Fakturovat na základě jiného dokladu (Přijaté doklady)

Modul Přijaté doklady umožňuje vystavovat faktury na základě připravených příjemek a vystavených objednávek. Díky tomu můžete zboží naskladnit přímo z faktury.

Menu Agenda/Fakturovat
1. Příjemky...
2. Vratky...
3. Objednávky...
4. Objednávky podle dodavatele a produktů…
5. Nevyfakturovanou zálohu...

Fakturace příjemek 

1. Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat Příjemky...

Dialog Výběr záznamů pro fakturaci skladových dokladů

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Fakturace příjemek.

Fakturace vratek 

2. Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat Vratky...

Funkce zajistí vložení vratek zápornou položkou na faktury. Systém zobrazí dialogové okno se seznamem vystavených dokladů dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení (seznam vratek příjemek, kde alespoň jedna položka je ve stavu fakturovat nebo koncept).

Dialog Fakturace vratek

Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Fakturace vratek.

Fakturace objednávek 

3. Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat Objednávky...

Systém zobrazí dialogové okno se seznamem vystavených dokladů dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení (seznam všech objednávek, u kterých je Stav jedné nebo více položek fakturovat).

Dialog Výběr záznamů - Fakturace objednávek

Obrázek 3: Dialog Výběr záznamů – Fakturace objednávek.

Fakturace objednávek (podle dodavatele a produktů)

4. Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat Objednávky podle dodavatele a produktů...

Systém zobrazí dialogové okno se seznamem nedodaných produktů z objednávek od zadaného dodavatele. Dodané produkty vyberete, případně zadáte přijímané množství.

Fakturovat objednávky nefakturované...

Obrázek 4: Dialog Fakturace objednávek.

Fakturace přijatých záloh 

5. Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat Nevyfakturovanou zálohu...

Systém zobrazí dialogové okno se seznamem zálohových faktur dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení (seznam všech přijatých záloh – uhrazených i neuhrazených k fakturaci).

Fakturovat přijaté zálohy

Obrázek 5: Dialog Výběr záznamů – Fakturace přijatých záloh.

 

Fakturovat zálohu lze i z otevřené faktury, výběrem funkce Vložit položky z dokladu... z místní nabídky nad položkami dokladu. V následném dialogu se nabídne seznam akcí, kterými lze přidat položky na aktuální fakturu. Jednou z akcí tohoto dialogu pro faktury je → Fakturovat zálohu, která umožní vybrat zálohovou fakturu (s totožným kontaktem), kterou chcete vyfakturovat.

 

Související dokumenty