Příkazy místních nabídek (klasický a moderní vzhled)

Při práci s položkou dokladu se neobejdete bez příkazů místní nabídky. Uvedený výčet není úplný, najdete zde tipy na vybrané příkazy.

 

Aktualizace cen...

 

Aktualizace sazeb DPH...

 • Sazby DPH (dialog, pomocí něhož rozhodnete, zda budou vloženy sazby DPH podle katalogu, resp. budou aktualizovány podle platných sazeb).

 

Alternativní produkty...

 

Ceny...

 

Doklady k úhradě...

 

Historie cen...

 

Hmotnost… (kg)

 • Příkaz Hmotnost… nad položkami dokladu zobrazí v okně Hmotnosti produktu ComboBox - Nabídka hmotnost položky nebo ComboBox - Nabídka všech položek dokladu (v kilogramech). Hmotnost se počítá z množství použitém na dokladu a hmotnosti uvedené v katalogu nebo z hmotnosti varianty produktu uvedené v katalogu variant.

 

Hromadné změny v položkách dokladu

 • V položkách dokladu lze hromadně změnit Sklad (nebo jiný údaj) pomocí funkce Najít a nahradit, která se spustí klávesovou zkratkou Ctrl+H. Tato funkce je dostupná i z místní nabídky nad některými sloupci (u kterých se předpokládá její potřeba).

 

Intrastat...

 

Kalkulačka...  

 

Katalog a sklad...

 

Majetek...

 • Položka Majetek... v místní nabídce nad položkou nákupního dokladu (Ctrl+E) umožňuje provést evidenční zápis do agendy Evidence majetku. Funkce slouží ke zjednodušení práce při nákupu majetku nebo technického zhodnocení. Umožňuje zapsat majetek přímo z nákupního dokladu. Funkce je dostupná nad položkou přijaté faktury nebo výdajového pokladního dokladu, která nemá vyplněné pole Produkt.

 

Množstevní skupiny a vazby... 

 • Nad položkou dokladu klávesovou zkratkou Ctrl+E a nebo z místní nabídky příkazem Skupiny a vazby... otevřete dialog Množstevní skupiny a vazby. Příklad použití a popis funkce naleznete v dokumentu Vyplnit množstevní skupiny.

 

Množství... 

 • Příkazem otevřete dialog Množství produktu Ctrl+M pro informaci o množství produktu "k dispozici" s přehledným zobrazením množství rezervací a dalších stavů.

 

Podrobnosti k položce...

 • Využijete pro doplnění dalších údajů k položce dokladu (spotřební, srážková daň...), pro změnu pozice položky v tabulce dokladu (karta Pořadí položek) a pro řazení položky (nabídka pole "Seřadit položky podle").

 

Přehled plnění skladové položky

 • Dialog Přehled plnění skladové položky rekapituluje přehledy stavů a množství množstevních skupin (na položce). Umožňuje kontrolu vazeb na ostatní doklady obchodního případu. Otevřete jej nad položkou dokladu výběrem funkce Přehled... z místní nabídky nad polem Stav. V tomto režimu není možné nic měnit. Související dokument Množstevní skupiny a vazby.

 

Přidat nový produkt 

 • Položkou Místní nabídky Přidat nový produkt lze vytvořit nový záznam do katalogu přímo z dokladu. Hodí se například pokud potřebujete přidat produkt z vydané faktury, kde se nenabízí přidání nového produktu při zapsání neznámého identifikátoru do pole Produkt.

 

Přidání položek na otevřený doklad

 

Rezervační fronta... 

 

Rozdělit úhradu...

 

Rozpočítat vedlejší náklady...

 

Rychlý součet

Příkaz, kterým můžete okamžitě zjistit celkovou částku za zobrazené položky (dokladu, agendy), se v místní nabídce zobrazuje pouze nad poli, pro které je relevantní (např. Cena bez DPH, DPH a Cena s DPH). Nežádoucí položky můžete předem omezit filtrem. Příkaz naleznete nad sekci filtrů.

Funkce zobrazuje výsledek formátovaný na různý počet desetinných míst podle spočteného výsledku:

 • Celé číslo se zobrazuje bez desetinných míst.
 • Desetinná čísla s přesností na 1 nebo 2 des. místa se zobrazují na 2 desetinná místa.
 • Čísla s vyšší přesností se zobrazují na počet míst podle potřeby.

Okno zobrazující výsledek je plovoucí a není modální (při otevření nezůstává neustále navrchu, nepřekrývá všechna ostatní okna aplikace). Díky tomu ho není potřeba zavírat, aby bylo možno pokračovat v práci. Je například možné zobrazit další rychlý součet nad jiným sloupcem nebo podle jiného filtru a oba výsledky mít zobrazené zároveň.

 • Částku lze vybrat a zkopírovat do schránky
  •  TIP: Celou hodnotu vyberete nejrychleji klepnutím na popisek vedle částky.
 • Stiskem klávesy F4 se zobrazí kalkulačka s vyplněnou částkou.
 • Klepnutím na prvek Více > se zobrazí další informace k částce. V modulu Účetnictví nad zobrazením Účetní kniha se pro částku Má dáti zobrazí také součet částky Dal a jejich rozdíl. V ostatních případech se zobrazí počet sečtených záznamů, minimum, maximum a průměr.

 

Sleva položek...

 • Pokud zadáváte slevu dokladu, můžete využít dialogu Sleva položek (klávesová zkratka Ctrl+S). Pomůže vám vypočítat slevu dokladu a vytvoří položku slevy za vás. Slevu můžete také aplikovat přímo na jednotlivé položky dokladu (cena položky = cena po slevě): na všechny položky dokladu stejnou slevu nastavením této slevy na kartě Obecné.

 

Stavy položek

 

Strom produktů...

 

Vložit položku (před výběr)

 • V záznamu Doklad, na kartě Položky označte položku, před kterou chcete vytvořit prázdný řádek, klepnutím na volič záznamů. Označená položka je zvýrazněna černou barvou a je označena symbolem aktuálního záznamu (šipka na voliči záznamů – první sloupec zleva). Na vybrané položce vyberte z místní nabídky příkaz Vložit položku (před výběr).

 

Vložit řádky DPH na vstupu

 • Příkaz Vložit řádky DPH na vstupu v místní nabídce nad položkami přijatého dokladu z EU nebo z třetích zemí automatizuje vytvoření řádků s DPH. Příkaz Vložit řádky DPH na vstupu generuje řádek DPH na vstupu pro řádky bez DPH.

 

Vložit řádky DPH pro RCH

 • Analogický příkaz Nový příkaz Vložit řádky DPH pro RCH nad položkou přijaté faktury k příkazu „Vložit řádky DPH na vstupu” je k dispozici u přijatých faktur s místem plnění v tuzemsku. Příkaz se zobrazuje jen v případě, že je vyplněné DIČ dodavatele a místní nabídku otevřete nad řádkem faktury, kde je 0% sazba DPH.

 

Vložit položky ze schránky…

 • Funkce vloží aktivní obsah schránky, který je například zkopírován z MS Excel, do tabulky Vkládání položek ze schránky a následně jej přenese do položek dokladu. Podrobnosti uvádíme v dokumentu nápovědy Vkládání a přidání položek na doklad.

 

Zobrazit skryté sloupce…

 • Příkazem Zobrazit skryté sloupce... v místní nabídce například nad položkami dokladu a nad tabulkou agendy, zobrazíte okno pro výběr sloupců, které umožňuje ihned zobrazit nebo skrýt sloupce seřazené podle pořadí (obr. 1). Rozvržení položek dokladu si můžete uložit.

Dialog Zobrazit skryté sloupce

Obrázek 1: Dialog Zobrazit skryté sloupce.

 

Zaúčtovat doklad…

 

Související dokumenty