určena k omezení počtu odeslaných zpráv za určitý čas (některé servery blokují hromadné odesílání mailů).

→ Klepněte na tlačítko Další.

Dialog Hromadný e-mail a volba umístění adresy elektronické pošty

Obrázek 1: Dialog Hromadný e-mail a volba umístění adresy elektronické pošty.

 

 • V následujícím okně (obr. 2) vyberte, jakým způsobem chcete vytvořit zprávu, zda chcete zvolit buď novou šablonu nebo export.

 

Radio button - Přepínač Standardní e-mail

 • Volba Použít šablonu umožňuje vybrat ComboBox - Nabídka šablonu, která se má použít pro vygenerování testu e-mailu.
 • Klepnutím na tlačítko  otevřete okno Možnosti e-mailu. Zde můžete dopředu pro určitou příležitost připravit (ale i editovat) šablonu.
 • Před odesláním e-mailu lze také vybrat přílohu(y) klepnutím na tlačítko 
 • Jestliže chcete editovat e-mail před odesláním, zaškrtněte CheckBox - Zatržítko funkci Před odesláním upravit zprávu.
 • Zaškrtnutím CheckBox - Zatržítko pole Nezobrazovat adresy příjemců (poslat jako Skrytá) znemožníte příjemci vidět, kdo další tento e-mail obdržel.
 • Můžete vybrat, zda odeslaná zpráva bude společnou Radio button - Přepínač pro všechny příjemce nebo Radio button - Přepínač každý příjemce obdrží e-mail zvlášť.

 

Radio button - Přepínač Spustit export

Volba Spustit export nabízí možnost hromadného generování e-mailů pomocí vybraného exportu.

 • Jestliže chcete e-maily editovat před odesláním, zaškrtněte CheckBox - Zatržítko funkci Před odesláním upravit zprávy.

Odeslání e-mailů a kontrola adres

→ Nastavení hromadného e-mailu ukončíte klepnutím na tlačítko Dokončit (obr. 2). Poté se spustí program pro odesílání zpráv a dle nastavení se vytvoří (a odešle) jeden společný e-mail nebo více e-mailů. Před vlastním odesíláním e-mailů, v případě nalezení neplatných adres, je zobrazen jejich výpis. V této fázi můžete akci stornovat nebo pokračovat pouze s platnými adresami.

Dialog Hromadný e-mail a volby k vytvoření zprávy

Obrázek 2: Dialog Hromadný e-mail a volby k vytvoření zprávy.

 

 Tip: E-maily a kampaně

Pro účely odesílání hromadných e-mailů ve formátovaném HTML doporučujeme používat agendu Kampaně.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty