Vystavit příjemky k pokladním dokladům (Pokladna)

Příkazem z menu Agenda/Vystavit příjemky k pokladním dokladům... otevřete dialog pro vystavení dokladů: Výběr záznamů – Příjem výdajových pokladních dokladů (obr. 1).

Dialog Výběr záznamů – Příjem výdajových pokladních dokladů

Obrázek 1: Příklad dialogu Výběr záznamů – Příjem výdajových pokladních dokladů. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat, řadit, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail dokladu, na identifikátor kontaktu zobrazíte detail kontaktu.

 

Navazující dokumenty