Karta Obecné – Produkt

Na kartě Obecné záznamu Produkt jsou zobrazeny informace o produktu (např. název, popis, katalogové číslo, sazba DPH, jednotky apod.) a informace o knize, ve které je produkt zařazen. Některá pole se mění podle zvoleného typu produktu. Pole jsou uspořádána tak, aby související údaje tvořily skupiny (obr. 1).

Dialog Produkt, karta Obecné a skupiny souvisejících dat

Obrázek 1: Dialog Produkt, karta Obecné. Skryté nabídky a související funkce vyvoláte pomocí tlačítek Přepínač polí a výběr z nabídky Boční uvozovka Vyvolá dialog Spustí dialog Najít

 

Záznam Produkt je v zobrazení tabulky agendy Katalog zobrazován jako identifikátor, což je modrá textová nebo číselná hodnota, na kterou lze poklepat a otevřít tak detail záznamu.

Textový identifikátor

Typickým příkladem textového identifikátoru jsou záznamy v zobrazeních tabulek agend Adresář a Produkt, ve kterých identifikátor zadává uživatel. Pokud není zvolena výchozí hodnota pole na kartě Obecné, systém automaticky vygeneruje náhradní textový identifikátor. Předpokládá se však, že tento text nahradíte.

Výhody identifikátorů oceníte například při výběru produktu do dokladu, dále třeba při práci s kontaktem v ostatních modulech Varia..., třeba při vystavování faktury nabízí systém seznam pouze textových identifikátorů (text je modrý, poklepáním na text otevřete detail záznamu).

Číselný identifikátor

Naopak s číselným identifikátorem se setkáte v záznamech typu Doklad. Identifikátor uživatel nezadává, je generován systémem na základě nastavení číselné řady v dialogu Možnosti Vario. Následně tak můžete poklepáním na číselné identifikátory otevírat například související doklady k vystaveným dokladům.

Nepovolené znaky v identifikátorech

Při zadávání textových identifikátorů je třeba věnovat pozornost tzv. nepovoleným znakům * # ? ! ' " Tyto znaky nesmí být obsaženy v jakémkoliv jednoznačném identifikátoru u jakékoliv agendy.

 

Popis jednotlivých skupin na kartě Obecné:

 

Související dokumenty