Přenesená DPH od 1. 4. 2015

Od dubna 2015 je ve Variu upraveno pořizování dokladů s tuzemskou přenesenou daňovou povinností. Na dokladech se používá pouze jedno zdanitelné plnění pro všechny kódy předmětu plnění. V kombinaci se zdanitelným plněním se na položky vyplňuje správný kód pro DPH (1-21). Původní zdanitelná plnění zatím zůstávají v platnosti.

ZDANITELNÁ PLNĚNÍ PRO DOKLADY POPIS
RCH tuzemsko PD Pro všechna přijatá plnění.
Přenesená DPH FV Pro všechna uskutečněná plnění.
Majetek užívání PD Druhý pomocný řádek v kombinaci s RCH tuzemsko. Slouží pro načtení na ř. 47 přiznání k DPH.

Prvotní příprava nastavení

 • Zkontrolovat zadání DIČ v dialogu Naše firma.
 • U kontaktů zadávat DIČ (musí být uvedeno na faktuře).
 • V číselníku Texty dokladů připravit povinný text na FV.
 • Doplnit předkontace v Možnostech předkontací -> Zdanitelná plnění nebo použít nový doporučený způsob.
 • Zadat u produktů – spadající do přenesené daňové povinnosti – údaj Celní sazebník a požadovanou Základní jednotku.

Postup pro evidenci přijaté faktury s přenesenou DPH bez produktu

 • Položky faktury zapište tak, jak jsou na faktuře přijaté, tj. bez DPH, zdanitelné plnění Není.
 • Zapište kód DPH nebo ho vyberte z číselníku.
 • Poté přidejte další (pomocný) řádek. Tento pomocný řádek se nezapočítá do součtu, pouze vstoupí do přiznání k DPH.
  • Pomocný řádek: položka bude bez předkontace, uveďte množství (dle kódu v kg, g, t, ks; pro služby se nevyplňuje), částku bez DPH ve výši přenesené DPH (celé faktury nebo její části), vyberte sazbu DPH , kód DPH a zdanitelné plnění RCH tuzemsko.

Faktura přijatá a karta Položky

Obrázek 1: Faktura přijatá a karta Položky.

Postup pro evidenci přijaté faktury s přenesenou DPH s produktem

 • Do položky faktury zadejte Produkt a dále hodnoty zapište tak, jak jsou na faktuře přijaté, tj. bez DPH, zdanitelné plnění Není.
 • Pole Kód DPH se vyplní automaticky po doplnění produktu. Podmínkou je vyplněný Celní sazebník u Produktu.
 • Poté přidejte další (pomocný) řádek. Tento pomocný řádek se nezapočítá do součtu, pouze vstoupí do přiznání k DPH.
  • Pomocný řádek: položka bude bez předkontace, uveďte množství (dle kódu v kg, g, t, ks; pro služby se nevyplňuje), částku bez DPH ve výši přenesené DPH (celé faktury nebo její části), vyberte sazbu DPH , kód DPH a zdanitelné plnění RCH tuzemsko.

Faktura přijatá a karta Položky

Obrázek 2: Faktura přijatá a karta Položky.

Postup pro fakturaci v režimu přenesené DPH

 • Položky na faktuře zapište se sazbou DPH (nevšímejte si v té chvíli vypočtené částky DPH), poté vyberte zdanitelné plnění Přenesená DPH. 
 • V okamžiku výběru tohoto plnění se vypočtená částka DPH vymaže, zůstane DPH = 0 v sazbě 21 %.
 • Je nutné zapsat kód DPH a množství (dle kódu v kg, g, t, ks; pro služby se nevyplňuje).
 • Při vložení můžete použít i produkt, v tom případě musí mít základní jednotku dle kódu DPH a uvedený přepočet používaných jednotek. Při vložení produktu s vyplněným Celním sazebníkem se pole Kód DPH vyplní automaticky.

Faktura vydaná a karta Položky

Obrázek 3: Faktura vydaná a karta Položky.

 

Související dokumenty