Inventura skladu (popis dialogu)

V agendě Sklad máte možnost pomocí dialogu Inventura provést inventuru zásob pro konkrétní knihu skladu a vypočítané inventurní rozdíly zaúčtovat do skladových dokladů. Množství lze do inventury načítat také on-line čtečkou.

Kromě způsobů naplnění inventurního seznamu, které Vario nabízí při založení inventury, můžete na konec tabulky inventury přidávat další skladové položky z nabídky ComboBox - Nabídka pole sloupce Produkt. Označené skladové položky lze v tabulce inventury mazat klávesou Delete.

Pomocí místní nabídky lze záznamy Kopírovat (Ctrl+C), Vkládat (Ctrl+V), NajítFiltrovat, Řadit a skrývat (zobrazovat) sloupce tabulky. Než spustíte funkci inventury, doporučujeme nastavit uživatelům oprávnění pro knihu agendy Sklad (oprávnění ke knize např. Hlavní sklad).

Práce s funkcí inventury je přehledná a intuitivní. Správa inventur, tj. založení inventury, otevření uložené inventury a mazání inventur, je oddělena do samostatného okna (obr. 1 a 2), které se otevírá při spuštění funkce. Z něj se teprve otevře okno inventury (obr. 3), které obsahuje pouze tabulku skladu a funkce pro práci s konkrétní inventurou.

Popis práce s dialogem Inventura, na příkladu založení nové inventury, naleznete v samostatném dokumentu Inventura skladu (práce s dialogem).

Popis funkcí a polí dialogu Inventura

Výběrem příkazu z menu agendy Sklad Agenda/Inventura… zobrazíte dialogové okno pro zadání vstupních požadavků na inventuru týkajících se aktuální skladové knihy otevřené na panelu nástrojů. V případě, že ještě nemáte vytvořenou žádnou inventuru, otevře se okno dialogu Inventura viz obr. 2. Jestliže nějaký inventurní záznam existuje, otevře se okno dialogu Inventura viz obr. 1.

 

Dialog pro výběr vstupních požadavků na inventuru

Obrázek 1: Dialog pro výběr vstupních požadavků na inventuru.

 

Tabulka 1 k obrázku 1
Datum inventury a Počet záznamů Seznam uložených inventur dle data a počtu položek v inventuře. Poklepáním na položku otevřete okno Inventura (obr. 3).
Založit novou inventuru Otevře inventuru ke zvolenému datu (obr. 2).
Otevřít inventuru Slouží k otevření uložené inventury.
Smazat inventuru Smaže vybranou inventuru ze seznamu uložených inventur. Jestliže už proběhlo vyrovnání, existují skladové doklady a stav skladu byl na jejich základě upraven. To se pochopitelně promítne do nové inventury.
Storno Zavře dialog Sklad – Inventura.

 

Dialog pro výběr vstupních požadavků na inventuru

Obrázek 2: Dialog pro výběr vstupních požadavků na inventuru.

 

Tabulka 2 k obrázku 2
Založit novou inventuru → Otevře tabulku produktů s funkcemi pro práci s konkrétní inventurou (obr. 3) a založí ke zvolenému datu Dialog Kalendář novou inventuru - buď načtením hodnoty aktuálního Radio button - Přepínač stavu skladu do sloupce Skladem nebo načtením 0 (volba Radio button - Přepínač Stav = 0).
→ Do sloupce Inventura se načte aktuální stav skladu nebo hodnota 0.
Ve stejném dni nelze spustit dvakrát Novou inventuru. Výjimkou je stav, kdy smažete aktuální.
 Možnosti
 K datu Dialog Kalendář → Nabídne výchozí systémové datum.
→ V dialogu Kalendář datum inventury změníte (nebo přímým zápisem do pole).
→ Historie záznamů (předchozích) inventur se ukládají podle data vytvoření a nabízí se v nabídce sloupce Combo Datum inventury (obr. 1).
Radio button - Přepínač Stav podle stavu skladu Do tabulky inventury jsou zkopírovány všechny skladové položky. Do pole Inventura je předvyplněno množství podle stavu skladu. Položkám je třeba upravit množství, které nesouhlasí.
Radio button - Přepínač Stav = 0 Do tabulky inventury jsou zkopírovány všechny skladové položky. Položkám je v poli Inventura nastaven stav 0. Rozdíl inventury je tedy stav skladu. Volbu využijete např. pro vyskladnění zvoleného skladu.
Radio button - Přepínač Prázdná inventura Vytvoří se prázdná inventura bez položek. Volba je určena buď pro import, nebo pokud při inventuře počítáte s použitím funkce Načíst čtečkou.
Do "prázdné inventury" můžete vkládat položky ze "schránky". V takovém případě se otevře dialog "Vyberte zdroj sloupců" (mapování polí). Pokud byste zapomněli vybrat (namapovat) některý ze sloupců, integrovaná kontrola vás upozorní, že jste nevybrali všechny sloupce schránky a vkladání neproběhne.
Storno Zavře dialog Sklad – Inventura.

 

Dialog Inventura

Obrázek 3: Dialog Inventura s funkcemi pro práci s konkrétní inventurou. Pomocí místní nabídky lze: položky skladu filtrovat a řadit, Kopírovat (Ctrl+C) a Vkládat (Ctrl+V), v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Tabulka 3 k obrázku 3
Inventura: Název aktuální skladové knihy (název skladu, v němž inventuru provádíte).
Zobrazení Combo
  • Inventura vše nabízí kompletní pohled na skladové položky v tabulce inventury.
  • Zobrazení Inventura nulové položky ukáže skladové položky pouze s množstvím na skladě nula (existují-li). Tato zobrazení využijete například v okamžiku, kdy už máte hotovou (naplněnou) inventuru a chcete se podivat, které položky jsou ještě nulové.
  • Po výběru zobrazení Inventura nenulové položky se ukáží všechny položky s množstvím Skladem větším než 0. To znamená, že jmenovaná zobrazení data v tabulce inventury nemění, jen je filtrují.
  • Zobrazení Inventura neukončené skladové karty ukazuje pouze ty skladové karty, které nemají zatržítko Ukončeno.

Každému zobrazení inventury můžete změnit rozvržení (například přizpůsobit si výšky řádků nebo šířky sloupců, pořadí sloupců přetažením, skrýt některé sloupce nebo naopak zobrazovat skryté sloupce). Změny v rozvržení se automaticky ukládají ke každému zobrazení zvlášť (po klepnutí na tlačítko Zavřít).

Datum inventury Datum vystavení inventury, který jste zvolili v poli K datu (obr. 2). Nelze měnit.
Produkt Název produktu. Poklepáním na modrý identifikátor otevřete detail záznamu Produkt.
Popis Popis produktu.
Varianta Zobrazí se u produktu s definovanou variantou.
Skladem Aktuální stav na skladě (nebo se načte do stavu nulová hodnota, aby bylo nutné u každé položky zadat přesný počet zásob).
Inventura Automaticky načtený stav zásob. Hodnotu pole můžete přepsat na skutečný fyzický stav na skladu (nebo se načte do stavu nulová hodnota, aby bylo nutné u každé položky zadat přesný počet zásob). Pro každou položku (číselnou hodnotu) ve sloupci Inventura můžete z místní nabídky zvolit příkaz pro otevření kalkulačky nebo příkaz Rychlý součet (obr. 3).
Rozdíl inventury Během inventury zadáváte do sloupce Inventura postupně stavy zásob zjištěné fyzickou inventurou. Program v poli Rozdíl inventury automaticky po zadání množství (lze i opakovaně) vypočítá inventurní rozdíl ("-1", "+1").
Hodnota skladu Finanční hodnota skladové položky v okamžiku inventury (celkovou hodnotu zjistíte v agendě Sklad pomocí zobrazení Stav skladů nebo Stav skladů ke dni.
Hodnota rozdílu

Vypočte se odhadovaný rozdíl v ceně. Po realizaci rozdílů se při příjmu chybějících produktů použije cena rozdílu. U výdejů přebývajících se vydá podle pravidel FIFO/PC a cena rozdílu se opraví podle dokladu. Celkovou hodnotu rozdílů inventury má tudíž smysl tisknout až po vystavení dokladů (položky jsou ve stavu Vyrovnáno= Zatržítko zaškrtnuto). Pro každou položku (číselnou hodnotu) ve sloupci Hodnota rozdílu můžete z místní nabídky zvolit příkaz pro otevření kalkulačky nebo příkaz Rychlý součet (obr. 3).

  • Pokud je hodnota skladu 0 a produkt je fyzicky na skladě, rozdíl inventury je kladný, ale hodnota rozdílu inventury je 0. V tomto případě je třeba na příjemce, která vznikne z vyrovnání rozdílu inventury, doplnit cenu produktu.
Vyrovnáno Systém vystaví potřebné skladové doklady a ve sloupci Vyrovnáno označí zaškrtnutím CheckBox - Zatržítko produkty, u kterých vyrovnání proběhlo.
Množstevní skupiny
Katalogové číslo
Čárový kód
Údaj 1, 2
Zařazení
Výrobce
Dodavatel
→ Informace se zobrazí u produktů, jimž jste je definovali. Poklepáním na modrý identifikátor Výrobce a Dodavatel otevřete detail záznamu Kontakt.
Umístění, Sériová čísla, Šarže a Trvanlivosti se zobrazí u produktů, jimž jste Množstevní skupinu definovali.
Zobrazit skryté sloupce... z místní nabídky (obr. 3).
Tlačítka
Tlačíko Vyrovnat rozdíly... Systém vytvoří příjmemku/výdejku na rozdílové hodnoty inventury a automaticky je naskladní/vyskladní= k aktuálnímu datu. I když dojde k vyrovnání, můžete s inventurou libovolného data dále pracovat, ale pouze s položkami produktů, které nemají zatržítko Zatržítko ve sloupci Vyrovnáno.
  • Při vyrovnání v inventuře se nezobrazuje upozornění na pokles pod minimální množství při výdeji v rámci vyrovnání inventury.
Tlačítko Aktualizovat inventuru Aktualizuje stav skladu v již založené inventuře. Aktualizace zachová množství zadané do sloupce Inventura, ale zaktualizuje stav skladu (k datu inventury) a ceny produktů. Jestliže inventura již byla vyrovnána, nelze provést aktualizaci.
Tlačítko Importovat inventuru... Funkce umožňuje načtení inventury k zadanému datu, například z tabulky připravené v MS Excelu (podrobnosti v dokumentu Inventura skladu (práce s dialogem).
Tlačítko Načíst čtečkou... K zadání produktů čtečkou slouží okno Katalog a sklad.
Tlačítkem Zavřít Dialog Inventura uzavřete bez ztráty dat. Kdykoliv můžete dialog Inventury opustit a zase se do něj vrátit. Nové otevření funkce Inventura nabídne i poslední načtenou inventuru (s nejvyšším datem – obr. 2).

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty