Stavy položky zakázky pro funkci objednávání služeb

Tyto stavy jsou určeny pro funkci objednávání služeb (subdodávek). Položky zakázek obsahující neskladové položky (služby) je možno určit k objednání změnou stavu na objednat. Průvodce vystavením objednávek je nabídne k objednání, pokud se vystaví objednávka, změní se stav na OBJEDNÁNO. Po splnění objednávky se stav nastaví na DODÁNO. Stavy se mění současně na položce zakázky a objednávky.

Tak jako u ostatních stavů neskladových položek, nemůže stav nabývat více hodnot zároveň. Tyto možnosti mají pouze stavy u skladových položek.

Nad neskladovou položkou zakázky jsou k dispozici 3 stavy
objednat Nabízí se v případě, že stávající stav je prázdný. Položky ve stavu objednat lze vrátit zpět do prázdného stavu nebo přepnout do stavu OBJEDNÁNO.
OBJEDNÁNO Nabízí se pouze pokud je stav objednat. Položky ve stavu OBJEDNÁNO lze vrátit do stavu objednat, lze je fakturovat nebo přepnout do stavu DODÁNO.
DODÁNO Nabízí se pouze nad stavem OBJEDNÁNO. Položky ve stavu DODÁNO lze vrátit do stavu OBJEDNÁNO a lze je fakturovat.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty