Zůstatek pokladny

Zjištění aktuálního zůstatku

Kdykoliv během své práce můžete zjistit aktuální zůstatek ve vaší pokladně.

 

1. Výběrem příkazu Agenda/Zůstatek zobrazíte zprávu o výši zůstatku vybrané pokladny (knihy) v Kč.

Počáteční zůstatek pro rok YYYY

 

2. Výběrem příkazu Agenda/Zůstatek v cizí měně (pokud vedete devizovou pokladnu), můžete zobrazit zprávu o zůstatku pokladny v cizí měně (jestliže vedete pokladnu jen v korunách, zobrazí se zůstatek v korunách).

Zadání počátečního zůstatku

Počáteční zůstatek pokladny pro vybraný rok (na Panelu nástrojů) zadáte následovně:

Zvolené období na Panelu nástrojů

 

Vyberete příkaz Agenda/Zadat počáteční zůstatek...

Zobrazí se dialogové okno pro zadání počátečního zůstatku pro zvolené období. Systém vám nabídne částku zůstatku z období minulého. Tu buď přepište novou hodnotou, nebo částku ponechte beze změny. Klepnutím na tlačítko OK potvrdíte částku počátečního zůstatku (Cancel akci odvolá).

Zadejte počáteční zůstatek pro rok YYYY

 

Následně systém vytvoří do knihy záznam s pořadovým číslem 0 na celkovou částku ve výši počátečního zůstatku. Doklad 0 slouží pouze pro inicializaci zůstatku v knize pokladních dokladů, nemá žádnou vazbu na počáteční zůstatek účetního konta pokladny (doklad počátečního zůstatku se neúčtuje). Zůstatky v účetním deníku se převádí uzávěrkovými operacemi.

Doklad

 

Související dokumenty