Inventura skladu čtečkou čárových kódů

Množství lze do inventury načítat také on-line čtečkou. K zadání produktů čtečkou slouží okno Katalog a sklad, které otevřete tlačítkem Načíst čtečkou... Vyhledaný produkt čárovým kódem se do inventury vkládá v množství 1 měrná jednotka (1 mj). V případě opakovaného načtení produktu se zobrazí dotaz, zda se má množství u opakovaně načteného produktu přičíst ke stávajícímu množství, nebo množství přepsat. Výběr produktů při vkládání do dialogu inventury je omezen na seznam z katalogu, bez služeb a sad.

 

Dialog Katalog a sklad otevřete tlačítkem Načíst čtečkou...

Obrázek 1: Dialog Katalog a sklad otevřete tlačítkem Načíst čtečkou...

 

Funkci lze použít i pro zadávání bez čtečky – usnadní vyhledávání produktů. Práce s oknem se neliší od zadávání produktů do dokladu, výsledné množství z tabulky položek k vložení se připočte k množství v inventuře. Z tohoto důvodu je potřeba, pokud počítáte s použitím funkce Načíst čtečkou, abyste založili Radio button - Přepínač Prázdnou inventuru s výchozím množstvím 0 (obr. 2).

 

Dialog pro výběr vstupních požadavků na inventuru - Nová inventura

Obrázek 2: Dialog pro výběr vstupních požadavků na inventuru - Nová inventura. 

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty