Seznámení s číselníky

Seznam systémových a uživatelských číselníků naleznete v dialogu Možnosti Vario v položce Plus Číselníky. Pokud otevřete detail nějakého ceníku, můžete hodnoty číselníku prohlížet (editovat) a kontrolovat (editovat) vazby číselníku na pole Varia. Nový číselník přidáte jednoduše zápisem názvu číselníku do poslední řádky seznamu číselníků.

Jak rozeznáte pole Varia, které obsahuje nějaký číselník?

Obecně lze říci, že:

 • pokud pole již má definovaný nějaký číselník (v místní nabídce vyvolané nad textovým polem použijete příkaz: Číselník k poli... [F4]), otevře se seznam hodnot číselníku.

A co s polem, které žádný číselník přiřazený nemá?

V řídkých případech je povoleno do pole zapsat jakoukoli textovou hodnotu. K některým polím číselník nelze přiřadit. Pokud ano, dalším řešením je:

 • k poli připojit existující číselník (v místní nabídce vyvolané nad textovým polem použijete příkaz: Číselník editace...).
 • k poli připojit uživatelský číselník, který nově vytvoříte (v místní nabídce vyvolané nad textovým polem použijte příkaz: Číselník editace..., viz příklad).

Poznámka

Ve Variu jsou dva způsoby připojení číselníků k polím. Původní, který byl převzat kvůli zpětné kompatibilitě a nový, který používá nastavení polí agendy. Hodnoty z obou číselníků se vkládají do textových polí výběrem z "rozbalovací tabulky".

 

Číselník k editaci...

 • Pole, které nemá připojený žádný číselník poznáte jednoduše: umístíte do něj kurzor a pomocí pravého tlačítka myši vyvoláte z místní nabídky funkci Číselník editace...
 • Systém zobrazí informační okno: K tomuto poli není připojený číselník, jehož hodnoty by bylo možné měnit.

 

Číselník k poli...

Pole, které nemá připojený uživatelský číselník a z místní nabídky vyvoláte funkci Číselník k poli... , zobrazí nabídku, zda chcete k poli připojit existující číselník nebo vytvořit nový a k poli jej následně připojit.

 Vytvoření hodnot uživatelského číselníku k poli Kam odešel

Volba: Připojit k poli existující číselník

 • Pokud zvolíte tuto volbu, otevře se dialog Vyberte číselník se seznamem číselníků dostupných v systému Vario.
 • Zatržítkem CheckBox - Zatržítko jeden vyberete a dialog potvrdíte tlačítkem OK
 • Hodnoty zvoleného číselníku budou pro vybrané pole nabízeny.

Dialog Vyberte číselník se seznamem číselníků dostupných v systému Vario

Volba: Vytvořit nový uživatelský číselník a připojit ho k poli

 • Pomocí několika dialogů s přednastavenými údaji velice jednoduše vytvoříte nový uživatelský číselník (v dialozích Přidat číselník, Nápověda k číselníku).
 • V  posledním kroku systém zobrazí detail uživatelského číselníku, ve kterém vytvoříte seznam hodnot.
 • Uzavřením dialogu se k tomuto poli zobrazí "rozbalovací tabulka" s definovanými hodnotami.
 • Pomocí položky místní nabídky Číselník k editaci... lze dodatečně hodnoty uživatelského číselníku editovat a nebo vybranou hodnotu okamžitě vkládat (tlačítkem Vložit hodnotu).

Vytváření a vložení hodnot uživatelského číselníku do textového pole Kam odešel

Příklad

V poli vyvolejte místní nabídku, zvolte Číselník k poli... (F4) Jsou-li k poli definovány hodnoty uživatelského číselníku, seznam hodnot číselníku je nabídnut v rozbalovací tabulce.

TIP: Podrobný návod (pro pokročilé uživatele) k vytvoření uživatelského číselníku a jeho připojení k poli získáte v dokumentu Práce s číselníky.

 

Pokud vás zajímá Vario Online, navštivte tyto stránky:

 

Související dokumenty