Nastavení modulu Účetnictví

Systém evidence

Nastavení účetnictví na Účetnictví (podvojné) nebo Daňová evidence (jednoduché) provedete v dialogu Nástroje/Možnosti/Moduly – Účetnictví (obr. 1).

Zvolte, jaký typ účetnictví povedete

Možnosti modulu Účetnictví

Obrázek 1: Možnosti modulu Účetnictví.

 

Pokud nastavíte na počátku své práce volbu Daňová evidence, pak agenda Účetnictví pracuje s Peněžním deníkem. Po instalaci Varia je výchozí nastavení Účetnictví (podvojné) a Pro podnikatele (pokud v Průvodci nastavením nové firmy nezvolíte jinak).

 

Účetnictví je určeno pro… vyberte, pokud…
ComboBox - Nabídka Podnikatele Vyberte, pokud jste OSVČ, Společnost s ručením omezeným, Akciová společnost apod.
ComboBox - Nabídka Neziskové organizace Vyberte, pokud jste příspěvková organizace.
ComboBox - Nabídka Státní neziskové organizace Vyberte, pokud jste státní nezisková organizace.

Nákladové členění

Nákladové členění popis
 CheckBox - Zatržítko Plátce DPH
 • Ve výchozím nastavení je zatrženo.
 • Pokud firma není plátce, musí toto zatržítko zrušit. Prvotní doklady se pak vystavují bez DUZP a nevyžadují vstup informací pro výpočet DPH (tato pole jsou zašedlá).

CheckBox - Zatržítko DPH v režimu jednoho správního místa (OSS)

Funkce pro nastavení zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop (OSS, dříve MOSS).

 • Popis změny režimu MOSS na OSS.

Pokud volbu vyberete:

 • Při vystavení Daňového dokladu za uskutečněné zdanitelné plnění (pokladní příjmový doklad, faktura vydaná, dobropis vydaný, zakázka, nabídka, daňový doklad o přijetí platby vydaný), jestliže vložíte kontakt bez DIČ s ISO země v EU, nastaví se místo plnění EU (jako dosud) a navíc je seznam „DPH Doklad” rozšířen o položku s kódem EU země zákazníka, aby uživatel – v případě, že prodává „elektronickou službu” – mohl vybrat tento kód země.
 • V položkách ve zdanitelných plněních se nabídne plnění Elektronická služba (pokud je sazba DPH <>0). Podmínkou zobrazení tohoto plnění je, že pro danou zemi nejsou vyplněná žádná zdanitelná plnění (tj. buďto si uživatel vyplnil svoje plnění pro danou zemi nebo nevyplnil nic a potom Vario nabídne „Elektronická služba”).
 • Popis výstupů viz Tiskové výstupy agendy Účetnictví.

Prvotní doklady

Prvotní doklady popis
Měna dokladů a účetnictví ComboBox - Nabídka

Výchozí je CZK (pro české firmy).

 • Pro firmy, které se řídí jinou legislativou (např. slovenskou) je možné zvolit měnu, ve které jsou doklady pořizovány, tzn. ve které měně firma účtuje (např. EUR).
 • V tiskových formulářích se používá formát měny podle této měny účetnictví.
 • Jestliže používáte jinou měnu než CZK, funkce EET nejsou dostupné.
Celkové částky
zaokrouhlovat na 
ComboBox - Nabídka

Zde se centrálně nastavuje zaokrouhlení, které se má aplikovat na prvotních dokladech.

 • Pokud chcete některou z knih prvotních dokladů zaokrouhlovat jinak, použijte pro nastavení šablonu. (Zaokrouhlení můžete nastavit i v agendě Kursovní lístek – v detailu záznamu Měna na kartě Obecné.)
 • Jestliže používáte doplněk iDoklad, věnujte pozornost článku nápovědy iDoklad.
DPH zaokrouhlovat na ComboBox - Nabídka

Zde se centrálně nastavuje zaokrouhlení, které se má aplikovat na prvotních dokladech.

 • Pokud chcete některou z knih prvotních dokladů zaokrouhlovat jinak, použijte pro nastavení šablonu. V takovém případě však věnujte pozornost článku Souhrn změn ve vydání 20191004.
 • Jestliže používáte doplněk „iDoklad”, věnujte pozornost článku nápovědy iDoklad.
CheckBox - Zatržítko DPH zaokrouhlovat nahoru

Zde se centrálně nastavuje zaokrouhlení, které se má aplikovat na prvotních dokladech.

CheckBox - Zatržítko Zaokrouhlovat matematicky Viz Pravidla zaokrouhlování dokladů ve Variu a navazující nápověda.
Ostatní nastavení Tlačítko Otevřená období…

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty