Umístění

U produktů v katalogu lze nastavit používání množství pro umístění, sériová čísla, šarže a trvanlivosti.

→ V agendě Katalog, v detailu nového záznamu Produkt, na kartě Obecné, označte v sekci Používat zatržítkem CheckBox - Zatržítko volbu Umístění...

 

Zatržítko Na skladu evidovat produkty podle umístění

Současné zatržení voleb používání na dokladech Příjemka a Výdejka znamená, že se daný údaj bude evidovat na skladu (důležité např. pro inventuru skladu). Tuto skutečnost indikuje volba Na skladu evidovat produkty podle umístění (šarží, trvanlivostí, sériových čísel). Tato volba je svázána s volbami "Příjemka" a "Výdejka".

 • Jestliže chcete změnit typ množstevní skupiny (umístění, sériových čísel, šarží, trvanlivostí) u produktů, které již na skladu byly, provede se kontrola existence položek na skladu a dojde k úpravě evidovaného množství tak, aby vyskladnění fungovalo.
 • Například při zrušení vedení sériových čísel skladem se ze skladu smažou sériová čísla (celkové množství produktů na skladu zůstane samozřejmě zachováno). Naopak, při dodatečném zadání požadavku na jejich evidenci se sériová čísla doplní podle dokladů nákupu. Pokud tam nejsou uvedena, doplní se znak – (pomlčka).
 • Díky tomu lze položky vydat i po dodatečné změně v nastavení sekce Používat, v detailu záznamu Produkt, na kartě Obecné.
 • Naskladněnému produktu nedoporučujeme dodatečně definovat Množstevní skupinu –  Umístění...

 

V dialogu "Používat umístění" v sekci "Otevřít dialog zadání skupiny po vložení produktu na" zaškrtnutím zvolte, na kterých typech dokladů budete umístění zadávat:

 • Objednávce – Zakázce
 • Nákupním dokladu  Prodejním dokladu
 • Příjemce  Výdejce

 

Jestliže chcete k produktu sledovat umístění na skladě včetně množství, je třeba zaškrtnout volby Příjemka i Výdejka. V opačném případě určíte zadávání umístění produktu jen na Nákupních a Prodejních dokladech (nebo "Objednávkách" či "Zakázkách").

Pokud má produkt předem definované umístění, doporučujeme v části Vyžadovat zadání množství na označit všechny volby, protože existující umístění chcete zadat hned při vložení položky na "Objednávku" (s následným promítnutím až do skladových dokladů).

Dialog Používat umístění

Obrázek 1: Dialog Používat umístění.

 

Sekce Upřesnit

Zatržítko Množství je vždy 1 ks

Vždy jeden kus produktu má dané umístění (volba vhodná spíše pro sériová čísla). V praxi to znamená, že na dokladu při vstupu do pole Množství automaticky vyvoláte dialog Množstevní skupiny, ve kterém systém rozdělí množství položky na jednotlivé řádky a jednotlivá umístění (např. podle kódu).

 • V dokladu, na kartě Položky, v poli Množství pomocí Místní nabídky (položka Množstevní skupiny...) nebo klávesovou zkratkou Ctrl+E vyvoláte dialog Množstevní skupiny dodatečně.
 • Množství rozdělené v dialogu Množstevní skupiny akceptuje desetinná čísla (použitím funkce Rozdělit položku... Ctrl+R).

Dialog Množstevní skupiny - Množství pro umístění je vždy 1

Obrázek 2: Dialog Množstevní skupiny.

Nastavení umístění pro sklad

Jestliže k produktu sledujete umístění na skladě, doporučujeme navazující dokument Umístění - nastavení umístění pro sklad.

 • Pokud produkt používá umístění a sklad má nastaveno používání umístění podle produktu, musíte zadat umístění na dokladech, u kterých je to zaškrtnuto.
 • Pokud má sklad vynuceno umístění, musíte zadat umístění u všech produktů, na všech typech dokladů.
 • Pokud má sklad zakázáno umístění, nemůžete umístění zadat ani na produktech, které ho mají zapnuté.
 • Když zadáváte umístění na straně příjmu, můžete ho vybrat z číselníku, nebo zadat jinou hodnotu.
 • Když zadáváte umístění na straně výdeje a používáte ho i na straně příjmu, musíte jej vybrat z existujících umístění skladem.
 • Když zadáváte umístění na straně výdeje a nepoužíváte ho na straně příjmu, můžete zadat jakékoli umístění.
 • Máte-li vyplněný číselník umístění, nabídne se tento seznam i na straně příjmu.
 • Pokud není produktu přiřazeno žádné konkrétní umístění, nabídne se seznam všech umístění.
 • Pokud je produktu přiřazeno jedno nebo více umístění, nabídne se seznam všech přiřazených umístění.

Množstevní skupiny se zobrazují na skladové kartě

V dialogu Skladová položka produktu, na kartě Množství, zobrazíte k produktu množstevní skupiny a varianty.

Dialog Skladová položka a karta Množství

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty