Panel nabídek (klasický vzhled)

Vario je možné ovládat pomocí příkazů, které jsou logicky setříděny a umístěny v panelu nabídek. Po klepnutí na příslušnou nabídku dojde k jejímu rozevření a ze seznamu můžete vybrat vhodný příkaz. Nabídky mohou být i vnořené. To znamená, že výběrem jedné položky otevřete nabídku další, která se objeví hned vedle. Příkaz s vnořenou nabídkou poznáte podle šipky vedle jména příkazu >. Aby byla práce s nabídkami pohodlnější, jsou některé příkazy nabídek přístupné také pomocí klávesových zkratek.

 

Po startu ERP systému Vario se zobrazí výchozí vzhled, který slouží pro rychlé spouštění nejčastěji používaných agend, knih, zobrazení a dalších příkazů. Panel nabídek v takovém případě poskytuje služby v omezeném rozsahu: Soubor, Nástroje, Okno a Nápověda (obr. 1).

Panel nabídek (menu) v klasickém vzhledu aplikačního okna programu Vario

Obrázek 1: Panel nabídek (menu) v klasickém vzhledu aplikačního okna programu Vario.

 

Jakmile však otevřete některou z agend systému Vario, můžete s panelem nabídek pracovat v plném rozsahu: Soubor, Úpravy, Agenda, Formát, Záznamy, Nástroje, Okno a Nápověda (obr. 2).

Panel nabídek (menu) při zobrazení základního pohledu na data záznamů v konkrétní agendě

Obrázek 2: Panel nabídek (menu) při zobrazení základního pohledu na data záznamů v konkrétní agendě.

Podrobné popisy příkazů nabídek:

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty