Ceny a výrobní ceník

Výběrem příkazu z menu Nástroje agendy(Agenda)/Ceníky zobrazíte dialog Ceníky. Tabulka dialogu s kartami Nákupní a Prodejní je rozhraním pro tvorbu, evidenci a editaci libovolného množství nákupních a prodejních ceníků. Obecně řečeno: v každém ceníku můžete definovat produkty, ceny, platnost a určit měnu. Použití měny není vyloučeno, podmínkou však je používat tuto měnu jako měnu platnou v celém systému Vario. Jestliže by se generovaly doklady při zaúčtování z výroby, jediná měna k dispozici je právě v sazebnících (cenících) a tato měna musí korespondovat s měnou účetnictví Varia.

Výrobky, které jsou vloženy na výrobní zakázky, používají ceny z výrobního ceníku. Výrobní ceník je speciálním způsobem počítaný ceník, který sdružuje ceny do výroby vstupujících materiálů a ceny práce nutné k výrobě.

 

Související dokumenty