Dobropis k vydané faktuře – vratce výdejky – pokladnímu dokladu

Pomocí dobropisu (Opravný daňový doklad) můžete vrátit vydané zboží na sklad nebo vrátit přijaté zboží ze skladu. Tuto funkci využijete i v případě, že dobropisujete jen část z faktury.

Pokud je faktura zaplacena nebo zaúčtována, nelze ji vyřadit z účetní evidence (stornováním dokladu). Můžete na ni vystavit Dobropis (storno fakturu). Dobropis se vystavuje k faktuře vydané na stejnou částku, na jakou byla faktura vystavena. Při účtování tak dojde k vyrovnání faktury a dobropisu. Konto dokladu se zkopíruje z dobropisované faktury, tudíž máte jistotu, že automaticky snížíte závazek/pohledávku skutečně z konta faktury. Při vystavení dobropisu k faktuře v cizí měně se na dobropis převezme kurz z faktury, aby byly dobropisované částky shodné s fakturou.

Dobropisy nevystavujte ručně, vazby na související doklady zajistí pouze průvodce pro vystavení dokladů. Při vystavení dobropisu k faktuře se na dobropis nekopíruje pole „Sleva”, které se na dobropisu nepoužívá (ceny se přebírají z faktury).

Dokument obsahuje:1. Dobropisování vydaných faktur

Nástroje agendy(Agenda)/Vystavit dobropis (Opravný daňový doklad) k → Faktuře...

 • V zobrazení tabulky agendy vyberete doklad (pouze v aktuálním roce), který chcete dobropisovat.
 • Z menu Nástroje agendy(Agenda) spusťte příkaz, který otevře dialog Výběr záznamů – Dobropisování vydaných faktur (obr. 1).
 • Pokud chcete dobropisovat jiný doklad, zatržítkem CheckBox - Zatržítko jej vyberte.
 • Jestliže chcete zobrazit seznam dokladů za jiný rok, vyberte rok v dialogu Výběr záznamů – Dobropisování vydaných faktur (obr. 1).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Klepněte na tlačítko Dobropisovat.

Dialog Výběr záznamů - Dobropisování vydaných faktur

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Dobropisování vydaných faktur. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

 • V okně Výběr položek pro dobropis k dokladu (obr. 2) vyberete položky a množství, které chcete dobropisovat. V tabulce je zobrazen rozpis položek vybraného dokladu. Zatržním položek ve sloupci Dobropisovat a vyplněním hodnot položek ve sloupci Množství dobropisovat určíte, které položky a v jakém množství budou dobropisovány.
 • Pokud dobropisujete položku bez uvedeného množství, musíte částku upravit až na vytvořeném dobropisu a zápočet provést následně, např. funkcí Vyrovnat proti závazku...
 • V případě, že produkt používá množstevní skupiny Šarže, Sériová čísla, Trvanlivosti nebo Umístění, nad položkou stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+E. Otevře se dialog Výběr množstevních skupin. Zadejte požadované množství množstevních skupin a dialog potvrďte tlačítkem OK.
 • Tlačítkem Vystavit dobropis potvrdíte vystavení dobropisu.

Výběr položek pro dobropis k dokladu

Obrázek 2: Dialog Výběr položek pro dobropis k dokladu. Pomocí místní nabídky lze položky filtrovat a řadit.

 

 • Systém se vás dotáže, zda si přejete vyrovnání pohledávky (obr. 3). Zvolte Ano (pokud dobropisujete celou částku) – vystaví se interní doklad o vyrovnání mezi dobropisem a fakturou.
 • Pokud nedobropisujete celou fakturu (dobropisujete částečně), zvolte Ne. Vyrovnání a vystavení interního dokladu provedete funkcí z menu Nástroje agendy(Agenda)/Vyrovnat proti závazku...

Dialog Vyrovnání pohledávky

Obrázek 3: Dialog Vyrovnání pohledávky.

 

 • Vyberte knihu agendy Interní doklady, do které bude interní doklad vystaven (obr. 4). V případě, že nemáte žádnou, Vario nabídne založení nové knihy.

Knihu si můžete dopředu nastavit v možnostech knihy v seznamu Související knihy (nastavuje se souvislost Faktura – Interní doklad pro knihu v agendě Vydané doklady). Při následném vzájemném zápočtu již knihu nebudete muset znovu vybírat.

Dialog Seznam knih agendy Interní doklady

Obrázek 4: Dialog Seznam knih agendy Interní doklady.

 

 • Jestliže jste chtěli vystavit nový doklad, průvodce dobropis vystaví do knihy, kterou jste vybrali v poli Doklad vystavit do knihy (obr. 1).
 • Zobrazí se doklad Dobropis s položkami ve stavu koncept. Položky naskladníte klepnutím na nabídku tlačítka Stav vše – Naskladnit a z totožné nabídky vyvoláte dialog Přehled... (přehled množství).
 • Při vracení produktů na sklad z agendy Vydané doklady se systém pokusí najít výdejku, na kterou bylo zboží vydáno (tu najde podle faktury) a vystaví k ní doklad Vratka výdejky do knihy agendy Skladové doklady (nastaví cenu podle výdejky).
 • Po naskladnění na kartě Souvislosti vyberete z nabídky pole Zobrazit položku Všechny obvyklé souvislosti a zkontrolujete související doklady (např. zakázku, dobropisovanou fakturu a vratku výdejky).

Může se stát, že účetní vrátí produkty na sklad z vystaveného dobropisu a skladník vystaví vratku k výdejce a produkty také naskladní. V tomto případě budou produkty vráceny na sklad dvakrát a stav skladu nebude odpovídat skutečnosti. Proto je třeba si předem rozmyslet systém uživatelských oprávnění nebo komunikace mezi skladníky a účetními.

Záporné položky z faktury na dobropis  (Opravný daňový doklad)

Ve Variu můžete vrátit zboží zadáním záporného množství na prodejním/nákupním dokladu (faktuře vydané i přijaté, pokladním dokladu, zakázce i objednávce). Místo výdejky resp. příjemky se k položce se záporným množstvím vystaví vratka.

 • Při dobropisování vydané faktury, která obsahovala položky se záporným množstvím (vrácení zboží), se tyto položky přenesou do dobropisu se záporným množstvím.
 • Nad polem Stav v záporné položce dobropisu lze použít příkazy místní nabídky Vystavit vratku (Vydává se) a Vyskladnit (VYDÁNO).

Položky dobropisu se započítávají do množství OBJEDNÁNO

Položky vydaných dobropisů, které jsou ve stavu FAKTUROVÁNO, se v dialozích Varia a příslušných zobrazeních (např. zobrazení „Přehled množství” v agendě Katalog) započítávají do množství OBJEDNÁNO. Proč tomu tak je? Stav OBJEDNÁNO ve Variu vyjadřuje, že položka je povahou příjem a má vyšší stav než jen koncept.

2. Dobropisování vratek výdejek

Nástroje agendy(Agenda)/Vystavit dobropis (Opravný daňový doklad) k → Vratce...

Dialog Výběr záznamů - Dobropisování vratek výdejek

Obrázek 5: Dialog Výběr záznamů – Dobropisování vratek výdejek. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

3. Dobropisování příjmových pokladních dokladů

Nástroje agendy(Agenda)/Vystavit dobropis (Opravný daňový doklad) k → Pokladnímu dokladu...

 • Z menu Nástroje agendy(Agenda) spusťte příkaz, který otevře dialog Výběr záznamů – Dobropisování příjmových pokladních dokladů (obr. 6).
 • Funkce je přístupná také z menu agendy Pokladna.
 • Funkci lze využít například při vrácení zboží a při nedostatku hotovosti v pokladně.
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).

Dialog Výběr záznamů – Dobropisování příjmových pokladních dokladů

Obrázek 6: Dialog Výběr záznamů – Dobropisování příjmových pokladních dokladů. Pomocí místní nabídky lze záznamy například filtrovat a řadit.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty