Formulář Vyúčtování daně

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti  

Pro podání jsou stanoveny v § 38j odst. 5 a 6 DZ dvě lhůty. Termín pro odevzdání Vyúčtování v písemné podobě je do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku, pro elektronické podání je lhůta do 20. března.

Povinnost podat Vyúčtování daně ze závislé činnosti elektronicky mají plátci, kteří v kalendářním roce zúčtovali, nebo vyplatili příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky daňovým nerezidentům.

Vyúčtování (i dodatečné) se podává vždy elektronicky dle vzoru vydaného tiskopisu:

 • na elektronickou adresu,
 • ve stanoveném formátu dle § 72/3 DŘ (v xml),
 • správci pojistného místně příslušnému plátci,
  • tzn. podle sídla či místa pobytu v souladu s § 13 odst. DŘ,
  • v případě plátcovy pokladny je místní příslušnost v § 21/2 ĎR.

Typy hlášení: Řádné, Řádné opravné, Dodatečné.

Řádné a Řádné opravné Vyúčtování

Řádné Vyúčtování a opravné Vyúčtování slouží k podání Vyúčtování před uplynutím lhůty pro podání řádného Vyúčtování (v tomto případě budou zaškrtnuty obě varianty).

Dodatečné a Dodatečné opravné Vyúčtování

Dodatečné Vyúčtování (resp. opravné dodatečné Vyúčtování) slouží k podání Vyúčtování, zjistíte-li po lhůtě pro podání řádného Vyúčtování, že vyúčtovaná částka má být vyšší či nižší, než byla tvrzena, nebo správcem daně vyměřena. Opravné dodatečné Vyúčtování slouží pro podání před uplynutím lhůty pro podání dodatečného Vyúčtování (v tomto případě zaškrtněte obě varianty). Dodatečné Vyúčtování (resp. opravné dodatečné Vyúčtování) se vyplňuje celé, kromě sl. 2 a 11 části I. a kromě části II., tzn. všechny měsíce uvedeného zdaňovacího období v části I., přičemž u měsíců, u kterých nastala změna, taktéž uvádějte celé hodnoty, nikoliv pouze matematické rozdíly oproti hodnotám uvedeným v původně vyplněném Vyúčtování (rozdíl v hodnotách uveďte do sloupce 10 příslušného měsíce a zároveň i na řádku 13).

Spuštění tisku v agendě Mzdy

 • V agendě Mzdy spustíte tiskové výstupy a ve skupině Daně zvolíte Vyúčtování daně.
 • Otevře se okno Průvodce tiskem nebo exportem Vyúčtování daně (obr. 1). Zde je možné zvolit Období a typ hlášení.
 • Po zvolení požadovaného období a typu klepnete na tlačítko Další >

Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Obrázek 1: Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

 

 • Při první spuštění tiskového formuláře se zobrazí dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, který obsahuje 8 karet (obr. 2).
 • Na kartě Záhlaví a přílohy vyberete název Finančního úřadu – doplní se jeho číslo. Pak se může ručně vyplnit údaj do pole DIČ.
 • POZOR – do pole je možné doplnit hodnotu IČ, tj. bez začátečních písmen (zpravidla CZ).
 • Každopádně – pole DIČ se načte automaticky při použití tlačítka <<Doplnit na následující kartě.
 • Přejděte na kartu Plátce.

Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Záhlaví a přílohy

Obrázek 2: Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Záhlaví a přílohy.

 

 • Na kartě Plátce (obr.  3) je možné doplnit údaje o firmě přes tlačítko <<Doplnit. Pokud v čísle domu používáte jak popisné, tak orientační, oddělte je.
 • Doplňte ostatní údaje.

Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Plátce

Obrázek 3: Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Plátce.

 

 • Na kartě Část I (obr. 4) jsou údaje již vyplněné ze spočítaných mezd. Vyplníte Sloupec 11 a bylo-li vydáno rozhodnutí (platební výměr), kterým správce daně podepsal dlužné částky za vykazované zdaňovací období k přímé úhradě, vyplníte č.j. Sloupec 3, Sloupec 3Sloupec 11.

Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Část I

Obrázek 4: Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Část I.

 

 • Na kartě Část II (obr. 5) jsou již údaje vyplněné ze spočítaných mezd. Vyplníte případně Řádek 3Řádek 5.
 • Počet zaměstnanců je již vyplněn z vytvořených mezd a v tabulce "Z toho přeplatek z ročního zúčtování záloh zaměstnancům vrácen" se doplní měsíc, ve kterém bylo provedeno roční zúčtování včetně částky.

Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Část II

Obrázek 5: Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Část II.

 

 • Na kartě Příloha č. 1 (obr. 6) lze zadat počet zaměstnanců. Ve sloupcích Název obce a Kód obce můžete vybírat z nabídky obcí a kódů obcí. Podle výběru se doplní Okres, Číslo okresu a Místo výkonu práce. Pokud se „Místo výkonu práce” podle pracovní smlouvy přímo neshoduje s vybranou obcí, je možné ho ve sloupci „Místo výkonu práce” přepsat ve shodě s pracovní smlouvou nebo místem pobytu nebo sídlem plátce daně (zaměstnavatele), popřípadě plátcovy pokladny ve vybraných případech.

Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Příloha č. 1

Obrázek 6: Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Příloha č. 1.

 

 • Příloha č. 2 (obr. 7) se doplní automaticky (kromě sloupce „Délka výkonu práce”, kterou je třeba zadat ručně), pokud jsou údaje vyplněny na kartě „Personální” a v dialogu „Pracovník” na kartě „Další údaje”. Jako podklad můžete použít tiskový formulář Přehled souhrnných údajů – cizinci, který najdete v agendě Personalistika / Výkazy (viz také podrobný popis tiskového formuláře Nový vzor Přehled souhrnných údajů - cizinci).

Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Příloha č. 2

Obrázek 7: Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Příloha č. 2.

 

 • Kartu Příloha č. 3 (obr. 8) budete vyplňovat v případě, že jste prováděli opravy chyb ve sražení záloha na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování.

Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Příloha č. 3

Obrázek 8: Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Příloha č. 3.

 

 • Kartu Příloha č. 4 (obr. 9) budete vyplňovat v případě, že jste prováděli v průběhu roku opravy ve výplatě měsíčních daňových bonusů a doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování.
 • Klepněte na Uložit hlášení a pokračovat >

Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Příloha č. 4

Obrázek 9: Dialog Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, karta Příloha č. 4.

 

 • Otevře se okno pro Tisk nebo export vyúčtování (obr. 10), ve kterém jsou tři volby. Výběrem jedné z nich můžete:
  • CheckBox - Zatržítko Vytisknout hlášení - zobrazí se tiskový formulář s názvem Vyúčtování daně za období od-do.
  • CheckBox - Zatržítko Odeslat Hlášení prostřednictvím portálu EPO - vytvoří a uloží xml soubor a otevře doplněk Elektronická podání, jehož prostřednictvím bude xml soubor odeslán. Před prvním odesláním si prosím vyplňte údaje u typů PDS Hlášení k vyúčtování daně na kartě EPO.
  • CheckBox - Zatržítko Vytvořit xml soubor pro podání portálem EPO nebo datovou schránkou – vytvoří a uloží xml soubor, k jehož odeslání můžete zvolit buď portál EPO – nebo – datovou schránku.
 • Tisk nebo export zahájíte tlačítkem Dokončit

Průvodce tiskem nebo exportem Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Obrázek 10: Průvodce tiskem nebo exportem Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

 

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

 

Související dokumenty