Tiskové výstupy agendy Pokladna

Agenda Pokladna má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Tiskové formuláře

Pokladní doklad (SVK)
Daňový doklad nebo také kompletní pokladní doklad. Používejte ho pro tisk "prodejek" s DPH. Pro tisk stvrzenky (bez DPH) používejte úspornější tiskový formulář Stvrzenka. Tiskne (zobrazuje) vyžadované EET údaje. Do zápatí formuláře můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy. Výpis nákladů za recyklaci je uveden vždy na konci tiskového formuláře spolu s textem dokladu a poznámkami.
Pokladní doklad s kontací
Daňový doklad nebo také kompletní pokladní doklad. Obsahuje předpis účtování - kontační razítko, neboli košilku. Nastavení zobrazovaných údajů a chování při chybném účtování je shodné a je možné nastavit u tiskového formuláře Košilka. Tiskne (zobrazuje) vyžadované EET údaje. Výpis nákladů za recyklaci je uveden vždy na konci tiskového formuláře spolu s textem dokladu a poznámkami.
Pokladní doklad se slevami
Formulář zobrazuje slevy zadané v pokladních dokladech. Respektuje nastavení dokladu v poli Zobrazit. Jedná se o obdobu tiskového formuláře Faktura se slevami v agendě Vydané doklady. Do zápatí formuláře můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy. Výpis nákladů za recyklaci je uveden vždy na konci tiskového formuláře spolu s textem dokladu a poznámkami.
Dodací list (SVK)
Slouží pro vystavení Dodacího listu k dokladu. Obsahuje seznam dodávaných produktů i sériová čísla výrobků (na pokladním dokladu nikoliv). Kromě tohoto Dodacího listu můžete použít Dodací list vytištěný k výdejce (pokud je vystavená) v modulu Sklad, nebo může zákazník potvrdit převzetí zboží přímo na pokladním dokladu. Tisk Dodacího listu není vázán na sklad, jedná se pouze o jiný tiskový výstup vybraného dokladu. Viz také Tiskové výstupy: Export tiskového formuláře Dodací list do souboru.
Košilky
Slouží pro tisk zúčtovacího předpisu dokladu. Pozor, pokud není doklad dosud zaúčtován, může být změněn.
Související dokument: Tiskový formulář Košilky a datum zaúčtování.
Pokladna 
Tiskne chronologicky řazené doklady včetně průběžného zůstatku. Význam má tisk pouze všech záznamů knihy, jinak není průběžný součet správně. Pokud potřebujet tisk jen části knihy, nastavte tisk od strany do strany. 
Pokladní kniha
Slouží pro tisk pokladní knihy. Podle nastavení měny knihy v dialogu Tisk můžete tisknout knihu v Kč nebo v cizí měně. Pokladna zobrazuje průběžné zůstatky. Z tohoto důvodu nelze omezovat tisk filtry. Pokud potřebujete tisknout jen části knihy, použijte tiskový formulář Pokladní kniha od-do.
Pokladní kniha od - do
Před tiskem lze v okně Kritéria tisku knihy zadat datum vystavení dokladů od-do. Protože na přelomu roku se mohou zapisovat doklady do knih tak, že datum dokladu je v jiném roce než účetním (hospodářském), můžete rozsah dokladů omezit nejenom datem dokladu, ale také rokem (číselné řady) knihy (viz také Pokladní kniha).
Předávací protokol 
Je určen pro vytištění předávacího protokolu k pokladně. Zobrazuje aktuální zůstatek a poslední vystavený doklad. Například při předávání pokladny jiné zodpovědné osobě můžete potvrdit převzetí pokladny a aktuální stav pomocí tohoto protokolu.
Strana pokladní knihy 
Slouží pro vytištění strany pokladní knihy, do rámečku přílohy se vylepují přílohy (např. paragony) k dokladu. Tiskový formulář použijete zejména pro tisk pokladních výdajových dokladů. Na volnou plochu vylepíte stvrzenky. Dolu potvrdíte výdej a převzetí peněz. Takto uspořádáte přijaté stvrzenky zároveň s potvrzením výdeje hotovosti z pokladny.
Stvrzenka (SVK)
Stvrzenku použijete pro tisk výdajových a příjmových dokladů bez DPH. Stvrzenka je ideální pro tisk pokladního dokladu při úhradě faktur v hotovosti. Zobrazuje seznam hrazených dokladů (pokud se tiskne doklad úhrady). Jednu část si ponechává zhotovitel a druhá je určena pro plátce či příjemce platby. Tiskne (zobrazuje) vyžadované EET údaje.

 

Mínus Cizojazyčné
Dodací list anglicky Jestliže potřebujete k dokladu ještě dodací list, například pro potvrzení převzetí zboží, použijte tento tiskový formulář. Tisk dodacího listu není vázán na sklad, jedná se pouze o jiný tiskový výstup vybraného dokladu. Viz také Tiskové výstupy: Export tiskového formuláře Dodací list do souboru.
Dodací list německy Jestliže potřebujete k dokladu ještě dodací list, například pro potvrzení převzetí zboží, použijte tento tiskový formulář. Tisk dodacího listu není vázán na sklad, jedná se pouze o jiný tiskový výstup vybraného dokladu. Viz také Tiskové výstupy: Export tiskového formuláře Dodací list do souboru.

 

Mínus Účtenky
Účtenka 108 mm Slouží pro tisk paragonů na pokladní tiskárně se šířkou papíru 108 mm. Tiskne (zobrazuje) vyžadované EET údaje.
Účtenka 60 mm Slouží pro tisk paragonů na pokladní tiskárně se šířkou papíru 76 mm a šířkou tisku 60 mm. Tiskne (zobrazuje) vyžadované EET údaje.
Účtenka 76 mm Slouží pro tisk paragonů na pokladní tiskárně se šířkou papíru 76 mm. Tiskne (zobrazuje) vyžadované EET údaje.
Účtenka 82 mm Slouží pro tisk paragonů na pokladní tiskárně se šířkou papíru 82 mm. Tiskne (zobrazuje) vyžadované EET údaje.
Poznámky
  • Jak přidat vlastní texty do záhlaví a zápatí účtenky, tisknuté v modulu Prodejna, popisuje dokument Nastavení modulu Pokladna, odstavec Vkládání dynamických údajů do účtenky.
  • Tisk QR kódů na účtenky se všemi potřebnými identifikačními údaji můžete zapnout v možnostech agendy EET. (Aby se na účtence tisknul QR kód, musí Vario ke komunikaci se systémem finanční správy používat agendu EET.)
  • Výpis nákladů za recyklaci je uveden vždy na konci tiskového formuláře spolu s textem dokladu a poznámkami.

 

Mínus Výčetky
Výčetka 108 mm Slouží pro tisk výčetky hotovosti na pokladní tiskárně se šířkou papíru 108 mm.
Výčetka 60 mm Slouží pro tisk výčetky hotovosti na pokladní tiskárně se šířkou papíru 76 mm a šířkou tisku 60 mm.
Výčetka 76 mm Slouží pro tisk výčetky hotovosti na pokladní tiskárně se šířkou papíru 76 mm.
Výčetka 82 mm Slouží pro tisk výčetky hotovosti na pokladní tiskárně se šířkou papíru 82 mm.
Poznámka Tiskový formulář je připravený pro tisk výčetek vystavených v modulu Prodejna a to na paragonové tiskárně a má stejné 4 šířkové varianty jako účtenka. Tisk lze provést jen nad doklady "typu výčetka". V ostatních případech se tisk neprovede a uživatel je na to upozorněn.

 

Související dokumenty