Tiskové výstupy agendy Interní doklady

Agenda Interní doklady má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Košilky

Slouží pro tisk zúčtovacího předpisu dokladu. Zobrazuje informace o cizí měně. Pozor, pokud není doklad dosud zaúčtován, může být změněn.

Související dokument: Tiskový formulář Košilky a datum zaúčtování.

Interní doklad

Slouží pro vytištění interního účetního dokladu.

Interní doklad s rozúčtováním

Tiskne interní účetní doklad. Tiskový výstup poskytuje rozúčtování z účetního deníku.

Odsouhlasení pohledávek k datu

Vytiskne dopis se seznamem pohledávek k odsouhlasení pro potřeby auditu. V tiskovém formuláři jsou zobrazeny částky v měně dokladů. Doklady v přehledu jsou seskupeny a sečteny podle měn.

Odsouhlasení pohledávek seznam

Seznam vytištěných odsouhlasení pro kontrolu návratnosti. (Pokud je pohledávka uvedena v cizí měně, při exportu do xls souboru se suma přepočte na koruny a zobrazuje se včetně nepřepočtené sumy v cizí měně).

Odsouhlasení závazků k datu

Dopis se seznamem závazků k odsouhlasení pro potřeby auditu. V tiskovém formuláři jsou zobrazeny částky v měně dokladů. Doklady v přehledu jsou seskupeny a sečteny podle měn.

Odsouhlasení závazků seznam

Seznam vytištěných odsouhlasení pro kontrolu návratnosti.

Vzájemný zápočet

Tisk vzájemných zápočtů (umožňuje tisknout i zápočty v cizí měně).

 

Související dokumenty