Uhrazení dokladu (Vydané doklady)

Obsah:

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

Faktury vydané uhradíte pomocí Průvodce výběrem dokladů k úhradě (obr. 1). Průvodce spustíte z menu Nástroje agendy(Agenda)/Uhradit doklad(y)...

 • Okno Průvodce výběrem dokladů nabídne seznam všech dosud neuhrazených dokladů vydaných faktur.
 • Chcete-li nastavit jiná kritéria výběrů dokladů, klepněte na tlačítko Kritéria (< Zpět).
 • Jinak pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
  • Poznámka k možné situaci: Ve vydaném dokladu vygenerujete splátky faktury pomocí funkce platebního kalendáře. V průvodci úhrad, v prvním kroku, vidíte za skupinami dokladů v závorce uvedený počet dokladů. Ten se, v případě existence splátek některého z kontaktů, liší od počtu záznamů v druhém kroku průvodce. Tzn., že počet splátek navýší počet záznamů v kroku Vyberte doklady k úhradě (obr. 1 a dále viz níže).

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

Obrázek 1: Průvodce výběrem dokladů k úhradě.

 

 • Po výběru dokladů k úhradě se pomocí tlačítka Další přesunete do následujícího dialogu průvodce, kde určíte typ dokladu, kterým bude úhrada provedena (obr. 2).
 • Nevystavovat doklad, použít stávající v praxi znamená, že již máte nějaký doklad, kterým lze úhradu provést. Doklad vyhledáte pomocí funkce Najít, kterou spustíte kliknutím na
 • Po výběru dokladu úhrady zvolte z nabídky ComboBox - Nabídka pole Vystavit doklad do knihy knihu, a v poli Hospodářský rok zkontrolujte, do jakého roku bude úhrada provedena.
 • Dále můžete nastavit Vložené doklady nehradit, protože můžete chtít doklady upravit nebo zkontrolovat a až poté uhradit "ručně".
 • Příkaz Po vložení uhradit doklady znemožní dodatečné úpravy, faktury budou okamžitě uhrazeny.
 • Funkce Po dokončení otevřít doklad otevře vystavený doklad ke kontrole.
 • ZRUŠENO: V sekci Odeslání dokladu úhrady do EET všechny volby reagují pouze na doklady ve stavu EET Požadováno.
 • Radio button - Přepínač Neodesílat do EET (chci upravit nebo zkontrolovat částky úhrady)
  • Tato volba je nastavena jako výchozí. Odeslání vystavených dokladů do EET neproběhne.
 • V případě, že jsou některé z vystavených dokladů ve stavu EET Požadováno a je vybráno pole CheckBox - Zatržítko Upozornit na doklady ve stavu EET Požadováno, zobrazí se po dokončení průvodce seznam těchto dokladů (obr. 1a).

Neodeslané doklady s požadavkem na odeslání do EET

Obrázek 1a: Neodeslané doklady s požadavkem na odeslání do EET.

 

 • ZRUŠENO: Radio button - Přepínač Odeslat do EET
  • Po klepnutí na tlačítko Dokončit proběhne odeslání vystavených dokladů do EET, pokud jsou ve stavu EET Požadováno.

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

Obrázek 2: Průvodce výběrem dokladů k úhradě.

 

 • Další postup předpokládá aktivní volbu Radio button - Přepínač Vložené doklady nehradit (chcete upravit nebo zkontrolovat částky úhrady).
 • Po klepnutí na tlačítko Dokončit systém vystaví zvolený doklad úhrady.
 • Na kartě položky vidíte úhradu zvolené faktury, položka je ve stavu k úhradě.
 • Po stisknutí tlačítka Uhradit je faktura uhrazena a v dalším dialogu Uhrazené doklady ("bez závad") máte možnost k této faktuře vystavit úkol zaškrtnutím CheckBox - Zatržítko v poli Úkol.
 • S volbou Radio button - Přepínač Po vložení uhradit doklady – Pokud existují faktury a zálohové faktury, které byly uhrazeny po splatnosti a mají nastavený úrok z prodlení, po úhradě vystaveného dokladu se nabídne vystavení penalizačních faktur a zapsání úkolu pro pozdější řešení (obr. 3 a viz též Vystavení penalizačních faktur podle).
 • V posledním kroku se otevře multifunkční dialog Přehled dokladů vystavených po úhradě, ve kterém je zobrazen seznam dokladů.

Dokončení úhrad a vystavení penalizačních faktur za pozdní úhradu

Obrázek 3: Dokončení úhrad a vystavení penalizačních faktur za pozdní úhradu.

 

 • Posledním klepnutím na tlačítko Dokončit je úhrada hotová.
 • Otevřete původní fakturu na kartě Součet. V poli Zbývá uhradit je 0 (nula).
 • U dokladů, které již byly uhrazeny, nelze dodatečně změnit typ dokladu.

Úhrada dokladu s platebním kalendářem

Kontrola dokladů po úhradě reaguje na existenci splátek. Jestliže zbývá uhradit >0, doklad se zobrazí v okně Problematické úhrady (v seznamu nedoplatků). Dále se ještě zkoumá, zda je k dokladu definovaný platební kalendář. Pokud ano a částka zbývá uhradit se rovná sumě neuhrazených částek z platebního kalendáře, doklad se zobrazí v okně Uhrazené doklady (v seznamu dokladů bez závad). Při vložení dokladu, který má splátkový kalendář, se vloží první čáska, která není ve stavu OK (tj. nejstarší nerealizovaná splátka).

Poznámka: Pokud váš obchodní partner zaplatí na začátku jednu splátku špatně, bude průvodce výběrem dokladů k úhradě až do předposlední splátky hlásit nedoplatek (protože nebude souhlasit zbývá uhradit se zbývajícími splátkami).

Úhrada dokladu zálohou v plné výši

V případě, že faktura byla uhrazena v plné výši zálohou, nevniká rozdíl základů DPH mezi fakturou a daňovým dokladem o přijetí platby. V případě, že se částky DPH vypočtené na faktuře lišily od částek DPH vypočtených na daňovém dokladu o přijetí platby, vznikl však na koncové fakuře nějaký drobný rozdíl, který se promítl do základu DPH a DPH. V tomto případě se vytvoří položka, která zmíněný drobný rozdíl kompenzuje.

 

Související dokumenty