Tiskové výstupy agendy Příkazy

Agenda Příkazy má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Příkaz

Slouží pro tisk příkazu, který použijete pro úhradu v bance (resp. inkasního příkazu). Obvykle se tiskne aktuální záznam – právě vystavený příkaz.

Příkaz 25

Tisk příkazu k úhradě (resp. inkasního příkazu). Počet řádků na jedné stránce je omezen na max. 25.

Příkaz 25 opis

Je alternativou k formuláři „Příkaz 25” s tím rozdílem, že je orientovaný na šířku a pro každou položku zobrazuje poznámku pro příkazce i pro příjemce. Formulář využijete především pro interní firemní potřeby.

 

Související dokumenty