Kontrola deníku v agendě Účetnictví

Veškeré tiskové výstupy (jako jsou Obratová a zůstatková předvaha, Rozvaha 2015 ...) se provádějí nad účetním deníkem. Aby byly tyto výstupy úplné a pravdivé, je třeba u všech účetních zápisů definovat obě strany kont. Před samotným tiskem můžete nechat deník zkontrolovat.

Průvodce Kontrola účetního deníku vám pomůže zkontrolovat účetní deník podle vašich požadavků: zkontroluje, zda jsou všude zadány obě strany konta, zda jsou konta uvedená v účetním zápisu proti sobě různá, zda souhlasí součty, atd. Kontrolu můžete provést i pro více deníků (pokud je vedete) najednou. U daňových dokladů o přijetí platby probíhá kontrola částky bez DPH.

Postup → 

Průvodce spustíte výběrem příkazu Agenda/Kontrola deníku...

1. Ze seznamu vyberete jednu či více knih (deníků), které chcete zkontrolovat:

 • Klepnutím na knihu ji vyberete (opětovným klepnutím výběr zrušíte).
 • Klepnutím na tlačítko Vybrat vše můžete zahrnout do výběru všechny knihy.
 • Pokračujte tlačítkem Další

Průvodce Kontrola deníku

 

2. Nastavíte požadované možnosti kontroly.

 • Pokud chcete provést nějaké změny, můžete se vrátit do předchozího kroku – klepnutím na tlačítko Zpět
 • Pokračujte tlačítkem Další

 Průvodce Kontrola deníku

 

3. Vyberte kontroly prvotních dokladů proti účetnictví.

 • Dialog uzavřete: klepnete na tlačítko Dokončit.
  • (Pokud klepnete na tlačítko Storno, celou akci stornujete, kontrola nebude provedena).

 Průvodce Kontrola deníku

 

4. Funkce zkontroluje deník podle nastavených požadavků a zobrazí dialog s výpisem průběhu kontroly.

 • Pokud je zjištěno, že prvotní účetní doklady obsahují čas v polích Datum, Datum zdanitelného plnění nebo Datum účetního případu, zobrazí se ve výsledcích kontroly následující informace:
  • "Kontrola hodnoty datum: . . .   Byly nalezeny doklady s chybným formátem data. Chybné doklady vyhledáte a opravíte pomocí funkce Kontrola dat v doplňku Správce databáze."
 • V tomto případě doporučujeme opravit prvotní doklady pomocí doplňku Správce databáze.

Průvodce Kontrola deníku a dialog s výpisem průběhu kontroly

 

Související dokumenty