Souhrn změn ve vydání 20111219

vydání: 20111219 - verze: 12

Toto vydání je připraveno na legislativu roku 2012. Obsahuje aktualizovaný číselník sazeb DPH a nová zdanitelná plnění pro přenesenou DPH ve stavebnictví. Nastavení sazeb pro modul Mzdy zatím neobsahuje, protože není jasné, zda-li příslušné zákony vyjdou včas ve sbírce zákonů.

DPH od 1. 1. 2012

Od 1. 1. 2012 vstupuje v platnost ustanovení zákona o DPH týkající se přenesené DPH ve stavebnictví. Novinka se týká všech stavebních a montážních prací uskutečněných mezi plátci DPH.

Ve Variu jsou pro tento účel přidány dva nové typy zdanitelných plnění:

 • "Stavba a montáž" - uskutečněné plnění, analogické k plnění Přenesená DPH a
 • "RCH stavba a montáž" - přijaté plnění, analogické k RCH tuzemsko.

Tiskový formulář Přenesená DPH včetně jeho elektronického podání byl upraven tak, aby hlášení obsahovalo zdanitelná plnění za výše uvedené typy.

Více informací o použití těchto plnění naleznete v samostatném článku Přenesená DPH ve stavebnictví.

Od 1. 1. 2012 platí nová sazba snížené DPH. Místo sazby 10 % se bude používat sazba 14 %. V tomto vydání je aktualizovaný číselník DPH, který ukončuje platnost původní sazby k 31. 12. 2011 a zavádí novou sazbu od 1. 1. 2012. Vario bude ve většině případů automaticky konvertovat sazbu 10 % na sazbu 14 % v závislosti na datu zdanitelného plnění.

Je důležité připravit si postupy a seznámit uživatele s problematikou změny sazby DPH při fakturaci záloh (s daňovým dokladem o přijetí platby i bez), fakturaci zakázek a dobropisování. Více informací naleznete v samostatném článku Změna snížené sazby DPH od 1.1.2012.

Aktualizace produktu v položce dokladu

Pokud otevřete produkt z položky dokladu a provedete změny v detailu produktu, zobrazí se při zavření produktu dotaz, zda si přejete aktualizovat položku dokladu. Dotaz se zobrazí pouze v případě, že stav položky nebo dokladu nebrání aktualizaci produktu. Aktualizace zajistí promítnutí změn pouze do aktuální položky dokladu.

Aktualizaci v jiných položkách lze vynutit jakoukoli úpravou v poli Produkt. Pokud se jedná pouze o aktualizaci cen, tak k ní slouží samostatná položka v místní nabídce nad položkami dokladu.

Příklad: V detailu zakázky přidáte novou položku výběrem produktu v seznamu Produkt. Poklepáním na produktu otevřete jeho detail. Upravíte popis produktu. Klepnete na Uložit a zavřít. Zobrazí se dotaz "Aktualizovat produkt v položce dokladu?" - ano, popis v položce se aktualizuje.

Aktualizace jiné položky: umístíte kursor do pole produkt (klepnutím myši, nebo přechodem na pole pomocí klávesy TAB a následně stiskem F2). Zapíšete mezeru stiskem klávesy mezerník a  vzápětí jí smažete stiskem klávesy BACK SPACE. Při přechodu na jiné pole (TAB nebo ENTER) se vyvolá aktualizace produktu v položce.

Tiskový formulář Košilky a datum zaúčtování

V tiskovém formuláři Košilky se v sekci Zaúčtoval tiskl datum tisku. Nyní se v této sekci bude tisknout Datum tisku a pokud je doklad zaúčtovaný, tak také datum zaúčtování.

Příklad: v tabulce agendy naleznete zaúčtovanou fakturu. V menu tiskových formulářů vedle tlačítka Náhled na panelu nástrojů zvolíte tiskový formulář Košilky. Zobrazí se náhled na rozúčtování dokladu. V pravém dolním rohu vidíte dva Datumy: Datum tisku: <Dnes> a Datum zaúčtování: <Datum zaúčtování z účetního deníku>. Zavřete náhled a opakujete pro nezaúčtovanou fakturu. Zobrazuje se pouze Datum tisku: <Dnes> a Datum zaúčtování není vyplněn.

Otevření detailu záznamu ze zobrazení kontingenční tabulky nebo grafu

Ze zobrazení kontingenční tabulky lze nyní otevírat detaily záznamů. Podmínkou je, aby byl v kontingenční tabulce uveden název pole, které odpovídá názvu klíče agendy.

Příklad: Agenda Katalog, zvolte zobrazení Grafy - Produkty dle množství. Otevře se s počty prodejů. Na dolní ose jsou popisky produktů. Poklepáním na popisek se otevře detail produktu z katalogu.

Mzdy - Dohoda o provedení práce a exekuce

U Dohody o provedení práce, z které lze provádět srážky ve smyslu § 327 Zákoníku práce, tj. na základě dohody o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele, se nově při výpočtu mzdy bere v potaz nezabavitelné minimum. V agendě Personalistika v Pracovním poměru, na kartě Platby, byl pod tlačítkem Srážka změněn spodní „Druh“ na „Způsob rozhodnutí“. 

Upomínky k zálohovým fakturám

Na kartě Souvislosti v detailu vydané zálohové faktury přibyla souvislost Upomínky, která zobrazuje upomínky vystavené k zálohové faktuře. Jedná se o stejné zobrazení jako u vydaných faktur.

Nová zobrazení ve funkci Vystavit vratku k příjemce/výdejce

Ve skladových dokladech jsou dvě nová zobrazení:

 • Skladové příjemky po položkách - ve funkci menu Agenda/Vystavit vratku k/Příjemce
 • Skladové výdejky po položkách  - ve funkci menu Agenda/Vystavit vratku k/Výdejce

Vratka příjemky bez souvisejícího dokladu

V tomto vydání je možné vystavit vratku příjemky bez vazby na konkrétní příjemku. Tato volba je vhodná při vracení většího množství položek, kde není možné dohledávat konkrétní nákupy. Pokud vracíte jednotlivý nákup, doporučujeme pro pořádek v evidenci určit vracený příjem (vazba umožní vystavit dobropis ke konkrétní faktuře za nákup).

Kopírování zakázek do objednávek

V tomto vydání je úprava, která povoluje kopírování položek zakázek do objednávek bez ohledu na měnu objednávky.

Tip: pro objednávání používejte Průvodce vystavením objednávek, při použití strategie Na zakázku se vystavují objednávky "1:1" k zakázkám.

Vystavení převodky podle zakázky (objednávky) v menu agendy

Funkce pro Vystavení převodky podle zakázky byla přidána do menu agendy Zakázky (menu Agenda / Vystavit převodky podle zakázek...).

Funkce pro Vystavení převodky podle objednávky byla přidána do menu agendy Objednávky (menu Agenda / Vystavit převodky podle objednávek...).

Daňový kalendář 2012

V modulu Manager byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2012.

Nové zobrazení Bod zvratu

V modulu Manager přibyl nový výstup Bod zvratu.

Kontextová nápověda (F1)

V některých případech byly problémy se zobrazením kontextové nápovědy na stisk klávesy F1. V tomto vydání je úprava, která řeší problém nezobrazování některých kontextů. Kromě toho se nápověda nyní bude zobrazovat včetně stromového obsahu.

Import dokladu a výchozí stav položky

Pokud se importují doklady (u dat na SQL serveru) pomocí funkce pro Import z CSV souboru a v možnostech knihy je nastaven výchozí stav položky, zobrazí se chyba "..Constraint..". V tomto vydání je oprava, která umožňuje import i pro knihy s nastaveným výchozím stavem.

Import a výběr záznamů k aktualizaci

Při importu katalogu nebo adresáře pomocí Průvodce importem (menu Soubor/Import dat...) se zobrazí seznam již existujících záznamů. Od tohoto vydání lze vybrat záznamy, které se mají při importu aktualizovat. Záznamy, které nejsou vybrány, zůstanou bez změn.

Varování při vložení nepoužívaného produktu

Produkty v katalogu, které se používají, jsou označeny příznakem Nabízet v dokladech. U produktů, které se již neprodávají, se označení Nabízet v dokladech odebere. Produkty nejsou nabízeny v seznamech, ale pokud se zadá identifikátor přímo, produkt se vloží (to umožňuje například vrácení zboží, doprodej apod.).

V tomto vydání je úprava, která při vložení takového produktu do dokladu zobrazí varovnou hlášku, která uživatele upozorní na to, že použil produkt, který se nemá nabízet v dokladech.

Tip: U produktů vyřazených z nabídky je potřeba též nastavit objednací strategii na Neobjednávat.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 14. 12. do 17. 12., byly realizovány následující změny:

Doplněné dokumenty

Na objednávku (typ strategie)
Tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky
Vystavení částečné vratky k příjemce nebo výdejce (Skladové doklady)
Vystavit pokladní doklad vrácení
Naplnit sklad z katalogu
Skladová karta
Vytvořit doklad (popis dialogu)
Karty dialogu Produkt
Skladová položka (popis dialogu)

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.