Vystavit daňové doklady o přijetí platby (Přijaté doklady)

Pokud zálohová faktura obsahuje předpis DPH, lze použít funkci z menu Nástroje agendy(Agenda)/Vystavit daňové doklady o přijetí platby…, která vystaví daňový doklad o přijetí platby na základě uhrazené přijaté zálohové faktury. Příkaz „Vystavit daňové doklady o přijetí platby…” funguje analogicky jako v agendě Vydaných dokladů s tím rozdílem, že pracuje s přijatými doklady.

Vystavení dokladu

  • V dialogu pro výběr záznamů se nabídnou zaplacené zálohové faktury (obr. 1).
  • Po výběru a klepnutí na tlačítko Vystavit se ke každé platbě zálohové faktury vystaví daňový doklad s rozpisem částky na DPH a na kartě Součet s přiřazenou zálohou.
  • Jestliže měna zálohy a měna úhrady je totožná, vystaví se DDoPP v této měně. Na DDoPP se použije kurs úhrady (lze tak vystavit DDoPP v cizí měně).
  • Při vystavení přijatého daňového dokladu o přijetí platby funkcí z menu se do pole Datum úhrady zapíše aktuální datum (datum přijetí), podle kterého lze nárokovat odpočet DPH.
  • Při vystavení přijatého daňového dokladu o přijetí platby při úhradě přijaté zálohy se do data zdanitelného plnění přenáší datum úhrady zálohy.
  • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).

Dialog Výběr záznamů a Vystavení daňových dokladů o přijetí platby k zálohám (DDoPP)

Obrázek 1: Příklad dialogu Výběr záznamů – Vystavení daňových dokladů o přijetí platby (DDoPP) k zálohám. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail dokladu. Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail kontaktu.

 

Související dokumenty