Vystavit dobropis (Pokladna)

Dobropisování příjmových pokladních dokladů

Funkci spustíte příkazem z menu Agenda/Vystavit dobropis... (funkce je k dispozici také v kontextové nabídce nad příjmovým pokladním dokladem).

Z menu Agenda spusťte příkaz, který otevře dialog Výběr záznamů – Dobropisování příjmových pokladních dokladů (obr. 1).

Dialog Výběr záznamů – Dobropisování příjmových pokladních dokladů

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Dobropisování příjmových pokladních dokladů. Pomocí místní nabídky lze záznamy například filtrovat a řadit.

 

Související dokumenty