Formulář Dohoda o pracovní činnosti

Po zadání údajů v agendě Personalistika lze pro zaměstnance vytisknout dohodu o pracovní činnosti. Jedná se o obecnou dohodu o pracovní činnosti, kterou si můžete, po kliknutí na jednotlivé číslované odstavce v příslušných polích dialogu Možnosti dohody o pracovní činnosti, změnit.

Postupujte například takto:

  • Z nabídky pole Pracovní poměr vyberete pracovní poměr zaměstnance, z jehož dat se doplní pole V období od, a pokud je zadán Datum ukončení, doplní se také pole V období do. Pole V období do lze doplnit v dialogu ručně.
  • Dále vyplňte pole Pracovní doba (h) a Odměna (Kč) v celkové částce. Pokud je odměna vyplácena na hodinu, její hodnotu změňte pod bodem 5. Odměna v závorkami ohraničené části textu věty a) Sjednaná odměna ve výši <<Odmena>>,  např. takto: 80 Kč/hod. (obr. 1).
  • Jestliže má zaměstnanec vyplněné číslo účtu na kartě Platby v dialogu Pracovní poměr, automaticky se mu doplní i na dohodu o pracovní činnosti do pole Číslo účtu (obr. 1).

Dialog Možnosti dohody o pracovní činnosti

Obrázek 1: Dialog Možnosti dohody o pracovní činnosti.

 

  • Klikněte na bod 2. Pracovní úkol a do textového pole doplňte popis pracovního úkolu zaměstnance (obr. 2).
  • V bodě 6. Další ujednání můžete doplnit případné další skutečnosti (obr. 2).
  • Dialog Možnosti dohody o pracovní činnosti potvrďte tlačítkem OK a tiskový formulář Dohoda o pracovní činnosti vytiskněte.
    • (Další možnosti z panelu nástrojů: odeslat v příloze e-mailu, publikovat v MS Word nebo uložit ve zvoleném formátu – viz dokument Formáty exportovaných dat, odstavec Propojení programů Office). Tiskový formulář můžete případně uložit do složky záznamu pod kartu Dokumenty

Dialog Možnosti dohody o pracovní činnosti

Obrázek 2: Dialog Možnosti dohody o pracovní činnosti.

 

Textové pole s adresou "naší firmy" lze editovat. Po úpravě se změněný text uloží (pouze v tomto dialogu, ne v dialogu "Naše firma"). Pod adresou zaměstnavatele naleznete tlačítko Aktualizovat adresu naší firmy. Jestliže něco zkazíte, slouží pro rychlé načtení původních údajů z dialogu Naše firma.

 

Související dokumenty