Karta Obecné – Doklad – Více dat

Otevření dialogu Data dokladu*

Okno Více dat otevřete v dokladu na kartě Obecné:

 1. Klepnutím na Dialog (kontext "Více dat") vedle pole Datum (dokladu),
 2. Klepnutím na Dialog (kontext "Platební kalendář") vedle pole Datum splatnosti (dokladu),
 3. Klávesovou zkratkou Alt+A (ekvivalentní bodu 1, obr. 1).

Funkce a vlastnosti platebního kalendáře (měna)

 • Pokud je vystavený doklad v CZK, všechny částky kalendáře v měně jsou vždy 0.
 • Pokud doklad v CZK s existujícím kalendářem přepnete do cizí měny, v platebním kalendáři se kurzem dokladu dopočítají měnové částky.
 • Pokud je vystavený doklad v cizí měně a vygenerujete kalendář, dopočítají se jak částky v CZK, tak v měně (vidíte jen měnu). Jestliže měníte částky kalendáře ručně, přepočítávají se dle kurzu dokladu i částky v CZK.
 • Pokud doklad v cizí měně s existujícím kalendářem přepnete do CZK, částky v cizí měně se vynulují.

Popis dialogu Více dat – Data dokladu

Více dat – karta Obecné (obr. 1)

 • Datum vystavení/přijetí dokladu
 • Datum splatnosti dokladu (prázdné=ihned)
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Datum z. plnění dodavatele (faktura přijatá), viz Vystavení nového přijatého dokladu a Nastavení modulu (agendy) Přijaté doklady
 • Den rozhodné skutečnosti (Opravný daňový doklad – dobropis vydaný) – pole je určeno pro uvedení dne, ve kterém nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, viz § 42, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty (detailní popis viz Karta Obecné – Doklad)
 • Datum účetního případu – zapište datum účetního případu, pokud je jiné, než datum vystavení nebo DUZP
 • Hospodářský rok:
  • Při editaci pole „Rok” nad detailem všech dokladů se kontrolují otevřená období a příslušnost nově zadaného roku k některému z dat dokladu. Pole „Rok” podporuje nastavení (v okně Možnosti pole):
   • Zobrazení (skrytí) pole v tabulce agendy a nebo v detailu záznamu,
   • Ověřování (ověřovací pravidlo),
   • Oprávnění (používat oprávnění),
   • Záznam změn (zapsat do deníku).
Dialog Více dat a karta Obecné (faktura vydaná) Dialog Více dat a karta Obecné dobropis vydaný)

Obrázek 1: Dialogy Více dat a karta Obecné – vlevo faktura vydaná, – vpravo dobropis vydaný a pole Den rozhodné skutečnosti.

 

Více dat - karta Splátky

 • Do pole Zbývá uhradit se přenese částka faktury včetně DPH. Částku můžete změnit.
 • Zvolte počet splátek, datum první splátky a Radio button - Přepínač periodu splácení.

Například jestliže bude datum první splátky 19.4.2012, perioda měsíc a do pole Perioda zapíšete číslo 6, bude datum první splátky 19.4.2012, druhé 19.10.2012, třetí 19.4.2013, atd.

 • Klepněte na tlačítko Generovat kalendář

Dialog Více dat a karta Splátky

Obrázek 2: Dialog Více dat a karta Splátky.

 

Po klepnutí na příkaz "Generovat kalendář" systém rozpočítá částku "zbývá uhradit" na počet zvolených splátek. Bude-li například 10 splátek, vytvoří 10 řádků, každý s jednou splátkou. Splátky zaokrouhlí na celé Kč (nebo cizí měnu), v poslední splátce je umořen zbytek. Jste-li s "výsledkem" spokojeni, potvrďte splátky tlačítkem  OK  (obr. 3).

Dialog Více dat a karta Splátky

Obrázek 3: Dialog Více dat a karta Splátky.

 

Měli byste vědět, že:

 • Funkce úhrady dokáže správně nastavovat stav jednotlivých splátek. Položky kalendáře se odepisují postupně bez ohledu na uhrazenou částku. Neuhrazení předepsané částky je vyřešeno v rámci částečné úhrady i sdružené platby.
 • Jestliže jste vyplnili u dokladu platební kalendář, nastaví se datum splatnosti dokladu na datum nejbližší splátky (která není ve stavu OK – v poli sloupce "Stav" okna "Více dat"). Při úhradě dokladu se datum splatnosti dokladu automaticky posouvá k datu následující splátky.
 • Pokud máte u vydané faktury takto definován platební kalendář a splátka je neuhrazena po splatnosti, faktura se nabídne k vystavení upomínky v agendě Upomínky.
 • Jestliže se součet splátek liší od celkové částky dokladu k úhradě, zobrazuje se pod kalendářem splátek zvýrazněné upozornění na částku, která chybí nebo přebývá (viz obr. 3). Díky tomu můžete snadno opravit splátky: položky splátek lze mazat jednotlivě nebo všechny najednou, přidávat nové nebo měnit stávající.
 • Pokud například ve vydaném dokladu vygenerujete splátky faktury pomocí funkce platebního kalendáře, v průvodci úhrad, v prvním kroku, vidíte za skupinami dokladů v závorce uvedený počet dokladů. Ten se, v případě existence splátek některého z kontaktů, liší od počtu záznamů v druhém kroku průvodce. Tzn., že počet splátek navyší počet záznamů v kroku Vyberte doklady k úhradě.

Platební kalendář k částečně uhrazenému dokladu

U vydaných faktur můžete vygenerovat platební kalendář. Platební kalendář se generuje na částku, která zbývá k úhradě. Platební kalendář zároveň zobrazuje kontrolní součet splátek a v případě, že nesouhlasí s celkovou částkou dokladu, je uživatel upozorněn. Tato kontrola pomáhá při ručních úpravách platebního kalendáře.

 • Pokud je vygenerován platební kalendář na částečně uhrazený doklad, jsou v kalendáři uvedeny splátky na zbývající částku dokladu a již uhrazená částka je ve stavu OK.
 • Například doklad na 100 000, uhrazeno 35 000, zbývá uhradit 65 000.
 • Rozhodneme se vygenerovat kalendář na 5 splátek.

Okno Více dat - generovat kalendář na 5 splátek

 • Je vygenerováno 5 splátek a uhrazená částka 35 000 je uvedena souhrnně ve stavu OK.
 • Celkový součet položek platebního kalendáře 100 000 odpovídá celkové částce dokladu.

Okno Více dat a generovaná částka ve stavu OK

 

* U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu, zejména v množném čísle, tj. datumy, datumů, datumům, datumy, o datumech, datumy, např. V uložených datech se bude nejčastěji vyhledávat podle datumů.

 

Navazující dokumenty