Vystavit daňové doklady o přijetí platby (Vydané doklady)

Pokud firma zaplatila zálohovou platbu, můžete jí vystavit daňový doklad o přijetí platby (DDoPP). Tento doklad vstoupí do účetnictví (nabízí se pro účtování).

  • Jestliže měna zálohy a měna úhrady je totožná, vystaví se DDoPP v této měně. Na DDoPP se použije kurs úhrady (lze tak vystavit DDoPP v cizí měně).
  • Měl by mít speciální analytický účet (konto dokladu – proto doporučujeme evidovat tyto doklady ve zvláštní knize s přednastaveným kontem knihy).

Vystavení dokladu

A. Použitím funkce Nástroje agendy(Agenda)/Vystavit daňové doklady o přijetí platby... se v dialogu pro výběr záznamů nabídnou zaplacené zálohové faktury (obr. 1). Po výběru a klepnutí na tlačítko Vystavit se ke každé platbě zálohové faktury vystaví daňový doklad s rozpisem částky na DPH a na kartě Součet s přiřazenou zálohou.

Dialog Výběr záznamů a Vystavení daňových dokladů o přijetí platby k zálohám (DDoPP)

Obrázek 1: Příklad dialogu Výběr záznamů – Vystavení daňových dokladů o přijetí platby (DDoPP) k zálohám. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail dokladu. Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail kontaktu.

Pokud však provedete popisovanou operaci v ručně vystaveném dokladu – tj. tlačítkem Nový záznam (povolený typ záznamu UV v Možnostech Vario), musíte si tyto vazby doplnit ručně (rozepsat DPH a spárovat na kartě Součet pole Uhrazená záloha na původní zálohovou fakturu). Přesto ale vám mohou některé vazby chybět. Pak je nutné, aby se na faktuře uvedl tento odpočet daňové zálohy – více zde Párování dokladů.

B. Při vystavení daňového dokladu o přijetí platby se v případě, že se jedná o částečnou úhradu a zálohová faktura obsahuje položky s různými sazbami DPH, musí určit, jaké částky pro které sazby se mají zdanit prostřednictvím Daňového dokladu o přijetí platby. V tomto případě se zobrazí okno, ve kterém lze zadat rozdělení částek podle metody, kterou preferujete. Částky ke zdanění jsou vyplněny podle pořadí sazeb.

V dialogu je možné zvolit, jak se má úhrada rozdělit mezi jednotlivé sazby. K dispozici jsou tyto metody:

  • Poměrnou částí
  • Od nejvyšší sazby po nejnižší
  • Od nejnižší sazby po nejvyšší

→ Možnost rozepsat částku ručně nebo opravit navržené rozdělení je samozřejmě zachována.

Kontrola odvedené DPH při vystavení daňového dokladu o přijetí platby

Funkce vystavení daňových dokladů o přijetí platby kontroluje vystavení dokladů k platbám přijatým v období, za které již byla odvedena DPH. V takovém případě je potřeba změnit datum posledního odvodu DPH a po vystavení daňového dokladu podat opravné nebo dodatečné přiznání k DPH.

 

Související dokumenty