Návrhy možných řešení nalezených chyb II. (Správce databáze)

Článek obsahuje seznam chyb, které se zobrazují ve výsledku funkce Nástroje / Doplňky / Správce databáze / Kontrola dat. Číslování chyb nemá souvislost s kódy chyb ve Variu. Seznam navazuje na článek Návrhy možných řešení nalezených chyb I.

Klepnutím na textový link zobrazíte popis chyby, příčinu a návrh řešení.

54 Datum dokladu obsahuje čas.   69 Duplicitní vlastní čárové kódy vs. další čárové kódy.
55 Chybný přepočet částek platebního kalendáře.   70 Kniha používá neznámou agendu.
56 Nulové částky platebního kalendáře.   71 Produkt nemá zadanou knihu.
57 Doklad nemá vyplněný rok.   72 Produkt má zadanou knihu, která neexistuje v seznamu knih.
58 Doklad nemá vyplněnou knihu.   73 Produkt nemá zadaný typ záznamu.
59 Položky nemají zadané pořadové číslo.   74 Produkt nemá zadaný název typu záznamu.
60 Nesprávná hodnota v poli stav položek dokladů.   75 Skladová položka nemá vyplněnou knihu.
61 Existující záznamy v tabulce Polozky_dokladu_produkty k položkám dokladu ve stavu STORNOVÁNO.   76 Skladová položka má vyplněnou knihu, která neexistuje v seznamu knih.
62 Převodky s položkami ve stavu fakturovat fakturovat OK.   77 Záznam nemá zadanou některou z hodnot primárního klíče.
63 Některé z položek, vstupujících do průvodce objednáním, vykazují chyby.   78 Identifikátor záznamu obsahuje nežádoucí úvodní nebo koncové mezery.
64 Duplicitní čárové kódy v katalogu.   79 Záznam nemá zadanou knihu.
65 Duplicitní vlastní čárové kódy v katalogu.   80 Záznam má zadanou knihu, která neexistuje v seznamu knih.
66 Duplicitní další čárové kódy produktů.   81 Záznam nemá zadaný typ záznamu.
67 Duplicitní čárové kódy vs. čárové kódy vlastní.   82 Záznam nemá zadaný název typu záznamu.
68 Duplicitní čárové kódy vs. další čárové kódy.   83 Identifikátor záznamu obsahuje nežádoucí znaky.

 

 

Chyba 54
Datum dokladu obsahuje čas.
Detail chyby

Datum, Datum splatnosti, Datum zdanitelného plnění nebo Datum účetního případu obsahuje hodnotu datum + čas. V těchto polích se předpokládá pouze hodnota "datum". Pokud je navíc přidán čas, nemusí se doklad zobrazit ve výstupech od data – do data. V nejhorším případě to může vést například k neuvedení dokladu v přiznání k DPH nebo v jiném důležitém výkazu.

Příklad: Do tisku pohledávek zpětně od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013 nebude zahrnut doklad s datem vystavení 31. 1. 2013 14:15:00. Doklad s datem vytavení 31. 1. 2013 zahrnut bude.

Příčina

Není známá, při standardních postupech nelze do uvedených údajů vložit datum včetně času. Vario vždy vkládá datum bez času. Tuto chybu může způsobovat doplněk nebo zakázkové řešení. Programátoři často používají pro vyplnění aktuálního data funkci Now(), která vyplní datum + čas.

Oprava
Je potřeba nalézt příčinu a odstranit ji.

 

Chyba 55
Chybný přepočet částek platebního kalendáře.
Detail chyby

Tato kontrola vypisuje doklady s platebním kalendářem, u kterých částky platebního kalendáře neodpovídají kurzu dokladu.

Příčina
Částky platebního kalendáře je možné ručně upravovat, ale u starších verzí Varia mohlo dojít k nesprávnému přepočtu částek. Problém se týká především dokladů v cizí měně.
Oprava
Je potřeba nalézt příčinu a odstranit ji.

 

Chyba 56
Nulové částky platebního kalendáře.
Detail chyby

Tato kontrola vypisuje doklady s platebním kalendářem, u kterých jsou některé částky platebního kalendáře nulové.

Příčina
Ve výchozím nastavení se platební kalendář generuje s rovnoměrnými splátkami, ale částky lze dále ručně upravovat. Uživatelským zásahem mohlo dojít k vynulování některých částek.
Oprava
Projděte si doklady a zkontrolujte správnost částek platebního kalendáře.

 

Chyba 57
Doklad nemá vyplněný rok.
Detail chyby

V datech aktuální firmy existují doklady, které nemají vyplněný rok dokladu. V důsledku toho se tyto doklady obvykle nikde nezobrazují.

Příčina
K odstranění roku mohlo dojít editací dokladu prostřednictvím dialogu "Více dat" nad detailem dokladu.
Oprava
Rok dokladu lze zadat prostřednictvím dialogu Více dat nad detailem dokladu.

 

Chyba 58
Doklad nemá vyplněnou knihu.
Detail chyby

V datech aktuální firmy existují doklady, které nemají vyplněnou knihu. V důsledku toho se tyto doklady obvykle nikde nezobrazují a ani nelze otevřít jejich detaily.

Příčina
Není známá, při standardních postupech nelze tohoto stavu dosáhnout.
Oprava
Tento stav vyžaduje opravu v podobě ručního zásahu do dat. Kontaktujte nás.

 

Chyba 59
Položky nemají zadané pořadové číslo.
Detail chyby

Některé položky dokladu nemají vyplněné pořadové číslo položky. Toto číslo se využívá například k řazení položek.

Příčina
Pořadové číslo položky mohlo být odstraněno uživatelským zásahem, protože ho lze uživatelsky editovat.
Oprava
Číslo položky lze zadat prostřednictvím karty Položky na detailu „Dokladu”, sloupec „Položka dokladu”. Současně lze číslo ovlivnit prostřednictvím dialogu Podrobnosti k položce… nad položkou dokladu.

 

Chyba 60
Nesprávná hodnota v poli stav položek dokladů.
Detail chyby

Stav položky neodpovídá stavu vypočítanému podle souvisejících záznamů v tabulce Polozky_dokladu_produkty.

Příčina
Neodpovídající stav je způsoben již opravenou chybou Varia při výpočtu hodnoty pole „Stav” na základě záznamů v tabulce Polozky_dokladu_produkty.
Oprava
Pokud chyba přesto nastane, kontaktujte nás.

 

Chyba 61
Existující záznamy v tabulce Polozky_dokladu_produkty k položkám dokladu ve stavu STORNOVÁNO.
Detail chyby

K položkám dokladu ve stavu STORNOVÁNO existují záznamy v tabulce Polozky_dokladu produkty.

Příčina
Takovéto záznamy by neměly existovat.
Oprava
Nadbytečné záznamy doporučujeme odstranit. Tento stav vyžaduje opravu v podobě ručního zásahu do dat. Kontaktujte nás.

 

Chyba 62
Převodky s položkami ve stavu "fakturovat fakturovat OK".
Detail chyby
Převodky s položkami ve stavu "fakturovat fakturovat OK".
Příčina
Takové položky mají neplatný stav.
Oprava
Je zapotřebí převést položku do stavu OK. Tento stav vyžaduje opravu v podobě ručního zásahu do dat. Kontaktujte nás.

 

Chyba 63
Některé z položek, vstupující do průvodce objednáním, vykazují chyby.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina
Problém může být způsoben například importem dat nebo ručním zásahem do dat.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 64
Duplicitní čárové kódy v katalogu.
Detail chyby

V katalogu jsou produkty, které mají stejné čárové kódy. To vede k vložení nesprávného produktu při načítání produktů čtečkou čárových kódů. Další problém by mohl nastat při načtení inventury pomocí čárových kódů.

Příčina
Import dat z externích zdrojů nebo předchozích verzí Varia. Aktuální verze Varia nepovoluje zadání duplicitních kódů.
Oprava
Otevřete agendu Katalog. Zvolte výchozí zobrazení. Postupně filtrujte ve sloupci „Čárový kód” jednotlivé duplicitní kódy a opravte je (kód může být použit jen u jednoho produktu).

 

Chyba 65
Duplicitní vlastní čárové kódy v katalogu.
Detail chyby

V katalogu jsou produkty, které mají stejné vlastní čárové kódy. To vede k vložení nesprávného produktu při načítání produktů čtečkou čárových kódů. Další problém by mohl nastat při načtení inventury pomocí čárových kódů.

Příčina
Import dat z externích zdrojů nebo předchozích verzí Varia. Aktuální verze Varia nepovoluje zadání duplicitních kódů.
Oprava
Otevřete agendu Katalog. Zvolte výchozí zobrazení. Postupně filtrujte ve sloupci "Čárový kód" vlastní jednotlivé duplicitní kódy a opravte je (kód může být použit jen u jednoho produktu).

 

Chyba 66
Duplicitní další čárové kódy produktů.
Detail chyby

V katalogu jsou produkty, které mají stejné čárové kódy. To vede k vložení nesprávného produktu při načítání produktů čtečkou čárových kódů. Další problém by mohl nastat při načtení inventury pomocí čárových kódů.

Příčina
Import dat z externích zdrojů nebo předchozích verzí Varia. Aktuální verze Varia nepovoluje zadání duplicitních kódů.
Oprava
Otevřete agendu Katalog. Zvolte zobrazení "Katalog a čárové kódy". Postupně filtrujte ve sloupci "Čárový kód" další jednotlivé duplicitní kódy a opravte je (kód může být použit jen u jednoho produktu).

 

Chyba 67
Duplicitní čárové kódy vs. čárové kódy vlastní.
Detail chyby

V katalogu jsou produkty, které mají stejné čárové kódy v poli "Čárový kód" a "Čárový kód vlastní". To vede k vložení nesprávného produktu při načítání produktů čtečkou čárových kódů. Další problém by mohl nastat při načtení inventury pomocí čárových kódů.

Příčina
Import dat z externích zdrojů nebo předchozích verzí Varia. Aktuální verze Varia nepovoluje zadání duplicitních kódů.
Oprava
Otevřete agendu Katalog. Zvolte výchozí zobrazení. Zobrazte si sloupce „Čárový kód” a „Čárový kód vlastní”. Postupně filtrujte ve sloupci „Čárový kód vlastní” nebo „Čárový kód” jednotlivé duplicitní kódy a opravte je (kód může být použit jen u jednoho produktu).

 

Chyba 68
Duplicitní čárové kódy vs. další čárové kódy.
Detail chyby

V katalogu jsou produkty, které mají stejné čárové kódy v poli "Čárový kód" a v seznamu ostatních čárových kódů. To vede k vložení nesprávného produktu při načítání produktů čtečkou čárových kódů. Další problém by mohl nastat při načtení inventury pomocí čárových kódů.

Příčina
Import dat z externích zdrojů nebo předchozích verzí Varia. Aktuální verze Varia nepovoluje zadání duplicitních kódů.
Oprava
Otevřete agendu Katalog. Zvolte zobrazení "Katalog a čárové kódy". Postupně filtrujte ve sloupci "Čárový kód" nebo "Čárový kód" další jednotlivé duplicitní kódy a opravte je (kód může být použit jen u jednoho produktu).

 

Chyba 69
Duplicitní vlastní čárové kódy vs. další čárové kódy.
Detail chyby
V katalogu jsou produkty, které mají stejné čárové kódy v poli "Čárový kód vlastní" a v seznamu ostatních čárových kódů. To vede k vložení nesprávného produktu při načítání produktů čtečkou čárových kódů. Další problém by mohl nastat při načtení inventury pomocí čárových kódů.
Příčina
Import dat z externích zdrojů nebo předchozích verzí Varia. Aktuální verze Varia nepovoluje zadání duplicitních kódů.
Oprava
Otevřete agendu Katalog. Zvolte zobrazení "Katalog a čárové kódy". Postupně filtrujte ve sloupci "Čárový kód vlastní" nebo "Čárový kód" další jednotlivé duplicitní kódy a opravte je (kód může být použit jen u jednoho produktu).

 

Chyba 70
Kniha používá neznámou agendu.
Detail chyby

Knihy jsou podřízené agendám. Kniha, která patří k neexistující agendě, může způsobovat „záhadné” problémy.

Příčina

Vario neumožňuje zadání knih k neexistujícím agendám. Knihy se však mohou dostat do systému po převodu dat z jiného profilu nebo po upgrade systému. Případně mohou knihy zůstat v systému po odinstalování agendy.

Oprava
Pokud se daná agenda nebude používat, doporučujeme knihy vymazat. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 71
Produkt nemá zadanou knihu.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina
Problém může být způsoben například importem dat nebo ručním zásahem do dat.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 72
Produkt má zadanou knihu, která neexistuje v seznamu knih.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina
K chybě mohlo dojít nestandardním odstraněním knihy.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 73
Produkt nemá zadaný typ záznamu.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina
Problém může být způsoben například importem dat nebo ručním zásahem do dat.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 74
Produkt nemá zadaný název typu záznamu.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina
Problém může být způsoben například importem dat nebo ručním zásahem do dat.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 75
Skladová položka nemá vyplněnou knihu.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina
Problém může být způsoben například importem dat nebo ručním zásahem do dat.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 76
Skladová položka má vyplněnou knihu, která neexistuje v seznamu knih.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina
K chybě mohlo dojít nestandardním odstraněním knihy.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 77
Záznam nemá zadanou některou z hodnot primárního klíče.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina
Problém může být způsoben například importem dat nebo ručním zásahem do dat.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 78
Identifikátor záznamu obsahuje nežádoucí úvodní nebo koncové mezery.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina
Problém může být způsoben například importem dat nebo ručním zásahem do dat.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 79
Záznam nemá zadanou knihu.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina
Problém může být způsoben například importem dat nebo ručním zásahem do dat.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 80
Záznam má zadanou knihu, která neexistuje v seznamu knih.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina

K chybě mohlo dojít nestandardním odstraněním knihy.

Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 81
Záznam nemá zadaný typ záznamu.
Detail chyby

Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.

Příčina
Problém může být způsoben například importem dat nebo ručním zásahem do dat.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 82
Záznam nemá zadaný název typu záznamu.
Detail chyby
Záznam nemá zadaný název typu záznamu.
Příčina
Problém může být způsoben například importem dat nebo ručním zásahem do dat.
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 83
Identifikátor záznamu obsahuje nežádoucí znaky.
Detail chyby
  • Identifikátor nesmí začínat nebo končit znakem " " (mezera) a nesmí obsahovat znaky ; * ? # ! ' "
  • Použití těchto znaků vede k různým chybám a „záhadnému” chování programu v různých situacích.
  • Při standardním ovládání Varia by k této situaci nemělo docházet.
Příčina
Problém může být způsoben například importem dat nebo ručním zásahem do dat.
Oprava
Opravte identifikátor záznamu.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty