Mzdy – Nastavení roku 2016

vydání: 20151215 - verze: 14

V souvislosti s nadcházejícím novým rokem 2016 jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která zajistí zejména nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2016 a zároveň reaguje na dosud schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd.

Podrobný popis k provedeným změnám naleznete v článku Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2016 – I. část.

Některé dosud neschválené legislativní změny a neznámé hodnoty budou doplněny do systému Altus Vario v rámci dalších aktualizací během měsíce ledna 2016. Jedná se především o zrušené důchodového spoření, projednávané zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě a novou hodnotu normativních nákladů na bydlení ovlivňující výpočet srážek.

Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

Z výše uvedených důvodů je ve vydání 20151215 pro Výpočet mzdy zobrazováno upozornění na absenci některých úprav potřebných pro správný výpočet mezd roku 2016. Upozornění se objeví u prvního výpočtu v roce 2016 po otevření Varia.  Upozornění na chybějící hodnotu se objevuje i při spuštění tiskového formuláře ZPS za rok 2015.

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2016 a vzhledem k legislativním změnám, je nutné provést následující činnosti:

1. Aktualizace Altus Vario na toto vydání.

2. Roční uzávěrka dovolené (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2015).

3. Kontrola nastavení.

4. Aktualizace Altus Vario na vydání, které bude v dispozici v průběhu ledna 2016.

1. Aktualizace Altus Vario

 • Všechny výpočty mezd od ledna 2016 se musí provést na aktualizovaném vydání Varia!
 • Aktualizaci je nutné provést nejpozději před zpracováním mezd za leden 2016.
 • Roční uzávěrku dovolené spusťte až po aktualizaci s nastavením roku 2016.
 • Stáhněte aktuální vydání Altus Vario (vydání 20151215 nebo vyšší).
 • Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 • Provedená nastavení jsou popsána dále pod bodem 3. Kontrola nastavení.

2. Roční uzávěrka dovolené

 • V období 12/2015 spusťte z menu Agenda funkci Dovolená… (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Přesuňte se na kartu Roční uzávěrka. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2016.
 • Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku.
 • Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2016, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2016 v dialogu Mzda na kartě Obecné – klepněte na tlačítko  Dovolená 

3. Kontrola nastavení

Doporučujeme provést kontrolu nastavení podle níže uvedených údajů.

Změny nastavení roku 2016 oproti roku 2015

V rámci aktualizace na uvedené vydání se provede ve všech firmách daného datového profilu nastavení parametrů výpočtu:

a) Číselník Svátky

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V dialogu Nastavení na kartě Další jsou nastavené hodnoty (viz tabulka).
Datum Název svátku
  1. 1. 2016  Den obnovy samostatného českého státu
25. 3. 2016  Velký pátek
28. 3. 2016  Velikonoční pondělí
  1. 5. 2016  Svátek práce
  8. 5. 2016  Den vítězství
  5. 7. 2016  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  6. 7. 2016  Den upálení mistra Jana Husa
28. 9. 2016  Den české státnosti
28. 10. 2016  Den vzniku samostatného československého státu
17. 11. 2016  Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2016  Štědrý den
25. 12. 2016  1. svátek vánoční
26. 12. 2016  2. svátek vánoční

b) Nastavení Kalendáře

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastavené hodnoty (viz tabulka).
Období Kalendářní dny Pracovní dny Svátky
1 31 20 1
2 29 21 0
3 31 21 2
4 30 21 0
5 31 22 0
6 30 22 0
7 31 19 2
8 31 23 0
9 30 21 1
10 31 20 1
11 30 21 1
12 31 21 1

c) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).

Na kartě Zdravotní je nastavená nová výše redukčních hranic (RH) pro rok 2016, která činí: 157,68 Kč / 236,43 Kč / 472,68 Kč.

Pomocí navýšených hodinových redukčních hranic se upraví zjištěný průměrný hodinový výdělek (PHV) stanovený pro pracovněprávní účely. Postupuje se tak, že z PHV:

 • do výše první RH se započte 90 %,
 • z částky PHV přesahující první RH, nejvýše však do druhé RH, se započte 60 %, a
 • z částky PHV přesahující druhou RH, nejvýše však do třetí RH, se započte 30 %,
 • k částce, která přesahuje třetí RH se nepřihlíží.

Pro nemoci přecházející z prosince 2015 bude průměrný výdělek pro výpočet "Náhrady při DPN" od 1. 1. 2016 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Více informací k "Náhradě při DPN" naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

d) Průměrná mzda

Nová výše průměrné mzdy je stanovena na 27 006 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Průměrná mzda).

e) Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2016 činí 1 296 288 Kč. 

Je to 48násobek průměrné mzdy, která pro rok 2016 činí 27 006 Kč.

f) Minimální mzda

Nařízením vlády č. 233/2015 byla s účinností od 1. 1. 2016 zvýšena minimální mzda na částku 9 900 Kč měsíčně a 58,70 Kč na hodinu (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Minimální mzda). U poživatelů invalidních důchodů se zvyšuje minimální mzda na 9 300 Kč za měsíc a 55,10 Kč na hodinu.

g) Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát

Nařízením vlády č. 158/2015 s účinností od 1. 1. 2016 se zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem stát a to na 6 444 Kč. Zaměstnavatel, který splňuje podmínku zaměstnávání více jak 50 % osob se ZP, zadá tuto hodnotu v období 1/2016 v dialogu Nastavení, karta Zdravotní, pole Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát.