Systémové události v Deníku událostí

Pro lepší kontrolu nad životním cyklem záznamů Vario podporuje zaznamenávání úprav, vytváření a mazání záznamů do agendy Deník událostí. Tuto funkci lze aktivovat v možnostech agendy Deník událostí (obr. 1).

Do Deníku událostí můžete automaticky zaznamenávat například tyto systémové události:

Systémová událost   Popis
Použití systému Zatržítko Otevření agendy a ukončení Varia
(zapisují se do knihy Deník).
Nový Zatržítko Vytvoření záznamu.
Úpravy Zatržítko Editace (změny) záznamu.
Odstranění Zatržítko Smazání záznamu.

Záznamy do deníku mohou generovat velké objemy dat.

Nastavení se provádí centrálně v dialogu Možnosti Vario – Vario/Agendy/Deník událostí pro jednotlivé agendy Varia včetně jejich knih. Změny nastavení v sekci Zaznamenat do deníku (obr. 1) smí provádět pouze uživatelé s oprávněním správce systému.

 

Příklad 1: Centrální nastavení pro agendu a knihu

Nastavení systémových událostí centrálně

Obrázek 1: V pravém okně dialogu můžete nastavit zaškrtnutím Zatržítko příslušného pole agendy (Nový, Úpravy, Odstranění) jakou akci chcete zaznamenat. Zaškrtnete-li první úroveň stromové struktury, nastavení platí i pro všechny knihy agendy. Kliknutím na  rozbalíte knihy agendy. Takto můžete detailně nastavit libovolné kombinace záznamů systémových událostí.

 

Příklad 2: Nastavení pro knihu agendy

Nastavení systémových událostí pro knihu agendy

Obrázek 2: Ve stromové struktuře levého okna dialogu Možnosti Vario/Moduly poklepejte na konkrétní modul, agendu, její konkrétní knihu a v pravé části dialogu zaškrtněte Zatržítko požadovaný záznam zvolené systémové události (sekce Deník).

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty