Nastavení agendy Zakázky

Obsah:

Nastavení složky záznamů agendy Zakázky

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Údaj Středisko v katalogu

 • Pokud u produktu v Katalogu vyplníte údaj Středisko, bude se středisko vkládat do položky dokladu, do které vložíte produkt.
 • Pokud vyplníte středisko u skladové položky, vloží se středisko do dokladu. Středisko vyplněné u skladové položky má vyšší prioritu, než středisko vyplněné v katalogu (jde o stejný princip jako u Předkontace).

Údaj Zakázka v katalogu

Jestliže je v nastavení dialogu Možnosti Vario pro agendu Zakázky (obr. 1) uvedeno CheckBox - Zatržítko V dokladech povolit pouze čísla zakázek, bude vyplnění tohoto pole možné pouze číslem existující zakázky. Při změně čísla zakázky se bude číslo v katalogu aktualizovat. (Viz také Doporučení pro práci s agendou Zakázky).

Dialog Možnosti Vario, agenda Zakázky

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario, agenda Zakázky.

 

 1. Pokud u produktu v katalogu vyplníte údaj Zakázka, bude se zakázka vkládat do položky dokladu, do které vložíte produkt.
 2. Pokud vložíte produkt do položky zakázky, vloží se údaj zakázka z katalogu. Můžete též vyplnit údaj Zakázka sami. Při fakturaci nebo vyskladnění se tento údaj může přenést do položky souvisejícího dokladu (faktury, výdejky):
 • Pokud je v možnostech agendy Zakázky zvoleno nastavení CheckBox - Zatržítko V dokladech povolit pouze čísla zakázek, údaj ze zakázky se nepřenese, místo toho se do položky souvisejícího dokladu vloží číslo zakázky, ke které byl doklad vystaven.
 • Pokud není v možnostech agendy Zakázky zvoleno nastavení V dokladech povolit pouze čísla zakázek, považuje se údaj Zakázka přednostně za identifikátor pro účtování a bude upřednostněno číslo vyplněné v položce Zakázky. Tato volba umožňuje účetní rozlišování produktů nebo položek dokladů, ale nese sebou určitá omezení:
  • Nemusí správně fungovat rozdělení uhrazené zálohy k zakázce při fakturaci zakázky.
  • Přehledy, využívající údaj Zakázka k propojení položky dokladu se zakázkou, nebudou zobrazovat vazbu na zakázku, ze které byl doklad vystaven.

Kontrolovat zadání duplicitních variabilních symbolů

V možnostech agendy Zakázky je k dispozici funkce kontroly duplicity variabilního symbolu podobně, jako je tomu v modulu přijatých dokladů. Pokud aktivujete CheckBox - Zatržítko Kontrolovat zadání duplicitních čísel objednávek (obr. 1) a zadáte na dvou různých zakázkách stejný variabilní symbol, zobrazí se upozornění s číslem dokladu, na kterém již byl tento variabilní symbol použit.

Nastavení DUZP při fakturaci zakázek

Nastavení v možnostech agendy Zakázky (obr. 2):

 1. Nastavit DUZP podle data plnění zakázky a
 2. Nastavit DUZP podle data plnění položky zakázky

mají vliv na datum zdanitelného plnění na faktuře (pokladním dokladu) vystavené ze zakázky.

 • Pokud je zaškrtnuta první volba, pokusí se Vario nastavit DUZP faktury na datum plnění uvedené na kartě Obecné u zakázky.
 • Pokud je zaškrtnuta druhá volba, pokusí se Vario nastavit DUZP faktury na datum plnění uvedené u fakturovaných položek (k datu dodání položky připočítá 15 dní).
 • Jsou-li nastavené obě volby a v zakázce je uvedené datum plnění zakázky i položek, má přednost údaj uvedený na položce.

Nastavení DUZP při fakturaci zakázek

Obrázek 2: Nastavení DUZP při fakturaci zakázek.

Vystavení pokladního dokladu ze zakázky

V možnostech zakázek je funkce (obr. 3) pro vystavení pokladního příjmového dokladu místo faktury, přímo z detailu zakázky. Pokud kromě faktur prodáváte též na pokladní doklady, můžete pomocí nastavení rozšířit místní nabídku pro sloupec Stav v položkách zakázky o dva příkazy.

Funkce Rozšířit místní menu položek pro práci s pokladnou v dialogu Možnosti Vario

Obrázek 3: Funkce Rozšířit místní menu položek pro práci s pokladnou v dialogu Možnosti Vario.

 

Jestliže v nastavení dialogu Možnosti Vario pro agendu Zakázky zapnete volbu CheckBox - Zatržítko Rozšířit místní menu položek pro práci s pokladnou (obr. 3), objeví se nad položkou dokladu, v místní nabídce nad polem sloupce Stav, a v nabídce stavů pro položku (obr. 4) dvě volby:

 • Vystavit pokladní doklad (FAKTUROVÁNO)
 • Vystavit pokladní doklad a vyskladnit (OK)

Oba příkazy mají shodnou funkci s vystavením faktury (fakturace z detailu zakázky), jen namísto faktury se vystavuje pokladní příjmový doklad.

Doklad Zakázka, karta Položky a nabídka pole

Obrázek 4: Doklad Zakázka, karta Položky a nabídka pole "Stav" a tlačítka "Stav vše".

Oprávnění k zobrazením na kartě Souvislosti

V dialogu Možnosti Vario, v možnostech zobrazení, naleznete složku Karta Souvislosti obsahující zobrazení dostupná na kartě Souvislosti. K těmto zobrazením lze také přidělit oprávnění pro prohlížení (obr. 5).

Dialog Možnosti Altus Vario, agenda Zakázky a oprávnění k zobrazení na kartě Souvislosti

Obrázek 5: Dialog Možnosti Vario, agenda Zakázky a oprávnění k zobrazení na kartě Souvislosti.

Oprávnění k poli Celkem

V možnostech agend dokladů lze nastavit oprávnění pro čtení pole Celkem. Nastavení oprávnění pro toto pole má zvláštní význam. Kromě skrytí tohoto pole v detailu dokladu jsou skryta všechna pole obsahující ceny jak v dokladu, tak v jeho položkách.

Nastavení výchozího stavu skladových a neskladových položek

V možnostech knih agendy Zakázky lze nastavit výchozí stav položky zakázky pro položky, které obsahují skladový produkt a které neobsahují skladový produkt. Díky tomu lze nastavit například pro služby výchozí stav fakturovat nebo objednat (obr. 6).

V možnostech knihy agendy Zakázky lze nastavit

Obrázek 6: V možnostech knihy agendy Zakázky lze nastavit "Výchozí stav skladové i neskladové položky".

Kontrolovat správnost DIČ

Při zadávání kontaktu do dokladu můžete nechat ověřovat jeho DIČ kontrolou správnosti DIČ.

 

Související dokumenty