Nastavení modulu Účetnictví

Nastavení účetnictví na Účetnictví (podvojné) či Daňovou evidenci provedete v dialogu:

Nástroje/Možnosti/Moduly – Účetnictví:

Zvolte, jaký typ účetnictví povedete:

Radio button - Přepínač Účetnictví (podvojné)
Radio button - Přepínač Daňová evidence (jednoduché)

Nastavení modulu Účetnictví

 

Pokud nastavíte na počátku své práce volbu Daňová evidence, pak agenda Účetnictví pracuje s Peněžním deníkem. Po instalaci Varia je výchozí nastavení Účetnictví (podvojné) a Pro podnikatele (pokud v Průvodci nastavením nové firmy nezvolíte jinak).

 

Účetnictví je určeno pro:

ComboBox - Nabídka Podnikatele Vyberte, pokud jste OSVČ, Společnost s ručením omezeným, Akciová společnost apod.
ComboBox - Nabídka Neziskové organizace Vyberte, pokud jste příspěvková organizace.
ComboBox - Nabídka Státní neziskové organizace Vyberte, pokud jste státní nezisková organizace.

 

Nákladové členění

Radio button - Přepínač Střediska
Radio button - Přepínač Nákladový klíč (tlačítko Možnosti nákladového klíče...)

 

CheckBox - Zatržítko Plátce DPH Ve výchozím nastavení je zatrženo. Pokud firma není plátce, musí toto zatržítko zrušit. Prvotní doklady se pak vystavují bez DUZP a nevyžadují vstup informací pro výpočet DPH (tato pole jsou zašedlá).
CheckBox - Zatržítko DPH v režimu jednoho správního místa (MOSS)

Funkce pro nastavení zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop).

Pokud volbu vyberete:

  • Při vystavení Daňového dokladu za uskutečněné zdanitelné plnění (pokladní příjmový doklad, faktura vydaná, dobropis vydaný, zakázka, nabídka, daňový doklad o přijetí platby vydaný), jestliže vložíte kontakt bez DIČ s ISO země v EU, nastaví se místo plnění EU (jako dosud) a navíc je seznam "DPH Doklad" rozšířen o položku s kódem EU země zákazníka, aby uživatel - v případě, že prodává "elektronickou službu" - mohl vybrat tento kód země.
  • V položkách ve zdanitelných plněních se nabídne plnění "Elektronická služba" (pokud je sazba DPH <>0). Podmínkou zobrazení tohoto plnění je, že pro danou zemi nejsou vyplněná žádná zdanitelná plnění (tj. buďto si uživatel vyplnil svoje plnění pro danou zemi nebo nevyplnil nic a potom Vario nabídne "Elektronická služba").
  • Viz také Tiskové výstupy agendy Účetnictví.

 

Prvotní doklady

Měna dokladů a účetnictví ComboBox - Nabídka

Výchozí je CZK (pro české firmy). Pro firmy, které se řídí jinou legislativou (např. slovenskou) je možné zvolit měnu, ve které jsou doklady pořizovány, tzn. ve které měně firma účtuje (např. EUR). V tiskových formulářích se používá formát měny podle této měny účetnictví. Jestliže používáte jinou měnu než CZK, funkce EET nejsou dostupné.

Celkové částky zaokrouhlovat na ComboBox - Nabídka

Zde se centrálně nastavuje zaokrouhlení, které se má aplikovat na prvotních dokladech. Pokud chcete některou z knih prvotních dokladů zaokrouhlovat jinak, použijte pro nastavení šablonu. (Zaokrouhlení můžete nastavit i v agendě Kursovní lístek – v detailu záznamu Měna na kartě Obecné.)
→ Jestliže používáte doplněk iDoklad, věnujte pozornost článku nápovědy iDoklad.

DPH zaokrouhlovat na ComboBox - Nabídka

Zde se centrálně nastavuje zaokrouhlení, které se má aplikovat na prvotních dokladech. Pokud chcete některou z knih prvotních dokladů zaokrouhlovat jinak, použijte pro nastavení šablonu.
→ Jestliže používáte doplněk iDoklad, věnujte pozornost článku nápovědy iDoklad.

CheckBox - Zatržítko DPH zaokrouhlovat nahoru Zde se centrálně nastavuje zaokrouhlení, které se má aplikovat na prvotních dokladech. Pokud chcete některou z knih prvotních dokladů zaokrouhlovat jinak, použijte pro nastavení šablonu.

 

Ostatní nastavení

Tlačítko Otevřená období... Otevře dialog Otevřená období.

 

Související dokumenty